Νομοσχέδια και Προτάσεις Νόμου

Ενημερώσου για τα Νομοσχέδια και τις Προτάσεις Νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Αννίτα Δημητρίου
January 20, 2022
Ο περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Άριστος Δαμιανού
January 20, 2022
Ο περί της Δεύτερης Τροποποίησης του Συντάγματος Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλιστεί...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού
January 20, 2022
Ο περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Ρύθμισης της Ίδρυσης και Λειτουργίας...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Πανίκος Λεωνίδου
January 20, 2022
Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου,...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Πανίκος Λεωνίδου
January 20, 2022
Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Πανίκος Λεωνίδου
January 20, 2022
Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και ‘Αλλα Θέματα)...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Οικονομικών
January 20, 2022
Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022
Σκοπός των Κανονισμών είναι οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, την...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
January 20, 2022
Οι περί Αρχαιοτήτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022
Σκοπός των Κανονισμών είναι οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τα τέλη εισόδου, την δωρεάν είσοδο...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Εσωτερικών
January 20, 2022
Ο περί των Συμβουλίων Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων που...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Υπουργείο Υγείας
January 20, 2022
Ο περί Εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων, Διαιτολόγων και Διατροφολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Το παρόν νομοσχέδιο αποσκοπεί στην τροποποίηση του περί εγγραφής Επιστημόνων Τροφίμων και Διαιτολόγων Νόμου. Προς...
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή

Αναζήτηση

Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Στάδιο Νομοθεσίας
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία