Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου

Ενημερώσου για τα Νομοσχέδια και τις Προτάσεις Νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Βουλευτές Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
July 8, 2021
Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Βουλευτές Εθνικού Λαϊκού Μετώπου
July 8, 2021
Ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
July 8, 2021
Ο περί της Διεθνούς Σύμβασης (ΟΥΝΕΣΚΟ) κατά του Ντόπινγκ στον Αθλητισμό (Κυρωτικός) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να περιληφθούν σε αυτό...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Οικονομικών
July 8, 2021
Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Οικονομικών
July 8, 2021
Ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην ορθότερη εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/59/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
July 8, 2021
Ο περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η μεταφορά στην εσωτερική έννομη τάξη, της Κατ’ εξουσιοδότησης Οδηγίας...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Οικονομικών
July 8, 2021
O περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ.3) του 2021
Το Υπουργικό Συμβούλιο, στη συνεδρία του που πραγματοποιήθηκε στις 7.7.2021, αποφάσισε να εγκρίνει σειρά μέτρων...
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
July 8, 2021
O περί των Έκτακτων Μέτρων που Λαμβάνονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την Αντιμετώπιση της Πανδημίας του ιού COVID 19 (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, αναφορικά με τη διαχείριση της...
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Χάρης Γεωργιάδης
July 1, 2021
Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, κατά τρόπο τέτοιο, ώστε το...
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ, ΕΔΕΚ, Οικολόγοι
July 1, 2021
Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2021
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε

Αναζήτηση

Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Στάδιο Νομοθεσίας
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία