Σχέδια νόμου

Ενημερώσου για τα σχέδια νόμου που κατατίθενται στη Βουλή και μάθε περισσότερες πληροφορίες για τις διατάξεις και τις τροποποιήσεις που προνοούν.

Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
September 22, 2022
Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Σύστασης και Λειτουργίας της Ανεξάρτητης...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Σταύρος Παπαδούρης
September 22, 2022
Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Νόμου, ώστε...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Γιώργος Κάρουλα, Μάριος Μαυρίδης, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, Χρύσανθος Σαββίδης
September 22, 2022
Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων Νόμου ώστε να...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ευθύμιος Δίπλαρος, Σάβια Ορφανίδου, Χαράλαμπος Πάζαρος, Χρύσανθος Σαββίδης
September 22, 2022
Ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου, ώστε να...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Πανίκος Λεωνίδου
September 22, 2022
Ο περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Πανίκος Λεωνίδου
September 22, 2022
Ο περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Συντάξεων Κρατικών Αξιωματούχων (Γενικές Αρχές) Νόμου,...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Πανίκος Λεωνίδου
September 22, 2022
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ανδρέας Πασιουρτίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιαννάκης Γαβριήλ, Κώστας Κώστα
September 22, 2022
Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να δύναται το...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Ανδρέας Πασιουρτίδης, Άριστος Δαμιανού, Γιαννάκης Γαβριήλ, Κώστας Κώστα
September 22, 2022
Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022
Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να δύναται το...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
September 22, 2022
Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022
Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, ώστε αναφορικά...
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί

Αναζήτηση

Στάδιο Νομοθεσίας
Τύπος Νομοθεσίας
Υπουργείο/Βουλευτής
Θεματική Ενότητα
Ανά χρονολογία