Σχέδια νόμου

Ενημερώσου για τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023
Για σκοπούς προστασίας της μητρότητας και ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση, σύμφωνα και...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Πολιτικής Αεροπορίας (Ασφαλής και Αποτελεσματική Λειτουργία της Αεροναυτιλίας) Κανονισμοί του 2023
Οι κανονισμοί σκοπό έχουν την εναρμόνιση του Εθνικού Νομοθετικού Πλαισίου με τις πρόνοιες αντίστοιχων Κανονισμών...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023
Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, έχει διαπιστωθεί η ανάγκη για δημιουργία νομοθετικής υποχρέωσης, για ενημέρωση...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας) Κανονισμοί του 2023
Σκοπός του παρόντος προσχεδίου κανονισμών είναι η νομική ρύθμιση του Ταμείου Ευημερίας Προσωπικού του Οργανισμού,...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Τμήματος Γεωργίας - Θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Γεωργίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023
Σχέδια Υπηρεσίας για τη θέση Ανώτερου Επιθεωρητή Γεωργίας στο Τμήμα Γεωργίας.  
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Αλιείας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023
Με τους προτεινόμενους τροποποιητικούς Κανονισμούς, διασαφηνίζεται η απαγόρευση χρήσης απαγορευμένων εργαλείων και διευκρινίζεται η παράβαση...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Οι περί Συγκρότησης και Λειτουργίας (Διαδικασία Εκλογών, Διορισμοί και Άλλα Συναφή Θέματα) των Οργάνων και Αξιωματούχων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023
Σκοπός της τροποποίησης των πιο πάνω Κανονισμών είναι η προσθήκη φράσης εντός του Κανονισμού 12(1),...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και συναφείς Κανονισμοί
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 65Β του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί Αρχείου Πληθυσμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του άρθρου 43 του βασικού νόμου ώστε να...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ο περί της Σύμβασης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν για Νομική Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα (Κυρωτικός) Νόμος του 2023
Το αναφερόμενο νομοσχέδιο αφορά στην κύρωση από την Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει του Άρθρου 169 του...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί

Αναζήτηση

Στάδιο Νομοθεσίας
Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία