Καταψήφιση προτάσεων νόμου για εκποιήσεις, αναβολή νομοσχεδίου για ειδικό δικαστήριο και θέσπιση νομοθεσίας στρατηγικών επενδύσεων 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 13/07/2023, καταψήφισε την πρόταση νόμου κομμάτων που αφορά το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασίας εκποίησης ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και την πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ για εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου.   

Επιπρόσθετα, αναβλήθηκε η ψήφιση του νομοσχεδίου που προνοεί τη ρύθμιση της εκδίκασης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης, με πιστωτή, αναφορικά με πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000 (δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας δικαστηρίου για θέματα εκποιήσεων). 

Ακόμη, αναβλήθηκε η ψήφιση των προτάσεων νόμου που προνοούν την απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από τις εγγεγραμμένες εταιρείες και τη λειτουργία των «κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος.    

Τέλος, υπερψηφίστηκαν μεταξύ άλλων, τα σχέδια νόμου που προνοούν: 

(α) θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των αναπτύξεων στη Δημοκρατία, μέσω του καθορισμού σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων στρατηγικής ανάπτυξης, 

(β) έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €361.098.659, 

(γ) εισαγωγή νέου μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ποσοστού ύψους 3% για ορισμένες υπηρεσίες και αγαθά σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, 

(δ) αναθεώρηση των περιορισμών που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, 

(ε) ιατρική εξέταση προσδιορισμού ηλικίας, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση για παραχώρηση διεθνούς προστασίας δηλώσει ότι είναι ανήλικος, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με την ηλικία του,  

(ζ) έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Τ/κ Περιουσιών ποσού €345.000, ούτως ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη ανάγκης καταβολής αποζημίωσης στα πλαίσια εκδίκασης της Αγωγής 5852/13, Orhan Hussein Dervish εναντίον Γενικού Εισαγγελέα και Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών,  

(η) έγκριση πρόσθετων πιστώσεων συνολικού ύψους €19.256.050 και €13.825.944 για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ αντίστοιχα,  

(θ) παραχώρηση δυνατότητας σε Ευρωπαίους πολίτες κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού να εργοδοτηθούν άμεσα ως οδηγοί λεωφορείων στην Κύπρο και 

(ι) τροποποίηση προνοιών που αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές και τη διαδικασία αδειοδότησης βιομηχανικών αναπτύξεων. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που καταψηφίστηκαν: 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023  

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια καταψήφισε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) να διασφαλιστεί το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών και  

(β) ως τιμή για κατασχεθέν ακίνητο να θεωρείται η αξία την οποία ο πιστωτής είχε αποδεχθεί κατά την αρχική συμφωνία σύναψης δανείου (πιστωτική διευκόλυνση) και να παρασχεθεί το δικαίωμα στον πιστωτή, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η αξία του ακινήτου, σε περίπτωση διενέργειας νέας εκτίμησης στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης με πλειστηριασμό, θα είναι υψηλότερη από την αρχική, να ζητά τη διενέργεια αυτής.   

Η Ολομέλεια καταψήφισε τις προτάσεις νόμου για εκποιήσεις 

Η Ολομέλεια της Βουλής απέρριψε δύο προτάσεις νόμου για τις εκποιήσεις, στην τελευταία νομοθετικού περιεχομένου συνεδρίαση πριν από τις θερινές διακοπές. 

Η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, που συνυπογράφεται από το ΕΛΑΜ, τη ΔΗΠΑ, την ΕΔΕΚ, τους Οικολόγους και τρεις βουλευτές του ΔΗΚΟ, για παροχή του δικαιώματος σε δανειολήπτες προσφυγής στο Δικαστήριο για εξασφάλιση διατάγματος αναστολής προγραμματισμένης εκποίησης, προκειμένου να εξεταστούν ενδεχόμενες καταχρηστικές ρήτρες και υπερχρεώσεις, καταψηφίστηκε με 27 ψήφους. 

Κατά ψήφισαν οι 17 βουλευτές του ΔΗΣΥ, 6 βουλευτές του ΔΗΚΟ και 4 της ΔΗΠΑ. Υπέρ ψήφισαν οι 14 βουλευτές του ΑΚΕΛ (απουσιάζει στο εξωτερικό η Ειρήνη Χαραλαμπίδου), οι 3 βουλευτές της ΕΔΕΚ, οι 3 του ΕΛΑΜ, οι 3 των Οικολόγων, ο βουλευτής Λευκωσίας Κωστής Ευσταθίου και οι βουλευτές του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, Χρίστος Ορφανίδης, Παύλος Μυλωνάς, ενώ ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους ήγειρε θέμα για το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας, λέγοντας ότι ψήφισε και αυτός. 

Η πρόταση του Προέδρου της ΕΔΕΚ για την εκποίηση ακινήτου στην τιμή εκτίμησης κατά την ημερομηνία σύναψης μια δανειακής σύμβασης καταψηφίστηκε με 43 ψήφους. 

Με τις προτάσεις αυτές διαφωνούσαν Υπουργείο Οικονομικών και Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία για αναβολή και σε σύνολο 52 βουλευτών υπέρ αναβολής της πρώτης πρότασης νόμου ψήφισαν 14 και εναντίον 38. Υπέρ αναβολής συζήτησης της 2ης είχαν ταχθεί επίσης 14 βουλευτές και εναντίον 38. 

Οι τοποθετήσεις των Βουλευτών  

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου είπε ότι η πρότασή τους είναι σχεδόν οριζόντια και δεν στηρίζεται από τον ΔΗΣΥ, «που είναι πάντα με τις τράπεζες». Ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει φέρει καμία πρόταση παρά μόνο εξαγγελίες και προθέσεις και το κόμμα του είναι για το λόγο αυτό καχύποπτο. 

Ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τα εγκλήματα των τραπεζών, τις κακές πρακτικές και την ελλιπή  εποπτεία και πρόσθεσε ότι αντιλαμβάνεται γιατί κάποιοι δεν θέλουν να μιλούν για τις ευθύνες των τραπεζών. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι το ερώτημα, που τέθηκε για την ειδική δικαιοδοσία των επαρχιακών δικαστηρίων είναι καθόλα εύλογο και κάλεσε την κυβέρνηση να εξηγήσει για το ειδικό αυτό δικαστήριο όταν είναι έτοιμη. Ανέφερε εξάλλου ότι καλό θα ήταν οι συγκυβερνώντες να συντονίζονται μεταξύ τους και πρόσθεσε ότι κατανοεί απόλυτα γιατί κάποιοι αποφεύγουν τη συζήτηση για τις καταχρηστικές ρήτρες των τραπεζών. 

Είπε επίσης ότι αν για κάποιους η πρόταση που συνυπογράφει το ΑΚΕΛ είναι ανεύθυνη, τότε θα πρέπει να τα βρουν μεταξύ τους, καθώς τη συνυπογράφουν και εκ των συγκυβερνώντων. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος Γιώργος Λουκαϊδης είπε ότι είχαμε στην Κύπρο τραπεζική ληστεία και το τραπεζικό πρόβλημα παραμένει και απέρριψε τα όσα λέγονται για την οικονομία ως ακατάσχετη κινδυνολογία. 

Ανέφερε ότι κόσμος ξεσπιτώνεται και χάνει την επαγγελματική του στέγη και είναι καιρός αυτό να το αντιμετωπίσουμε. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι η πρόταση που συνυπογράφεται από πολλά κόμματα θα οδηγήσει την οικονομία σε περιπέτειες και κάλεσε όλους να αναλογιστούν την επόμενη μέρα όταν θα οδηγήσουμε την οικονομία σε μια τραπεζική κρίση και τους κάλεσε να πουν ποιες εισηγήσεις έχουν. 

Κάλεσε επίσης τους βουλευτές να πουν αν συμφωνούν με τον δικό του βουλευτή Ζαχαρία Κουλία που είπε ότι προτιμά την υποβάθμιση της οικονομίας. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε εξάλλου ότι το πακέτο της κυβέρνησης μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση των ΜΕΔ.  

Ο Ζαχαρίας Κουλίας του ΔΗΚΟ είπε ότι είναι καιρός να διορθώσουμε τα αμαρτήματά μας και διερωτήθηκε πώς θα βλάψει την οικονομία μια τρίμηνη αναστολή και αν θα μας υποβαθμίσουν για 3 μήνες. 

Ο Παύλος Μυλωνάς του ΔΗΚΟ είπε ότι το ιδανικό θα ήταν συναινετικά να δίναμε χρόνο  και να υπήρχε μια καλύτερη λύση τον Σεπτέμβριο. Είπε ακόμη ότι ένοχοι είναι όσοι εγκλημάτησαν τα προηγούμενα χρόνια. 

Ο Ονούφριος Κουλλά, Βουλευτής του ΔΗΣΥ είπε ότι το κόμμα του τηρεί στάση ευθύνης και υπευθυνότητας έναντι όλων των πολιτών, παρά το ότι είναι αντιπολίτευση και ήταν εύκολο να κάνει το αντίθετο και δεν θα κουραστεί να το κάνει όσο υπάρχουν αποσταθεροποιητικές δυνάμεις. 

Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται το κόμμα τα στηρίξει επικίνδυνες προτάσεις, όπως τις χαρακτηρίζουν το ΥΠΟΙΚ, η ΚΤΚ και άλλοι ειδικοί, ενώ ήταν έτοιμοι να στηρίξουν το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης. Εξέφρασε την άποψη ότι σε τέτοια κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα πρέπει να υπάρχει συνεργασία με την εκτελεστική εξουσία για να βρεθούν λύσεις. 

Από την άλλη, ανέφερε η Κυβέρνηση δεν έφερε αυτά για τα οποία καλλιεργούσε προσδοκίες, ότι δηλαδή θα λύσει το ζήτημα σφαιρικά. 

Παράλληλα είπε ότι η μόνη θεραπεία που θέλει να φέρει η Βουλή είναι η αναστολή των εκποιήσεων που όχι μόνο δεν θα μειώσει, αλλά θα διογκώσει το πρόβλημα. Χαρακτήρισε ακόμα μύθο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη, αφού καθημερινά εκδικάζονται υποθέσεις. Ωστόσο όπως είπε, αυτό που θέλουν τώρα είναι σχεδόν αυτόματη αναστολή της εκποίησης, για όποιο πάει στα δικαστήρια. 

Ο Λίνος Παπαγιάννης, Βουλευτής του ΕΛΑΜ είπε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι και παράλογο και παράδοξο και αναφέρθηκε σε πιέσεις στους εισηγητές της πρότασης από κάποιους που είναι παραπληροφορημένοι και δεν αντιλήφθηκαν σε τι αποσκοπεί η πρόταση. Είπε ότι πρέπει να προστατευθούν όσοι είναι υποχείρια, όπως είπε, των τραπεζών και αυτό καμία πρόταση της κυβέρνησης δεν το καλύπτει. Είπε επίσης ότι πρέπει να είμαστε συνεπείς με τον όρκο μας. 

Ο Σωτήρης Ιωάννου, Βουλευτής του ΕΛΑΜ είπε ότι η πρόταση είναι προϊόν εργασίας και συγκλίσεων και ότι υπάρχει τρόπος να αντιμετωπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Διερωτήθηκε πώς γίνεται μια πρόταση υπεύθυνη και επωφελής, να λένε κάποιοι ότι απειλεί την οικονομία. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι η μονομερής αναστολή της εκποίησης δεν βοηθά και ειδικά τους δανειολήπτες, που έχουν κάποιο ακίνητο και θα απορροφηθεί από τις εταιρείες εξαγοράς. 

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους που κατέθεσε και 2 προφορικές τροπολογίες είπε ότι το 2018 καταργήσαμε το συνταγματικό δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια και δυστυχώς φανήκαμε κατώτεροι των περιστάσεων και η πρόταση αποσκοπεί στο να επιλυθεί αυτή η συνταγματική εκτροπή «όχι με μιλλοσφοτζίσματα». 

Από την ΔΗΠΑ ο Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι το 2018 δόθηκαν υπερόπλα στις τράπεζες σε σχέση με τους δανειολήπτες και ότι οι τράπεζες διευκολύνθηκαν, με το να δοθεί άδεια να μεταφερθούν ΜΕΔ σε εταιρείες διαχείρισης. Ανέφερε ότι μπροστά στην απουσία προστασίας των δανειοληπτών, η ΔΗΠΑ ως υπεύθυνο κόμμα προσπαθεί να βρει διεξόδους. Ο κ. Τρυφωνίδης είπε ότι η Κυβέρνηση μελετά προτάσεις και τις επόμενες μέρες θα φέρει ν/σ για τον χρηματοοικονομικό επίτροπο που θα δίνει πολλές διεξόδους. 

Ο Σταύρος Παπαδούρης των Οικολόγων αναφέρθηκε εκτενώς στο τι συνέβη από το 2018 και μετά και στο ότι οι δανειολήπτες είναι απροστάτευτοι. Είπε ότι σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια στρέβλωση και πρόσθεσε πως η Κυβέρνηση δεν έχει φέρει πακέτο μέτρων και ότι πολλές εισηγήσεις τους είναι προτάσεις των κομμάτων. 

Ο Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι η ψήφιση του νόμου που επιτρέπει στον δανειολήπτη την πρόσβαση στη δικαιοσύνη «είναι το ελάχιστο, που μπορούμε να κάνουμε σαν κοινοβούλιο μιας δημοκρατικής χώρας». 

«Αν αποστερήσουμε στον Κύπριο πολίτη το δικαίωμα να διεκδικεί δικαιοσύνη σε αυτό το τόπο τότε νομίζω χάνουμε και το τελευταίο διαπραγματευτικό ατού στο Κυπριακό. Η διαφορά μας με το ψευδοκράτος είναι ότι είμαστε κράτος αυθύπαρκτο και δημοκρατικό», είπε. 

Ο ανεξάρτητος Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους χαρακτήρισε αίσχος την νομοθεσία του 2018. Και πρόσθεσε ότι ο ίδιος δεν διανοείται την Κυπριακή Δημοκρατία του 2023 να στερεί ή να αποστερεί από οιονδήποτε πολίτη ή άλλο άνθρωπο κατοικεί ή είναι επισκέπτης στην Κύπρο το δικαίωμα να πάει στη δικαιοσύνη για να βρει το δίκαιό του. 

«Αυτή η κραιπάλη αυτή η αισχροκέρδεια πάνω στην ματωμένη και καταπονημένη καμπούρα των δανειοληπτών πρέπει να λήξει», πρόσθεσε. 

Διαμαρτυρία με πανό 

Την ώρα της συζήτησης στην Ολομέλειας δεκάδες πολίτες με πανό συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της Βουλής, ζητώντας να προστατευθούν οι δανειολήπτες από τις καταχρηστικές ρήτρες και από τις εκποιήσεις και να δοθεί το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο. 

Τα πανό έγραφαν μεταξύ άλλων «το 2013 σου πήραν τα λεφτά, το 2023 σου παίρνουν το σπίτι» και «Σε καμία χώρα του κόσμου εκτέλεση χωρίς απόφαση δικαστηρίου». 

Ανάχωμα υπευθυνότητας η καταψήφιση πρότασης νόμου για εκποιήσεις, λέει ο ΚΕ 

Με τη καταψήφιση της πρότασης νόμου που θα επέτρεπε τη μαζική αναστολή εκποιήσεων, υψώθηκε ένα ανάχωμα υπευθυνότητας, απέναντι στον λαϊκισμό και τις κακές συνήθειες του παρελθόντος, δηλώνει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τουίτερ. 

«Ως Κυβέρνηση με υπευθυνότητα και συνέπεια, παρουσιάσαμε ένα πακέτο μέτρων, αλλά και δηλώνουμε πρόθυμοι να συζητήσουμε κάθε ωφέλιμη πρόταση έχει κατατεθεί», προσθέτει. 

Αναφέρει επίσης ότι «μέσα από εποικοδομητικό διάλογο και σύνεση, με όλες τις υπεύθυνες πολιτικές δυνάμεις, ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η συζήτηση ως προς τη συνολική αντιμετώπιση του χρόνιου ζητήματος των εκποιήσεων και των ΜΕΔ». 

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022   

Η Ολομέλεια καταψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η εκχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση διατάγματος στο οποίο να καθορίζονται τα τμήματα και υπηρεσίες που υπάγονται σε υπουργείο/υφυπουργείο. 

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια καταψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών εκμίσθωσης οχημάτων, λαμβανομένης υπόψη της συνεχιζόμενης οικονομικής δυσχέρειας, να εκμισθώνουν τα διαθέσιμα οχήματά τους ανεξαρτήτως της ηλικίας αυτών, νοουμένου ότι πληρούνται όλες οι σχετικές προϋποθέσεις αναφορικά με την οδική ασφάλεια. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η ρύθμιση της εκδίκασης των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ δανειολήπτη/εγγυητή/παρόχου εξασφάλισης, με πιστωτή, αναφορικά με πιστωτική διευκόλυνση που εξασφαλίζεται με κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000. 

Αναβλήθηκε η συζήτηση για το ν/σ για ειδικό δικαστήριο 

Η Ολομέλεια της Βουλής με 36 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον αποφάσισε το απόγευμα την αναβολή της συζήτησης και ψήφισης του κυβερνητικού νομοσχεδίου για το ειδικό δικαστήριο. 

Το ν/σ αφορούσε στη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας στα Επαρχιακά Δικαστήρια για ταχεία εξέταση υποθέσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων με εξασφάλιση κύρια κατοικία αξίας μέχρι €350.000. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης είπε ότι το κόμμα του δεν μπορεί να συναινέσει σε αναβολή γιατί θα μιλάμε για αναβολή σχεδόν δύο μηνών. Είπε ότι προφανώς και η κυβέρνηση θεωρούσε ότι μπορεί να ψηφιστεί εξ ου και το κατέθεσε με τη μορφή του κατεπείγοντος. 

Είμαστε όλοι ενώπιος ενωπίω, είπε και κανείς δεν πρέπει να συνεχίσει να κοροϊδεύει τους δανειολήπτες. 

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε ότι το κόμμα του θεωρούσε ότι το ν/σ αυτό δεν έπρεπε καν να ήταν στην ατζέντα. 

Ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι το κόμμα του ζητά αναβολή, ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι δεν τίθεται καν θέμα το ν/σ να πάει προς ψήφιση και πρέπει να επιστρέψει στην Επιτροπή Οικονομικών.  

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης είπε ότι τάσσονται υπέρ μόνο για αναβολή του ν/σ αυτού. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022    

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022    

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες,     

(β) η εξαίρεση των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ετησίως, από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),     

(γ) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100), ενώ οι εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),     

(δ) η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) των εταιρειών οι οποίες δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και δεν διατηρούν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και    

(ε) η εξαίρεση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την υποχρέωση καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).     

Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 και συναφείς Κανονισμοί  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι ο εκσυγχρονισμός των προνοιών που ρυθμίζουν την δημιουργία και την λειτουργία των τουριστικών κατασκηνώσεων, οι οποίες θα κατατάσσονται στις τάξεις πολυτελείας, Α, Β και άνευ τάξης, κατά τον ίδιο τρόπο με άλλες κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων.   

Προβλέπεται επίσης, η εισαγωγή νέων διατάξεων για ρύθμιση των θεμάτων που σχετίζονται με την δημιουργία και την λειτουργία των «κατασκηνώσεων πολυτελείας “Glamping”» ως νέας κατηγορίας τουριστικού καταλύματος.   

Τέλος, στα σχέδια νόμου προβλέπονται ζητήματα που θα καθορίζονται με κανονιστικές διοικητικές πράξεις, όπως είναι ο τύπος της άδειας λειτουργίας της «τουριστικής κατασκήνωσης/ κατασκήνωσης πολυτελείας “Glamping”». 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021   

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η διαγραφή της πρόνοιας για υποχρεωτική διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος κατά την ιατρική εξέταση υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών και κατάργηση των υφισταμένων, ώστε να αναθεωρηθεί το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημόσιων υπαλλήλων, των συνταξιούχων δημόσιων υπαλλήλων, των δημόσιων υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός Κύπρου και των μελών των οικογένειών τους, τη διενέργεια γενικής ιατρικής εξέτασης νεοδιοριζομένων στη δημόσια υπηρεσία και τη διενέργεια έκτακτης ιατρικής εξέτασης υφιστάμενων δημόσιων υπαλλήλων. 

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νόμου, ώστε να εισαχθούν στην εθνική νομοθεσία οι αναγκαίες τροποποιήσεις για την εφαρμογή της Απόφασης (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/994 του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2018, να καταργηθούν υφιστάμενες διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική ψηφοφορία, να εισαχθούν πρόνοιες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των Τουρκοκυπρίων στις ευρωεκλογές και να εκσυγχρονισθούν οι προβλεπόμενες ποινές και η προσαρμογή τους σε ευρώ. 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, έτσι ώστε να θεσπιστεί διαδικασία σε περίπτωση που όχημα έχει υποστεί μετατροπές και προκαλεί οχληρία και ηχορύπανση να ακινητοποιείται και να μεταφέρεται σε χώρο όπου θα διευθετείται η επαναφορά του στην κατάσταση που ευρισκόταν πριν από τη μετατροπή. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:   

Ο περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2022 (Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019)  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των αναπτύξεων στη Δημοκρατία, μέσω του καθορισμού σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων στρατηγικής ανάπτυξης. 

Ψηφίστηκε νόμος για ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο που διευκολύνει την ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών επενδύσεων, μέσω του καθορισμού νέων διαδικασιών αδειοδότησης. 

«Ο περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2023», εγκρίθηκε με 34 ψήφους υπέρ και 18 εναντίον. 

Εγκρίθηκε επίσης κατά πλειοψηφία τροπολογία εκ μέρους του ΔΗΣΥ σύμφωνα με την οποία κατά την εξέταση μιας αίτησης σε σχέση με τον συγκεκριμένο νόμο, η οποία διαρκεί 12 μήνες, στο ίδιο διάστημα θα πρέπει να ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης εκμίσθωσης κρατικής γης. 

Εγκρίθηκαν επίσης κατά πλειοψηφία δύο τροπολογίες του ΑΚΕΛ. Η πρώτη αφορά την αύξηση της προθεσμίας εντός της οποία διενεργείται από την οικεία διοικητική αρχή εξέτασης για την αίτηση αδειοδότησης από πέντε σε δεκαπέντε μέρες. Επίσης εγκρίθηκε τροπολογία για απάλειψη πρόνοιας του νόμου ότι το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει άδεια για υλοποίηση έργου στρατηγικής ανάπτυξης. 

Επίσης απορρίφθηκαν άλλες τροπολογίες που έθεσε το ΑΚΕΛ και η Βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρας Ατταλίδου, οι οποίες αφορούσαν κυρίως περιβαλλοντικά θέματα. 

Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίστηκε, προνοείται σύσταση Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων ως ενιαίας αρχής αδειοδότησης, με στόχο την έκδοση οικοδομικών αδειών σε κεντρικό επίπεδο εντός ενός έτους. 

Επίσης θεσμοθετείται μηχανισμού αφενός για τον χαρακτηρισμό μιας ανάπτυξης ως στρατηγικής ανάπτυξης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και αφετέρου για την ένταξή της σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησής της. 

Εισάγεται επίσης ο θεσμός του υπευθύνου έργου, ο οποίος θα αποτελεί το σημείο επαφής του αιτητή με τις υπηρεσίες του δημοσίου για σκοπούς εξυπηρέτησης στο πλαίσιο της υλοποίησης της στρατηγικής ανάπτυξης. 

Γίνεται επίσης καθορισμός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότητησης στρατηγικής ανάπτυξης όσον αφορά στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών και στη διεξαγωγή διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς. 

Θεσμοθετείται επίσης διεξαγωγή διαβούλευσης από το Τμήμα Περιβάλλοντος για σκοπούς έκδοσης της γνωμοδότησης της Περιβαλλοντικής Αρχής όσον αφορά ορισμένα έργα. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού ανέφερε ότι κεντρικό ζήτημα των προβληματισμών που υπήρξαν σχετικά με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από την Κυβέρνηση ήταν η ανάγκη να βρεθεί ισορροπία μεταξύ του επιχειρείν και την ανάπτυξης από τη μια με τη βιώσιμη ανάπτυξη και το σεβασμό του περιβάλλοντος από την άλλη. 

Σημείωσε ότι οι τροπολογίες που κατέθεσε το ΑΚΕΛ και αυτές των Οικολόγων προσπαθούν να επιφέρουν αυτή την ισορροπία, αφού ελλοχεύει κίνδυνος ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας να μην καλύπτονται στο κείμενο του νομοσχεδίου. 

Πρόσθεσε ότι όταν οι εξουσίες συγκεντρώνονται σε ένα πρόσωπο, όπως Υπουργός ή διευθυντής πολεοδομίας, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν στρεβλώσεις. Εξέφρασε επίσης διαφωνία με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου, στο θέμα αφαίρεσης αρμοδιοτήτων για αδειδότηση από την τοπική αυτοδιοίκηση. 

Η Βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου ανέφερε ότι το πνεύμα των τροπολογιών της αφορούν τη διαφάνεια, την ενημέρωση της Βουλής, την επαναφορά της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, τη σύνδεση του νομικού πλαισίου στρατηγικών αναπτύξεων με μια συνολική πολιτική για το πού θέλει να πάει η κυπριακή οικονομία σε σχέση και με τις δεσμεύσεις της για αειφόρο ανάπτυξη. 

Πρόσθεσε ότι οι Οικολόγοι συμφωνούν να υπάρξουν επενδύσεις και ανάπτυξη, αλλά αυτές θα πρέπει να προσδίδουν πρόσθετη αξία στην οικονομία και να υπηρετούν το συλλογικό συμφέρον και τις ανάγκες του τόπου κι όχι μόνο κάποιους επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και τις επιπτώσεις να τις πληρώνει ο κόσμος. 

Χαρακτήρισε πρόνοιες του νομοσχεδίου όπως ο υπεύθυνος έργου και οι εξουσίες του Υπουργικού Συμβουλίου να δίνει παρεκκλίσεις ως «θεσμοθετημένη διαφθορά» και είπε ότι οι νομοθεσίες που αφορούν το περιβάλλον πρέπει να γίνονται σεβαστές από οποιαδήποτε ανάπτυξη. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας ανέφερε ότι η νομοθεσία που ήρθε για πρώτη φορά από την προηγούμενη κυβέρνηση έτυχε βελτιώσεων σε μια σειρά από πολλές συνεδρίες της αρμόδιας Επιτροπής και υπάρχει ενώπιον της Ολομέλειας ένα νομοθέτημα που θα βοηθήσει και θα αποτελέσει προϋπόθεση για εκταμίευση των επόμενων δόσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε ότι είναι θεσμοθετημένη διαφθορά να δοθεί άδει σε υπάλληλο ιδιωτικής εταιρείας που θα κάνει την ανάπτυξη να γυρίζει τα κυβερνητικά γραφεία για να προωθεί το αίτημα της εταιρείας. Σημείωσε επίσης ότι ο νόμος αναφέρει ότι δεν είναι ανάγκη να έχει τελική έγκριση, ούτε να γίνεται διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον αν είναι μεγάλη ανάπτυξη. Το κάνουμε, πρόσθεσε για να κτίσουμε ακόμα κι άλλη γη. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι πρόκειται για ένα νόμο που δεν έχει καμιά σχέση με τα επενδυτικά προγράμματα και προγενέστερες νομοθεσίες, κατατέθηκε από την προηγουμένη κυβέρνηση και λόγων των πολλών ενστάσεων επιστράφηκε και κατατέθηκε από τη νέα κυβέρνηση με βάση τις διαδικασίες της αρμόδιας Επιτροπής και τη συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Σημείωσε ότι ο νόμος αυτός θα συμβάλει στην απλοποίηση και στην ταχύτερη αδειοδότηση, με την ιδιωτική πρωτοβουλία να αναλαμβάνει περαιτέρω ευθύνη για να επιταχύνεται η διαδικασία. 

Ανέφερε ακόμα ότι στο νομοσχέδιο τίθενται όλες οι επιφυλάξεις και οι όροι του ΑΚΕΛ και των Οικολόγων και δημιουργούνται ενιαίες αρχές αδειοδότησης με συγκεκριμένα και ελεγχόμενα κριτήρια, γίνεται μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμός της όλης διαδικασίας αδειοδότησης. Όσον αφορά τις τροπολογίες, είπε ότι συμφωνεί μόνο με δύο τροπολογίες του ΑΚΕΛ, ενώ χαρακτήρισε τις τροπολογίες των Οικολόγων εξόχως αντισυνταγματικές. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη είπε ότι το κόμμα θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο και θα καταψηφίσει τις τροπολογίες ΑΚΕΛ – Οικολόγων. Σημείωσε ότι κανένας νόμος της Δημοκρατίας δεν καταργείται ή μειώνεται η ισχύς του μέσα από αυτή τη νομοθεσία, ούτε για το περιβάλλον, ούτε για τη χωροταξία. Ανέφερε ότι οι Οικολόγοι μάλλον δεν επιθυμούν  να αλλάξουν το σημερινό σύστημα γραφειοκρατίας  και διαφθοράς και λένε ότι δεν υπάρχει περιθώριο να μπούμε σε λογική βελτίωσης. Σημείωσε την ανάγκη να υπάρξουν οι στρατηγικές επενδύσεις που χρειάζεται η χώρα όσο ποτέ άλλοτε, ενώ είπε ότι αν αυτή η ανάπτυξη είναι συμβατή με την αειφορία δεν αξιολογείται σε αυτή τη νομοθεσία, αλλά στο πλαίσιο άλλων νομοθεσιών. 

Ο μεμονωμένος σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει υπερεξουσίες στον Υπουργό ο οποίος παραμένει ανεξέλεγκτος, κάτι που δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Οι τροπολογίες, πρόσθεσε, τείνουν να βελτιώσουν αλλά δεν θεραπεύουν, δεν υπάρχει το θεσμικό αντίβαρο στην οποιαδήποτε τάση για διαφθορά. Είπε ότι ο ίδιος θα καταψηφίσει το νόμο αν δεν εγκριθούν οι τροπολογίες. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας κάλεσε τον κ. Θεοπέμπτου να διαβάσει το νομοσχέδιο και ανέφερε πως τα όσα έχει πει θίγουν την Επιτροπή, ότι δεν μπορεί να αξιολογήσει τι σημαίνει διαφάνεια. Πρόσθεσε ότι οι τροπολογίες ΑΚΕΛ και Οικολόγων συμπεριλαμβάνονται στο νόμο στο κεφάλαιο 3. Σημείωσε επίσης ότι αν θέλουμε να μιλούμε για μείωση του δημοσίου χρέους και αύξηση του εθνικού εισοδήματος θα πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη. 

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι το κόμμα είναι υπέρ των επενδύσεων, ωστόσο σημείωσε ότι επί διακυβέρνησης ΔΗΣΥ τα όσα ακούστηκαν για διαφθορά δεν ακούστηκαν για οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, ενώ είπε ότι η νέα κυβέρνηση θα δοκιμαστεί. 

Παράλληλα η κα. Ατταλίδου απαντώντας στον κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι μόνο ως χιούμορ μπορεί να εκλάβει αναφορά ότι είναι υπέρ του συστήματος που ο ΔΗΣΥ διαχειριζόταν για δέκα χρόνια και δεν σκέφτηκε να το αλλάξει. Σημείωσε ότι γνωρίζουν ότι θεωρούν ως ανάπτυξη οτιδήποτε σχετίζεται με το «κτίσε – πούλησε» και σημείωσε ότι οι Οικολόγοι θέλουν «να αφήσουμε και κάτι στα παιδιά μας» για να μην γίνουν περιβαλλοντικοί πρόσφυγες. Είπε επίσης ότι ένα κράτος με το ιστορικό της Κύπρου δεν τραβά επενδύσεις, αφού η διαφθορά διώχνει πάντα τις καλές επενδύσεις. 

Ο κ. Σύκας σημείωσε ότι αμιγώς οικοδομικές αναπτύξεις είναι εκτός του συγκεκριμένου νομοσχεδίου και κάλεσε τους Οικολόγους να το ξαναδιαβάσουν. 

Ο κ. Λεωνίδου, πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο είναι κάτι καινούριο, εντελώς διαφορετικό και άλλος ο στόχος και σκοπός. Κάλεσε όλους να ξαναδιαβάσουν το νομοσχέδιο και να δουν αν υπάρχουν αυτά που λέει ο κ. Θεοπέμπτου. 

Ο κ. Δαμιανού είπε ότι θα πρέπει να αποφεύγονται ακραίες τοποθετήσεις ότι οι νόμο είναι εκκολαπτήρια διαφθοράς. Είπε ότι ο νόμος έχει προβλήματα αλλά έχουν επέλθει πολλές βελτιώσεις, ενώ υπάρχουν και τροπολογίες. Κάλεσε τον ΔΗΣΥ να αποσύρει την τροπολογία αφού θα δυσκολέψει τις δομές του κράτους. 

Αιτιολογώντας την αρνητική ψήφο του ΑΚΕΛ στο νομοσχέδιο είπε ότι επειδή δεν εγκρίθηκαν όλες οι τροπολογίες υπολείπεται σε κάποια θέματα που αφορούν προστασία περιβάλλοντος και χρηστή διοίκηση. 

ΚΕ: Εκσυγχρονισμός σε προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων η έγκριση Ν/σ από Βουλή 

Με την έγκριση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του κυβερνητικού νομοσχεδίου «Περί Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2023», σηματοδοτείται ένας καθοριστικός εκσυγχρονισμός στην προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων και για την οικονομία ευρύτερα, είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε γραπτή δήλωση. 

Όπως αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης στη δήλωσή του, η νομοθεσία απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και μείωση της γραφειοκρατίας, εφαρμόζοντας μια νέα πολιτική ταχείας αδειοδότησης αναπτύξεων, ενώ αποτελεί και προαπαιτούμενο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου. 

Μεταξύ των κριτηρίων των έργων που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές επενδύσεις, πέραν της χρήσης (έρευνα, τεχνολογία), του ύψους του ποσού της επένδυσης συγκαταλέγεται και η δημιουργία αριθμού νέων θέσεων εργασίας, προσθέτει. 

Ο Εκπρόσωπος σημειώνει ότι, συνοπτικά, οι βασικές μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας, οι οποίες στοχεύουν στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης στρατηγικών επενδύσεων και τη μείωση της γραφειοκρατίας, είναι η θεσμοθέτηση του Υπεύθυνου Έργου (Project Manager) για κάθε έργο στρατηγικής ανάπτυξης που θα εντάσσεται στον μηχανισμό. Ο Υπεύθυνος Έργου θα λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναφοράς για την εξυπηρέτηση του αιτητή με τις Υπηρεσίες του δημοσίου, θα εμπλέκεται από το αρχικό στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης και θα αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του αιτητή με όλες τις Υπηρεσίες για σκοπούς αδειοδότησης, αναφέρει. 

Επίσης, θα υπάρχει εκ των προτέρων καθορισμός δεσμευτικών χρονοδιαγραμμάτων για την έκδοση όλων των αδειών που απαιτούνται για την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής ανάπτυξης. 

Το τρίτο σημείο που αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης είναι ο καθορισμός Ενιαίας Αρχής Αδειοδότησης και έκδοση πολεοδομικής άδειας και άδειας οικοδομής σε ένα κεντρικό επίπεδο, από τον Τομέα Στρατηγικών Αναπτύξεων, εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος ενός έτους. 

ΥΠΕΣ: Σημαντικό εργαλείο ο Νόμος για διευκόλυνση έργων στρατηγικής ανάπτυξης 

Σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια προώθησης των στρατηγικών στόχων του Κράτους είναι ο Νόμος που ψήφισε η Βουλή για τη διευκόλυνση των έργων στρατηγικής ανάπτυξης, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) σε δελτίο Τύπου. 

Όπως σημειώνεται, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμο, στη βάση του νομοσχεδίου που υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και εκπονήθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ως η αρμόδια συντονιστική Αρχή, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, το Τμήμα Περιβάλλοντος, τη Νομική Υπηρεσία και άλλα εμπλεκόμενα μέρη. 

Ο Νόμος, αναφέρεται, αποτελεί μεταρρύθμιση που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ικανοποιεί τις ανά χώρα Συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στοχεύει στη διευκόλυνση της αδειοδότησης, ανάλογα με τη σημασία και την κλίμακά τους. 

Στόχος, προστίθεται, είναι η στήριξη, η προσέλκυση και η αμεσότερη προώθηση ώριμων έργων «που θα συμβάλουν θετικά στη βιώσιμη ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων της οικονομίας της Κύπρου, τη δημιουργία μόνιμων θέσεων απασχόλησης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών». 

Σημειώνεται ότι ο Νόμος περιγράφει τον μηχανισμό, μέσω του οποίου μια ανάπτυξη δύναται να χαρακτηριστεί ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης και να ενταχθεί στην ταχεία διαδικασία αδειοδότησης. Η ανάπτυξη πρέπει να αφορά παραγωγική οικονομική δραστηριότητα και να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας, μέσω ικανοποίησης αντικειμενικών κριτηρίων, συγκεκριμένου ύψους ποσού επένδυσης και συγκεκριμένου αριθμού μόνιμων θέσεων εργασίας, αναφέρεται. 

Προνοεί, επίσης, τη σύσταση νέου Τομέα στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως που θα διαχειρίζεται τη διαδικασία αδειοδότησης, καθώς και τον διορισμό Υπεύθυνου Έργου για κάθε ανάπτυξη που χαρακτηρίζεται ως έργο στρατηγικής ανάπτυξης. Αναφέρεται ακόμη, ότι ο Υπεύθυνος Έργου συμβάλλει στον συντονισμό των αρμόδιων Αρχών και στην έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αδειών. «Με τον τρόπο αυτό, η χορήγηση των αδειών διενεργείται σε ένα κεντρικό επίπεδο, εντός χρονικού διαστήματος που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες», λέει το ΥΠΕΣ. 

Επιπλέον, προστίθεται, καθορίζονται δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα διεκπεραίωσης αιτήσεων ανάπτυξης και υποβολής απόψεων και γνωμοδοτήσεων διοικητικών Αρχών. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία θα επιτρέπει την υποβολή αίτησης, τη μελέτη και την έκδοση Πολεοδομικής Άδειας και Άδειας Οικοδομής ηλεκτρονικά. 

Τέλος, το Υπουργείο Εσωτερικών ευχαριστεί τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών για «την εποικοδομητική και ενεργό εμπλοκή τους» στη διαμόρφωση του τελικού περιεχομένου του Νόμου, που θα αποτελέσει, όπως αναφέρει, σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια προώθησης των στρατηγικών στόχων του Κράτους. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €361.098.659 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος, υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων/σχεδίων χορηγιών, κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παράταση του μέτρου επιδότησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κρατική χορηγία προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και επιστροφή προστίμου που επιβλήθηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου.   

Εγκρίθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός των €361 εκατ. 

Με κριτική κατά της συμφωνίας του κράτους για την αγορά του κτιρίου Μετροπόλιταν, όπου θα στεγαστεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό του κράτους ύψους €361 εκατ. 

Πρόκειται για το δεύτερο συμπληρωματικό προϋπολογισμό φέτος, έπειτα από την έγκριση του πρώτου συμπληρωματικού ύψους €75 εκατ. που θεσπίστηκε σε νόμο στις αρχές Απριλίου. Τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό υπερψήφισαν 45 Βουλευτές, ενώ υπήρξαν και τρεις αποχές. 

Η δημοσιονομική επιβάρυνση ανέρχεται στο 0,85% του ΑΕΠ, αφού ποσό €116 εκατ. αποτελεί ενδοκυβερνητικές συναλλαγές. 

Στις μεγαλύτερες δαπάνες, περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, €60 εκ. για την καταβολή της ΑΤΑ το β’ εξάμηνο του 2023, €60 εκ. για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων/Σχεδίων Χορηγιών, €59 εκ. για αγορά ύδατος λόγω αύξησης στο κόστος αφαλατωμένου νερού που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, €56 εκ. για κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων (€42,6 εκ.) αλλά και κάλυψη λειτουργικών εξόδων (€13,4 εκ.), €25,4 εκ. για αγορά του κτηρίου «Μετροπόλιταν», όπου θα στεγαστεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Προνοούνται επίσης €18,2 εκ. για την παράταση του μέτρου επιδότησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, €15,8 εκ. για κρατική χορηγία προς το ΤΕΠΑΚ για υλοποίηση του έργου ανέγερσης φοιτητικών εστιών, €15,6 εκ. για φιλοξενία εκτοπισθέντων από την Ουκρανία και ασυνόδευτων ανήλικων. 

Πάντως κατά τη συνεδρία, όπως και στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών που εξέτασε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ακούστηκε κριτική για την απουσία χώρων στάθμευσης, για ένα Υπουργείο με 260 εργαζόμενους που βρίσκεται στο κέντρο της Λευκωσίας. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε πως δεν υπήρχε η δυνατότητα να εξασφαλιστεί κτίριο με τον απαιτούμενο αριθμό χώρων στάθμευσης στη Λευκωσία. «Έχουμε πειστεί με τις εξηγήσεις της παρούσας κυβέρνησης που είναι οι ίδιες με τις εξηγήσεις της προηγούμενης κυβέρνησης», είπε προσθέτοντας πως ο ΔΗΣΥ θα στηρίξει τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό. 

Σημείωσε πως δεν ανησυχεί με την αύξηση των δαπανών αφού «η βραχυπρόθεσμη εικόνα είναι καλή, καταγράφονται καλά πλεονάσματα». «Η ανησυχία μας είναι για την μεσοπρόθεσμη και την μακροπρόθεσμη πορεία των δημοσίων οικονομικών», είπε, προσθέτοντας πως δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται σήμερα δεν θα αποτυπωθούν στα δημόσια οικονομικά φέτος». Εισηγήθηκε όπως η Βουλή παρακολουθεί προσεκτικά και ασκεί έλεγχο σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης περιέγραψε τη συμφωνία αγοράς του Μετροπόλιταν ως «σκανδαλώδη» κα αναφέρθηκε στις παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή. 

Αναφέρθηκε στην απουσία επαρκών χώρων στάθμευσης, προσθέτοντας ότι η Βουλή βρίσκεται σε δύσκολη θέση, καθώς υπάρχει η συμβατική υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Θα υπερψηφίσουμε το κονδύλι, όμως αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για μια απαράδεκτη και σκανδαλώδη αγορά», τόνισε. 

Η αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου θύμισε ότι το κόμμα ήταν αρνητικό στην αρχική συζήτηση της συμφωνίας για την αγορά του κτιρίου τον χειμώνα του 2022, αλλά διερωτήθηκε ποιο θα είναι το κόστος της επιλογής σήμερα. 

Εμείς, είπε, «με πολύ πόνο ψυχής αναγνωρίζουμε ότι αν δεν εγκριθεί το κονδύλι θα χάσουμε τα πολλαπλάσια από το κόστος της συμφωνίας που είχε συνομολογηθεί το 2022», είπε. 

Εξάλλου, η κ. Ερωτοκρίτου επέκρινε το γεγονός ότι στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό περιλαμβάνεται κονδύλι ύψους €18 εκατ. για φάρμακα και εμβόλια που δεν θα αξιοποιηθούν. «Ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που ο φορολογούμενος θα πληρώσει 18 εκατ. για φάρμακα τα οποία θα τα πετάξουν στον κάλαθο», είπε. 

Επίσης, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης είπε πως το κόστος της ΑΤΑ λόγω της συμφωνίας Υπουργού Εργασίας και των Κοινωνικών Εταίρων θα είναι €15 εκατ. ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά στην κάλυψη της τιμαριθμικής αύξησης, την οποία δεν μπορούσε να προβλέψει το ΥΠΟΙΚ. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε πως έχει ενημερωθεί από το Υπουργείο Μεταφορών ότι το θέμα των χώρων στάθμευσης θα τακτοποιηθεί, ενώ σημείωσε ότι η τιμή της αγοράς του κτιρίου είναι «χαμηλή» δεδομένου ότι η τιμή αντιστοιχεί σε €2.250 το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σήμερα η αντίστοιχη τιμή ανέγερσης είναι €2.220 χωρίς την αξία της γης. 

Εκ μέρους της ΔΗΠΑ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης είπε πως στηρίζουν τη συμφωνία της αγοράς του κτιρίου, για να μην έρχονται σε κίνδυνο οι ζωές των υπαλλήλων του Υπουργείου, λόγω ανησυχιών στατικότητας του υφιστάμενου κτιρίου. Για την έλλειψη επαρκών χώρων στάθμευσης είπε πως θα κληθεί να πληρώσει το κράτος λόγω ολιγωρίας των υπηρεσιών. 

Εξάλλου, ο Πρόεδρος των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι θα δοθούν εκατομμύρια για το θέμα των εργοστασίων διαχείρισης αποβλήτων σε Κόσιη και Πεντάκωμο. «Είναι απαράδεκτη η κατάσταση όσον αφορά τα απόβλητα, είναι πλέον αποδεκτό από όλους. Δεν πρόκειται για να πιάσουμε τους στόχους και ιδιαίτερα με τέτοιου είδους εργοστάσια», είπε εκφράζοντας ανησυχία και για τα αυξημένα κονδύλια για την αφαλάτωση, ενώ δεν διορθώνονται οι τρύπιοι αγωγοί με αποτέλεσμα να υπάρχει απώλειες νερού. Εξάλλου, ο Βουλευτής του Κινήματος Σταύρος Παπαδούρης αναφέρθηκε στο θέμα της αγοράς του Μετροπόλιταν λέγοντας πως «σήμερα η Βουλή καλείται να κάνει διαχείριση αμέλειας, κακής διαχείρισης των οικονομικών του κράτους». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης μίλησε επίσης για τα προβλήματα που καταγράφονται στους χώρους διαχείρισης αποβλήτων και επέκρινε ότι στις συμβάσεις δεν περιλαμβάνονται προϋποθέσεις για τήρηση των αναγκαίων προδιαγραφών. 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2022/542 του Συμβουλίου, της 5 ης Απριλίου 2022, για την τροποποίηση των οδηγιών 2006/112/ΕΚ και (ΕΕ) 2020/285 όσον αφορά τους συντελεστές φόρου προστιθέμενης αξίας» και η εισαγωγή νέου μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), ποσοστού ύψους 3% για ορισμένες υπηρεσίες και αγαθά σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, υιοθέτηση διατάξεων που ισχύουν σε άλλα κράτη μέλη σε σχέση με την εφαρμογή του ΦΠΑ, καθώς και υπαγωγή ορισμένων ειδών για προσωπική χρήση από τυφλούς και ανάπηρα άτομα στον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ. 

Η Βουλή ενέκρινε τροποποιητικό νόμο που προνοεί ευελιξία στους συντελεστές ΦΠΑ 

Με 46 ψήφους υπέρ και μια αποχή η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, με τον οποίο επιτυγχάνεται η εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία 2022/542, η οποία προνοεί νέους για τους συντελεστές ΦΠΑ, επιτρέποντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη-μέλη ως τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζουν. 

Η οδηγία προνοεί νέους κανόνες όσον αφορά τους συντελεστές ΦΠΑ,  οι οποίοι παρέχουν ευελιξία στα κράτη μέλη ως προς τους συντελεστές ΦΠΑ που μπορούν να εφαρμόζουν, διασφαλίζοντας ίση μεταχείριση μεταξύ των κρατών μελών και ευθυγραμμίζονται οι προτεραιότητές τους σχετικά με την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, καθώς και την προστασία της δημόσιας υγείας  με τις προτεραιότητες της ΕΕ. 

Ειδικότερα, με βάση τους νέους κανόνες, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν κατ’ ανώτατο όριο δύο μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, οι οποίοι δεν δύναται να είναι μικρότεροι του ελάχιστου ορίου 5%, στην παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε είκοσι τέσσερα (24) σημεία, κατά το μέγιστο, από τα είκοσι εννέα (29) σημεία που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ. 

Επίσης, προνοούνται παρεκκλίσεις ως προς τους συντελεστές ΦΠΑ που επιβάλλονται σε διάφορα αγαθά και υπηρεσίες, τις οποίες ήδη εφαρμόζουν άλλα κράτη μέλη και περιλαμβάνονται σε κατάλογο που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νοουμένου ότι διατηρείται η δομή των συντελεστών ΦΠΑ, δηλαδή δύο συντελεστές ΦΠΑ μεταξύ 5% και 15%, ένας συντελεστής κάτω του 5% και ένας μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ. 

Ο περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν οι περιορισμοί που ισχύουν για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων και οι οποίοι αφορούν στην κατοχή μετοχών τόσο στην ενδιαφερόμενη εταιρεία όσο και από την εν λόγω εταιρεία σε άλλους οργανισμούς. 

Δικαίωμα κατοχής 100% των μετοχών σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ψήφισε η Βουλή 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε νόμο με τον οποίο αναθεωρούνται οι περιορισμοί που ισχύουν για κατοχή μετοχών σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς και δίνει τη δυνατότητα σε πρόσωπα ή εταιρείες να κατέχουν το 100% των μετοχών.  

Υπέρ ψήφισαν 34 βουλευτές, εναντίον 14 και υπήρξαν και δύο αποχές. Τη σχετική πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμο, κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου. 

Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ραδιοτηλεοπτικών μέσων, ο νόμος που ψηφίστηκε προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι φυσικό πρόσωπο δύναται να ελέγχει ή να είναι νόμιμα δικαιούχος κάτοχος μετοχών σε ποσοστό μέχρι 100%, είτε απευθείας στην αδειούχο εταιρεία είτε διαμέσου άλλων εταιρειών που είναι μέτοχοι στην αδειούχο εταιρεία. 

Επίσης εταιρεία μπορεί να κατέχει ή να ελέγχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό μέχρι 100% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας, είτε απευθείας στην αδειούχο εταιρεία είτε διαμέσου άλλων εταιρειών που είναι μέτοχοι στην αδειούχο εταιρεία. 

Το σύνολο των μετοχών που ελέγχονται από ή ανήκουν σε πρόσωπα που είναι συγγενείς μεταξύ τους μέχρι δεύτερου βαθμού ή είναι σύζυγοι μπορεί επίσης να είναι μέχρι το 100% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της αδειούχου εταιρείας. 

Ακόμα πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να αποκτήσει κατόπιν άδειας από το Υπουργικό Συμβούλιο μετοχές της αδειούχου εταιρείας που να μην υπερβαίνουν το 10% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της, είτε απευθείας στην αδειούχο εταιρεία είτε διαμέσου άλλων εταιρειών που είναι μέτοχοι στην αδειούχα εταιρεία, νοουμένου ότι δεν υπάρχει εύλογη υποψία ότι διακυβεύεται το δημόσιο συμφέρον ή/και η εθνική ασφάλεια. 

Σε περίπτωση κατά την οποία εταιρείες-μέτοχοι της αδειούχου εταιρείας είναι περισσότερες από μία, οι εν λόγω εταιρείες δεν μπορούν να κατέχουν συνολικά ή να ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό το οποίο υπερβαίνει το 74% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας όπως ισχύει σήμερα. 

Επίσης φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει οποιονδήποτε αριθμό μετοχών σε αδειούχο εταιρεία η οποία ανήκει σε δημοσιογραφικό όμιλο δεν μπορεί να κατέχει ή να ελέγχει άδεια ή οποιονδήποτε αριθμό μετοχών σε αδειούχο εταιρεία η οποία ανήκει σε άλλο δημοσιογραφικό όμιλο. 

Εισάγεται επίσης ως επιπρόσθετη προϋπόθεση για σκοπούς χορήγησης άδειας παρόχου υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων σε φυσικό πρόσωπο η μη καταδίκη του για συμπεριφορά η οποία συνιστά σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση δυνάμει των διατάξεων του περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμου. 

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας, ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι είναι γενικά παραδεκτό ότι η ισχύουσα νομοθεσία που διέπει το ιδιοκτησιακό καθεστώς τον ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών, είναι απαρχαιωμένη, δυσνόητη και περιέχει αντινομίες, συγκρούσεις και κενά και βρίσκεται σχεδόν σε πλήρη αντίθεση με τις νομοθεσίες άλλων ευρωπαϊκών κρατών που διασφαλίζουν διαφάνεια, πολυφωνία και ελευθερία λόγου και έκφρασης. Το ισχύον σύστημα, είπε, αναγκάζει ιδιοκτήτες ΜΜΕ να καταστρατηγούν τη νομοθεσία με αποτέλεσμα να μην παρουσιάζονται οι πραγματικοί μέτοχοι των εταιρειών και να χρησιμοποιούνται τρίτα πρόσωπα ως αχυράνθρωποι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν, με αποτέλεσμα η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης να δυσκολεύεται πολύ να βρει τι ισχύει. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει να γίνει μια καινούρια νομοθεσία για να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τον έλεγχο. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού σημείωσε ότι η νομοθεσία για τους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς χρειάζεται επικαιροποίηση και θα πρέπει να εξεταστεί τόσο από τη Βουλή όσο και από την εκτελεστική εξουσία το πώς εκσυγχρονίζεται χωρίς να τίθεται θέματα ανταγωνισμού και διαφάνειας. 

Εξέφρασε παράλληλα προβληματισμό επειδή με την πρόταση νόμου δίνεται η δυνατότητα κατοχής 100% των μετοχών με το ενδεχόμενο να δημιουργούνται συνθήκες στρέβλωσης στην αγορά. Είπε ότι θεωρεί υπερβολικό το 100%, αφού δημιουργεί συνθήκες ενδεχομένως κάποιας μορφής «Μπερλουσκονισμού». 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση επειδή βελτιώνει τη διαφάνεια και δεν πρέπει να υπάρχει φόβος για το 100%, επειδή αυτό αποτελεί την απόλυτη διαφάνειας. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης, ωστόσο υπό τις περιστάσεις θα υπερψηφίσουν το νόμο. 

Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, ώστε η Υπηρεσία Ασύλου ή/και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας να προβαίνουν σε ιατρική εξέταση προσδιορισμού ηλικίας, σε περίπτωση που πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει αίτηση για παραχώρηση διεθνούς προστασίας δηλώσει ότι είναι ανήλικος, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με την ηλικία του. 

Νόμος για αιτητές ασύλου που αρνούνται εξέταση για προσδιορισμό ηλικίας 

Νόμο με τον οποίο επιχειρεί να αντιμετωπίσει τη κατάχρηση του συστήματος προστασίας ασυνόδευτων παιδιών που αιτούνται διεθνή προστασία, από ενήλικες υπερψήφισε η Βουλή. 

Ο νόμος, ο οποίος προτάθηκε από τους Βουλευτές του ΕΛΑΜ, προνοεί τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση άρνησης αιτητή διεθνούς προστασίας να συναινέσει στη διενέργεια ιατρικής εξέτασης προσδιορισμού της ηλικίας του, να τεκμαίρεται ότι είναι ενήλικας και να του παρέχεται το δικαίωμα σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο της διαδικασίας να καταθέσει επιπρόσθετα στοιχεία ως προς την ανηλικότητά του ή/και να ζητήσει να υποβληθεί στην εν λόγω ιατρική εξέταση. Υπέρ ψήφισαν 36 Βουλευτές εναντίον 16 ενώ υπήρξε και μια αποχή. 

Παράλληλα απορρίφθηκε τροπολογία της Βουλευτή των Οικολόγων Αλεξάνδρας Ατταλίδου, ώστε όσοι αρνούνται να υποβληθούν στην ιατρική εξέταση να τοποθετούνται σε ξεχωριστό μέρος από αυτούς που τεκμαίρεται ότι είναι ανήλικοι. 

Στην τοποθέτησή της η κα. Ατταλίδου ανέφερε ότι η πρόταση νόμου για την ιατρική εξέταση μπορεί να αφήσει εκτεθειμένη την Κυπριακή Δημοκρατία σε καταγγελίες και καταβολή προστίμου. Σημείωσε ότι έρχεται σε σύγκρουση με σχετικό εναρμονιστικό νόμο και οδηγία της ΕΕ. Είπε επίσης ότι οι συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις δεν θεωρούνται επιστημονικά αξιόπιστες. Ανέφερε ακόμα ότι θα προτιμούσε να έρθει για το θέμα νομοσχέδιο από την Κυβέρνηση.                     

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε ότι κατά τη συζήτηση του θέματος καταγράφηκε ξεκάθαρα ότι το Υπουργείο Εσωτερικών θεωρεί ότι η πρόταση αυτή θα συμβάλει στην επίλυση του μεταναστευτικού. Είπε ακόμα ότι είναι λάθος να λέμε ότι το Υπουργείο Υγείας που το μόνο που κάνει είναι μια ακτινογραφία χεριού και βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα. Σημείωσε ακόμα από 28 άτομα που υποβλήθηκαν σε τέτοιες εξετάσεις οι 20 αποδείχθηκε ότι ήταν ενήλικες. Ανέφερε ακόμα ότι αν μετά από συνέντευξη και ιατρικές εξετάσεις υπάρχουν ακόμα αμφιβολίες, τότε θεωρούνται ανήλικοι. Ανέφερε ακόμα ότι με την αναθεωρημένη πρόταση συμφωνούν και οι υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας. 

Ο σοσιαλιστής Βουλευτής Κωστής Ευσταθίου ανέφερε ότι δεν μπορεί ως νομικός να δεχτεί τη δημιουργία ενός μαχητού ή αμάχητου τεκμηρίου μόνο και μόνο με την άρνηση να υποβληθεί κάποιος σε εξέταση και θα τηρήσει αποχή. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας, ανέφερε ότι υπήρξαν φαινόμενα κατά τα οποία άνθρωποι με άσπρα μαλλιά να δήλωναν ανήλικοι και τάχθηκε υπέρ της πρότασης νόμου. 

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης τάχθηκε υπέρ της πρότασης νόμου και είπε ότι όταν κάποιος αρνείται να πει την ηλικία του, θέλει να καταχραστεί το σύστημα και ο ίδιος δεν μπορεί να δεχτεί κάτι τέτοιο. Τάχθηκε επίσης υπέρ της πρότασης νόμου της κας. Ατταλίδου. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκκης έκανε λόγο για νομοθετικό κενό που τυγχάνει κατάχρησης από επιτήδειους και επιτρέπει την ενεργοποίηση του πλεονεκτήματος της αμφιβολίας, με αποτέλεσμα ενήλικοι να διαμένουν σε δομές με ανήλικους και να απολαμβάνουν τα επιπλέον ωφελήματα και κυρίως το δικαίωμα επανασύνδεσης με την οικογένειά τους. Είπε ότι ο τερματισμός της αμφιβολίας υπέρ της ανηλικότητας είναι επιβεβλημένος αφού διαπιστώθηκε ευρεία κατάχρηση του νομοθετικού αυτού κενού. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη είπε ότι το θέμα αυτό έχει να κάνει με την εμπορία προσώπων, ενώ υπάρχει ανάγκη και προστασίας των πραγματικά ανήλικων παιδιών που δεν πρέπει να διαβιούν με άτομα μέχρι 25 χρονών. Τάχθηκε υπέρ της πρότασης νόμου αναφέροντας ότι το σύστημα έχει καταντήσει φούσκα και παράγει μαζικά αιτητές ασύλου, στο όνομα των ασυνόδευτων παιδιών. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χαράλαμπος Πάζαρος είπε ότι από 91 αιτήσεις που στάλθηκαν για προσδιορισμό ηλικίας πέραν του 40% ήταν ενήλικες δηλωμένοι ανήλικοι και έκανε λόγο για εκμετάλλευση του συστήματος. 

Η Βουλευτής του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου ανέφερε ότι μόνο το 10% όσον αιτούνται διεθνούς προστασίας ως ανήλικοι παραπέμπονται σε αξιολόγηση και από αυτούς το 50% κρίνεται ότι είναι ενήλικες. Το 95% ανέφερε όσων κάνουν αίτηση διεθνούς προστασίας ως παιδιά κρίνονται ότι όντως είναι παιδιά, είπε. Σε σχέση με την πρόταση νόμου είπε ότι αυτή προσκρούει σε ευρωπαϊκή οδηγία και θα οδηγήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια την Κύπρο σε σχέση με την ΕΕ. 

Είπε επίσης ότι με την πρόταση διαφώνησε η Επίτροπος Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, η Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες, το Κυπριακό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και το Hope for Children. 

Σημείωσε ότι η πρόταση έγινε για επικοινωνιακούς σκοπούς και για τον εκβιασμό όσων αρνούνται για ψυχολογικούς ή θρησκευτικούς λόγους να υποβληθούν σε εξέταση. 

Ανέφερε ακόμα ότι άλλοι ψήφισαν και χειροκροτούσαν της συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας για τους μετανάστες και το πρόσφατο σύμφωνο για την μετανάστευση με το οποίο το ΑΚΕΛ διαφώνησε. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας, είπε ότι η πρόταση είναι προς την ορθή κατεύθυνση και ότι στόχος είναι να προστατευθούν οι πραγματικοί ανήλικοι. 

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι στο νομικό σύστημα της Κύπρου, αν ένας υποψήφιος πατέρας αρνηθεί να υποβληθεί σε τεστ DNA, δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο να αποφασίσει ότι είναι πατέρας του ανήλικου. Σημείωσε ότι υποστηρίζουν την ισονομία των νομικών όπλων και το γράμμα και το πνεύμα του νόμου να ισχύει για όλους. 

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν είπε ότι το θέμα συνδέεται και με την εμπορία προσώπων και με την τρομοκρατία και με την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος, ενώ είπε ότι το Πουρνάρα έχει γίνει κέντρο ανάπτυξης του οργανωμένου εγκλήματος. 

Πρόσθεσε ότι η νέα σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης απαιτεί από τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν διεπιστημονικές μεθόδους για εκτίμηση της ηλικίας, ενώ σημείωσε ότι η ιατρική εξέταση διενεργείται αφού εξαντληθούν τα άλλα μέτρα. Αυτό είπε δίνει ευχέρεια και όπλα να υιοθετηθούν οι σχετικές νομοθεσίες. 

Τάχθηκε υπέρ της πρότασης νόμου και είπε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση για την εκτίμηση της ηλικίας των μεταναστών που δηλώνουν ανήλικοι ώστε κανένας να μην τοποθετείται ανάμεσα σε παιδιά. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Ταμείου Τουρκοκυπριακών Περιουσιών Νόμος (Αρ. 1) του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο Τ/κ Περιουσιών ποσού €345.000 για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023, ούτως ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη της ανάγκης καταβολής της αποζημίωσης που συμφωνήθηκε στο Δικαστήριο ύψους €318.700, στα πλαίσια εκδίκασης της Αγωγής 5852/13, Orhan Hussein Dervish εναντίον Γενικού Εισαγγελέα και Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τ/κ Περιουσιών. 

Η Βουλή ενέκρινε πιστώσεις για αποζημίωση Αμερικανού τ/κ καταγωγής 

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε πληρωμή από το Ταμείο Τουρκοκυπριακών Περιουσιών συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €345.000 προς εκτέλεση απόφασης δικαστηρίου. 

Υπέρ ψήφισαν 31 εναντίον ένας και υπήρξε μια αποχή. 

Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, στις 22 Ιουνίου 2022, στα πλαίσια εκδίκασης της αγωγής 5852/13, Orhan Hussein Dervish εναντίον Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και Υπουργού Εσωτερικών ως Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών, προχώρησε στην εκ συμφώνου (μεταξύ ενάγοντα και εναγομένων) έκδοση διαταγμάτων, τα οποία διαλαμβάνουν την αποδέσμευση της περιουσίας του Orhan Hussein Dervish από τη διαχείριση του Κηδεμόνα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών και την απόδοσή της στον ενάγοντα. 

Παράλληλα, το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα για την καταβολή αποζημίωσης προς τον ενάγοντα Orhan Hussein Dervish ύψους €310.000, με νόμιμο τόκο προς 2% ετησίως επ’ αυτού από τις 22 Ιουνίου 2022 μέχρι εξοφλήσεως, καθώς και για την πληρωμή των εξόδων της αγωγής, τα οποία υπολογίστηκαν στις €20.110. 

Βάσει του πιο πάνω γεγονότος, η περιουσία του Orhan Hussein Dervish, η οποία βρίσκεται στη Λεμεσό, δεν εμπίπτει στον όρο «τουρκοκυπριακή περιουσία» όπως αυτός αποδίδεται στον περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμο του 1991 και ως εκ τούτου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιές του. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων Νίκος Κέττηρος σημείωσε ότι η υπόθεση για την περιουσία αυτή του Αμερικανού πολίτη αναδεικνύει την προχειρότητα με την οποία γίνεται η διαχείριση από την υπηρεσία τ/κ περιουσιών και είπε ότι χρειάστηκε 9 χρόνια για να λάβει ο ενάγοντας αυτά που διεκδικούσε. Σημείωσε ότι ο φορολογούμενος καλείται τώρα να πληρώσει επιπλέον τόκους σε σχέση με την υπόθεση. 

Ο Βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου είπε ότι ξένοι υπήκοοι με τ/κ καταγωγή διεκδικούν περιουσίες και λαμβάνουν κατοχή τους και αποζημίωση για απώλεια χρήση και σημείωσε τις ευθύνες της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι και των Ε/κ προσφύγων. Είπε ακόμα ότι θα ενταθούν οι προσπάθειες των Τ/κ να ανακτήσουν τις περιουσίες τους στις ελεύθερες περιοχές και θα επιλέγουν να ζήσουν στις ελεύθερες περιοχές, όπου δεν έχει ανασταλεί το κοινοτικό κεκτημένο. Έκανε λόγο για το τίμημα του δυσβάσταχτου κόστους της πορείας προς τη σιωπηλή διχοτόμηση. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πρόσθετων πιστώσεων συνολικού ύψους €19.256.050 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εργοδότηση υποστηρικτικού βοηθητικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, το νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, λειτουργικά έξοδα και κατασκευαστικά και βελτιωτικά έργα. 

Εγκρίθηκε συμπληρωματικός προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Η Βουλή ενέκρινε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ύψους €19.256.050 με 36 ψήφους υπέρ, 4 εναντίον και 3 αποχές. 

Η Ολομέλεια απέρριψε τροπολογίες από τους Βουλευτές του ΔΗΚΟ Παύλο Μυλωνά, Χρύσανθο Σαββίδη και τον βουλευτή της ΔΗΠΑ Αλέκο Τρυφωνίδη για δέσμευση κονδυλίων. 

Ιδιαίτερα επικριτικός ως προς τις δαπάνες και τη διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ανδρέας Θεμιστοκλέους, που εισηγήθηκε μεταξύ άλλων η Κυβέρνηση να διορίσει ποινικούς ανακριτές για τα οικονομικά σκάνδαλα του Πανεπιστημίου. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης εξέφρασε προβληματισμούς για επισημάνσεις του Γενικού Ελεγκτή και είπε ότι θα πρέπει να μπουν ασφαλιστικές δικλείδες για ενημέρωση. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι το Πανεπιστήμιο παίρνει κάθε χρόνο πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες του και για αυτό έρχονται συνέχεια συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί. Έκανε επίσης λόγο για πιθανές επιπλοκές από τροπολογίες για κονδύλια. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης τόνισε την ανάγκη τα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν για φοιτητικές εστίες εν μέσω πολύ υψηλών ενοικίων. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας είπε ότι είναι αναγκαίος ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός για την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου, ενώ τάχθηκε υπέρ του εξαντλητικού ελέγχου. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ζήτησε να μην υποτιμάται το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του τόπου και είπε ότι ο Γενικός Ελεγκτής δεν έχει το αλάθητο του Πάπα. 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα €13.825.944 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν, μεταξύ άλλων, κατασκευαστικές εργασίες και αμοιβές αρχιτεκτόνων και συμβούλων για την ανέγερση των ιδιόκτητων εστιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τις εισφορές εργοδότη στο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, την αύξηση της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αύξηση του ποσοστού του τιμαρίθμου επί των βασικών μισθών, την παροχή επιδομάτων στέγασης σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και τη δημιουργία τριών νέων θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου. 

Ομόφωνα η Βουλη ψήφισε συμπληρωματικό προϋπολογισμό για ΤΕΠΑΚ 

Ομόφωνα η Βουλή ψήφισε σε νόμο τον περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023.  

Σε παρέμβασή του ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης έθιξε το θέμα των υψηλών ενοικίων κυρίως στη Λεμεσό όπου όπως είπε, ένα στούντιο ενοικιάζεται πάνω από 1000 ευρώ τον μήνα.  

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου είπε ότι ένα τεράστιο πρόβλημα είναι ότι το ΤΕΠΑΚ είναι στο κέντρο της πόλης και υφίσταται πρόβλημα με τον χώρο στάθμευσης. Πρέπει, είπε, να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι κίνησης των φοιτητών στο κέντρο της πόλης.  

Ο Βουλευτής ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι το στούντιο στη Λεμεσό πήγε 1,300 ευρώ. Επρεπε, ανέφερε, να διατεθούν χρήματα για να τελειώσουν οι φοιτητικές εστίες στη Λεμεσό.  

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε ότι το ΤΕΠΑΚ θα λειτουργήσει και στην Πάφο και τα προβλήματα διαμονής υφίστανται και στην Πάφο όπου και εκεί έχουν εκτοξευθεί τα ενοίκια.  

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκε σε σκάνδαλα που υπήρχαν στο ΤΕΠΑΚ. Πρόσθεσε ότι αυτή τη φορά το ΤΕΠΑΚ κάνει αποκέντρωση που είναι μια ευλογία από το Θεό, όπως είπε.  

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι στη Λεμεσό αλλά και στη Λευκωσία το κόστος διαβίωσης είναι τόσο ψηλό που δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών. Οι φοιτητικές εστίες, είπε, είναι η λύση και χαιρέτισε την πρόθεση ανάπτυξης φοιτητικών εστιών στο Βερεγγάρια.  

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Νίκος Σύκας είπε ότι προνοείται να υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, ενώ με τον νέο στόλο των λεωφορείων θα υπάρχει απάμβλυνση του κυκλοφοριακού. Ηταν πολιτική απόφαση, είπε το ΤΕΠΑΚ να είναι στο κέντρο και αυτό βοήθησε στην αναζωογώνηση του. 

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε ότι επεξεργάζονται εισηγήσεις για συχνά δρομολόγια προκειμένου να υπάρξει  απάμβλυση του προβλήματος.  

Ο Βουλευτής ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου είπε ότι το πρόβλημα με τα ενοίκια δεν αγγίζει μόνο τους φοιτητές αλλά και όλους τους πολίτες και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. 

Ο περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί δυνατότητα σε Ευρωπαίους πολίτες κατόχους επαγγελματικής άδειας οδηγού να εργοδοτηθούν άμεσα ως οδηγοί λεωφορείων στην Κύπρο. 

Η Βουλή ψήφισε δυνατότητα Ευρωπαίων να εργοδοτούνται ως οδηγοί 

Η Βουλή ψήφισε τροποποίηση του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου, ώστε να παρασχεθεί δυνατότητα σε Ευρωπαίους πολίτες να εργοδοτηθούν στην Κύπρο ως οδηγοί λεωφορείων. 

Πρόκειται για τον περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού (Τροποποιητικό) Νόμο του 2023. (Πρόταση νόμου του κ. Μαρίνου Μουσιούττα εκ μέρους της Δημοκρατικής Παράταξης-Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων). 

Από τους παρόντες 43 βουλευτές, υπέρ ψήφισαν 32, ενώ 11 εναντίον. 

Ο Βουλευτής ΔΗΠΑ Μαρίνος Μουσιούττας είπε ότι υπάρχει έλλειψη επαγγελματιών οδηγών στην Κύπρο και ανέφερε ότι έχει εισαχθεί στο νομοσχέδιο πρόνοια να υπάρχει επαρκής γνώση της Ελληνικής που θα εκδίδεται από το αρμόδιο Υπουργείο. 

Ο Βουλευτής ΑΚΕΛ Βαλεντίνος Φακοντής είπε ότι το ΑΚΕΛ δεν αποδέχεται έκπτωση στην ασφάλεια των επιβατών και είπε ότι για να καταστεί ελκυστικό για τους Κυπρίους το επάγγελμα αυτό θα πρέπει να εξεταστούν οι συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με τα ωφελήματα. Το ΑΚΕΛ, είπε, καταψηφίζει.  

Οι περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση προνοιών που αφορούν τις επιτρεπόμενες χρήσεις στις Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές και τη διαδικασία αδειοδότησης βιομηχανικών αναπτύξεων. 

Ο περί της Συμφωνίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων (Κυρωτικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας, σύμφωνα με το Άρθρο 169(2) του Συντάγματος, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με την Αμοιβαία Ακαδημαϊκή Αναγνώριση Πανεπιστημιακών Τίτλων Σπουδών Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλων Εγκεκριμένων Ιδρυμάτων.  

Ο περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικός) και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Συμβάσεως περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου με την κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης περί του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, οι οποίες υιοθετήθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2021 από την 32η Τακτική Συνέλευση (Assembly) του εν λόγω οργανισμού με την Απόφαση αρ. Α1152(32). 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων που αφορούν στη μετονομασία του Γραφείου Προγραμματισμού και της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης για σκοπούς επικαιροποίησής τους, περίληψη αναφορών σε υφυπουργείο και διαγραφή ορισμένων κατηγοριών εναλλάξιμου προσωπικού που έπαψαν να υφίστανται.  

Ο Τροποποιητικός (Αρ. 1) του περί Προϋπολογισμού του 2009-2022 Νόμου του 2008-2021 Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού του έτους 2009-2022 με στόχο κυρίως τη συμμόρφωση της Διοίκησης με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και τη συμπερίληψη στις περιπτώσεις όπου δεν τυγχάνει εφαρμογής η μείωση των κλιμάκων εισδοχής και της περίπτωσης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού που προσλαμβάνεται σε έκτακτη θέση ή με σύμβαση στην κρατική υπηρεσία. 

Ο περί Χαρτοσήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Χαρτοσήμων Νόμου, ώστε να τυγχάνει εξαίρεσης από την επιβολή τελών χαρτοσήμανσης η σύμβαση και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αφορά την υποθήκη αεροπλάνου εγγεγραμμένου στο Κυπριακό Νηολόγιο Αεροσκαφών ή μεριδίου αεροπλάνου ή οποιουδήποτε άλλου συμφέροντος επί του αεροπλάνου. 

Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφαλείας των εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.   

Ο περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών (Καταργητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κατάργηση του περί Ειδικού Τέλους επί των Απολαβών των Λιμενεργατών και Σημειωτών Νόμου, ώστε: (α) να τερματιστεί η καταβολή του ειδικού τέλους, (β) να διευθετηθεί η κατάθεση του χρηματικού ποσού που βρίσκεται σε πίστη του Ταμείου στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας, (γ) να οριστεί ότι η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και (δ) να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τη ρύθμιση θεμάτων τα οποία χρήζουν ρύθμισης. 

Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Εφαρμογή Αποφάσεων και Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ορισμένα Θέματα των Θαλάσσιων Μεταφορών) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας πλαίσιο για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των Κανονισμών και Αποφάσεων της Ε.Ε. στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, ιδιαίτερα στα θέματα που άπτονται της θαλάσσιας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η διόρθωση διαδικαστικών και πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζονται σε σχέση με θέματα εκκαθάρισης εταιρειών. 

Ο περί της Υγείας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των Ενωσιακών Κανονισμών, ούτως ώστε να περιληφθούν οι πρόνοιες σχετικά με τις κυρώσεις στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή παράβασης των διατάξεων των Κανονισμών αυτών. 

Οι περί Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Συμπληρωματική Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για τους Υπαλλήλους και τους Εξαρτωμένους τους) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2023   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η κατάργηση των υφιστάμενων κανονισμών, ώστε να υλοποιηθεί σχετική απόφαση του Δ.Σ της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου για κατάργηση του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης για τους Υπαλλήλους και Εξαρτωμένους τους. 

Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανελκυστήρων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022   

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι να ενισχύσουν το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο αναβαθμίζοντας περαιτέρω το επίπεδο ασφάλειας των ήδη εγκατεστημένων ανελκυστήρων μέσα από δέσμη πρόσθετων τεχνικών απαιτήσεων που εισάγονται στα Παραρτήματα I και ΙΙ, οι οποίες αναφέρονται στην προστασία από τους ηλεκτρολογικούς κινδύνους από τα κομβία, την προστασία από πτώση αντικειμένων στο φρεάτιο, την ασφαλή πρόσβαση στο φρεάτιο κ.ά.. 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η προστασία που παρέχεται στους καλούμενους «εγκλωβισμένους αγοραστές» να επεκταθεί και σε αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος κατόπιν αίτησης η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Υπερψηφίστηκε πρόταση νόμου για επέκταση προστασίας εγκλωβισμένων αγοραστών 

Η Ολομέλεια της Βουλής με 33 ψήφους υπέρ, σε σύνολο 33 παρόντων βουλευτών, υιοθέτησε πρόταση νόμου που τροποποιεί τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η παρεχόμενη στους καλούμενους «εγκλωβισμένους αγοραστές» προστασία, να επεκταθεί. 

Συγκεκριμένα αυτή η προστασία επεκτείνεται και στους αγοραστές που καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο αρμόδιο επαρχιακό κτηματολογικό γραφείο δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου, εκδοθέντος κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, νοουμένου ότι αυτή έχει κατατεθεί στο αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο εντός του χρονικού διαστήματος, που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας «εγκλωβισμένοι αγοραστές» καλούνται τα πρόσωπα τα οποία, παρ’ όλο που έχουν προβεί σε αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας από επιχειρηματίες ανάπτυξης γης και έχουν εκπληρώσει στο ακέραιο και/ή σε πολύ μεγάλο βαθμό όλες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του πωλητή/επιχειρηματία, δεν έχουν επιτύχει τη μεταβίβαση της αγορασθείσας ακίνητης ιδιοκτησίας επ’ ονόματί τους. 

Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση – Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών – Θέση Λειτουργού Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (Διοίκηση) – Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας – Θέσεις Πρώτου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου, Ανώτερου Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου και Εκπαιδευτικού Ψυχολόγου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί του Υφυπουργείου Τουρισμού – Θέσεις Διευθυντή Τουρισμού, Τεχνικού Λειτουργού και Λειτουργού Διασφάλισης Ποιότητας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών – Θέση Ανώτερου Φωτογράφου (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Θέσεις Διευθυντή, Πρώτου Κτηματολογικού Λειτουργού και Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού (Σχέδια Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023  

Οι περί Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού – Θέση Γραμματειακού Λειτουργού – Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω σχέδια υπηρεσίας.  

Σχέδιο ψηφίσματος για την καταδίκη της παράνομης προφυλάκισης και κράτησης του νεοεκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας κ. Φρέντι Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω σχέδιο ψηφίσματος που αφορά στη καταδίκη της παράνομης προφυλάκισης και κράτησης του νεοεκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας κ. Φρέντι Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές.  

Η Βουλή καταδικάζει την παράνομη κράτηση του νεοεκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας 

Με ψήφισμα που ενέκρινε ομόφωνα, η Βουλή των Αντιπροσώπων καταδικάζει την παράνομη προφυλάκιση και κράτηση του νεοεκλεγέντος δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη από τις αλβανικές αρχές. 

Το σχέδιο ψηφίσματος κατατέθηκε από τους Πανίκο Λεωνίδου, Ευθύμιο Δίπλαρο, Μαρίνο Μουσιούττα και Ηλία Μυριάνθους. Με το ψήφισμα, η Βουλή καταδικάζει τη σύλληψη και συνεχιζόμενη κράτηση του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Χειμάρρας από τις αλβανικές αρχές, διακηρύττοντας την ανάγκη σεβασμού της αρχής της νομιμότητας και του τεκμηρίου αθωότητας που αποτελούν θεμελιώδη συστατικά στοιχεία ενός κράτους δικαίου.  

Εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο Χειμάρρας και προς την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, η οποία έχει δικαίωμα απόλαυσης όλων των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που προστατεύονται από τις διεθνείς συνθήκες και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου.  

Διακηρύττει ότι η Αλβανία, ως υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χώρα, έχει υποχρέωση να επιδείξει τον απαιτούμενο σεβασμό στα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα των πολιτών της, όπως και στις αρχές και αξίες που θεμελιώνουν την ΕΕ, μεταξύ των οποίων η διασφάλιση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το κοινό περί δικαίου αίσθημα και το κράτος δικαίου και ότι οφείλει να προβεί το ταχύτερο σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κ. Φρέντι Μπελέρη, με την άμεση αποφυλάκισή του και συνακόλουθα την ανάληψη των καθηκόντων του ως Δημάρχου Χειμάρρας. 

Το ψήφισμα αναφέρεται στη σύλληψη και κράτηση από τις αλβανικές αρχές του προέδρου της Δημοκρατικής Ένωσης Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας «Ομόνοια» και νεοεκλεγέντος Δημάρχου Χειμάρρας Διονύση – Φρέντι Μπελέρη, στις 12 Μαΐου 2023. Λαμβάνει υπόψη ότι, οι αλβανικές αρχές δεν παρέθεσαν αδιάσειστα στοιχεία ως προς τους λόγους σύλληψης, προφυλάκισης και συνεχιζόμενης μέχρι σήμερα κράτησης του κ. Φρέντι Μπελέρη και επισημαίνει ότι στις 14 Μαΐου 2023 διεξήχθησαν εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση στην Αλβανία και η βούληση του εκλογικού σώματος ανέδειξε ως Δήμαρχο Χειμάρρας τον κ. Μπελέρη, με ποσοστό της τάξεως του 50,24%. Η Βουλή υπογραμμίζει ακόμη ότι ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Χειμάρρας παραμένει προφυλακισμένος, αποστερούμενος τόσο των ατομικών όσο και των πολιτικών του δικαιωμάτων, χωρίς οποιαδήποτε στοιχεία εις βάρος του. 

Ο Βουλευτής ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι πρόκειται για μια αδικία και μια παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων σε μια χώρα που επιθυμεί να ενταχθεί στην ΕΕ. Η σύλληψη του νεοεκλεγέντα δημάρχου, είπε, έγινε χωρίς διαδικασία δικονομική όπως σε όλα τα δημοκρατικά κράτη. Με αυτήν, ανέφερε, επιδιώκεται η αποστέρηση του δικαιώματος της εκλογής του ως Δημάρχου. Είναι μια κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιώματων του. 

Ο Βουλευτής ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, είπε ότι ο δήμαρχος έτυχε προεκλογικά αντιδημοκρατικής αντιμετώπισης από τον Αλβανό Πρόεδρο, προσπαθώντας να τον διαβάλει για να μην εκλεγεί, καθώς διακυβεύονται συμφέροντα στην Χειμάρα. Είναι απαράδεκτο, είπε, για μια χώρα που θα πάρει έγκριση για υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ να συμβαίνουν αυτά. Πρέπει, είπε, δια μέσου του κοινοβουλίου, μέσω του ψηφίσματος, και του Υπουργείου Εξωτερικών να σταλεί το μήνυμα ότι το κράτος δικαίου πρέπει να λειτουργεί. Σημείωσε ακόμη ότι τα δικαιώματα της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησία στην Αλβανία παραβιάζονται παράφορα. 

Η Βουλευτής των Οικολόγων Αλεξάνδρα Ατταλίδου είπε ότι εφόσον η Αλβανία πήρε χρίσμα για υποψήφια χώρα, το θέμα μπορεί να επιλυθεί και εξήγησε ότι όταν συζητείται η ενταξιακή πορεία της Αλβανίας μπορεί η Κύπρος να το μπλοκάρει και να ασκήσει πίεση για άρση της παραβίασης. Είναι ευλογία, είπε, για τους ελληνικής καταγωγής Αλβανούς το ότι είναι υποψήφια χώρα γιατί είναι ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν στον τόπο τους και να ζήσουν ως ελεύθεροι άνθρωποι με τη γλώσσα και θρησκεία τους. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων