Σχέδια νόμου

Ενημερώσου για τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Αντρέας Αποστόλου
June 30, 2022
Ο περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί Κοινωνικών Παροχών (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Γενικότερα περί...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Αντρέας Καυκαλιάς, Γιώργος Κουκουμάς, Χρίστος Χριστόφιας, Χρίστος Χριστοφίδης
June 30, 2022
Ο περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμος του 2022
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί του Ελάχιστου Ποσοστού Εμπλουτισμού των...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Μιχάλης Γιακουμή
June 30, 2022
Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Εταιρειών Νόμου, ώστε οι εταιρείες οι...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Υπουργείο Οικονομικών
June 30, 2022
Οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ειδικές Απαλλαγές) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022
Σκοπός των κανονισμών είναι η συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2235 της 16ης Δεκεμβρίου 2019...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Υπουργείο Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας
June 30, 2022
Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μέση Εκπαίδευση - Θέση Καθηγητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022
Προσχέδιο Σχεδίου Υπηρεσίας Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Αρμένικης Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαιδευτική...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Υπουργείο Οικονομικών
June 30, 2022
Οι περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2022
Σκοπός των κανονισμών είναι οι τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό αγοράς υπηρεσιακών οχημάτων, την...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Υπουργείο Εσωτερικών
June 30, 2022
Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Το παρόν νομοσχέδιο σκοπό έχει την πλήρη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με το Άρθρο 14...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Υπουργείο Οικονομικών
June 30, 2022
Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι να διευρυνθεί το υφιστάμενο φορολογικό πλαίσιο απαλλαγής για ποσό επένδυσης σε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
June 30, 2022
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022
Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να έχουν δικαίωμα σε επίδομα...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων
June 30, 2022
Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Σχετικά με την Επιβολή Περιορισμών στις Εισαγωγές σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού της Κυπριακής Δημοκρατίας (Κυρωτικός) Νόμος του 2022
Με την υπό αναφορά συμφωνία σκοπείται ο περαιτέρω περιορισμός της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων καθώς...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί

Αναζήτηση

Στάδιο Νομοθεσίας
Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία