Σχέδια νόμου

Ενημερώσου για τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, …

Ο περί του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Σύσταση, Σκοποί, Αρμοδιότητες και Άλλα Συναφή Θέματα) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2023
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε …

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2023 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων …

Ο περί Κοινοβουλευτικών Συνεργατών και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή …

Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023
Σκοπός των κανονισμών είναι η εισαγωγή πρόνοιας που θα επιτρέπει στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό …

Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Ακαδημαϊκό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και της Ίδρυσης και Λειτουργίας Φορέα για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης και Εκτέλεσης Αποφάσεων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες Επιβάλλουν Ποινές Στερητικές της Ελευθερίας ή Μέτρα Στερητικά της Ελευθερίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου για την επέκταση του …

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2024 Νόμος του 2023
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου …

Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2024 Νόμος του 2023 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί

Αναζήτηση

Στάδιο Νομοθεσίας
Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία
Ανά χρονολογία