Σχέδια νόμου

Ενημερώσου για τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Εκλογής Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου …

Ο περί της Εκλογής των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου, …

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων …

Ο περί Ελευθεροποίησης του Επιτοκίου και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να καθοριστεί ότι …

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων Νόμου, …

Ο περί Διαχείρισης της Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης …

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δασών Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η …

Ο περί Δασών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο Νόμου, ώστε …

Ο περί Προλήψεως Πυρκαϊών στην Ύπαιθρο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να παρασχεθεί η …

Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Ασφάλειας των Οργανωμένων Παραλιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη δημιουργία Υπηρεσίας Ασφάλειας Παραλιών αναφορικά …

Ο περί της Ασφάλειας των Οργανωμένων Παραλιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2024 Read More »

Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί

Αναζήτηση

Στάδιο Νομοθεσίας
Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία
Ανά χρονολογία