Σχέδια νόμου

Ενημερώσου για τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Ο περί του Ιατρικώς Υποβοηθούμενου Τερματισμού της Ζωής (Όροι και Προϋποθέσεις) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2023
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση του ιατρικώς υποβοηθούμενου...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού Υφυπουργού Πολιτισμού παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Πολιτισμού και Διορισμού...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2023 και συναφείς νομοθεσίες
Σκοπός των προτάσεων νόμου είναι η τροποποίηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συναφών νομοθεσιών,...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Παροχής Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και άλλα Πρόσωπα (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Στεγαστικής Βοήθειας σε Εκτοπισθέντες, Παθόντες και...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023
Οι κανονισμοί επιφέρουν τις εξής αλλαγές:  (α) Καταργείται η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023
Σε συνέχεια της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου με Αρ. 92.945 και ημερ. 20.4.2022, με τους...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί του Υπουργείου Υγείας, Διοίκηση - Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών - Θέση Λειτουργού Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023
Σχέδια υπηρεσίας για τη θέση Λειτουργού Νοσηλευτικών Υπηρεσιών Α’ στο Υπουργείο Υγείας.
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι ο εκσυγχρονισμός του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου μέσω του καθορισμού...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017
Σκοπός της πρόταση νόμου είναι η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση)...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί

Αναζήτηση

Στάδιο Νομοθεσίας
Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία