Ο περί της Διευκόλυνσης των Έργων Στρατηγικής Ανάπτυξης Νόμος του 2022 (Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019)

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση των αναπτύξεων στη Δημοκρατία, μέσω του καθορισμού σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης έργων στρατηγικής ανάπτυξης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Επενδύσεις, Οικοδομές
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα