Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της ιστοσελίδας μας

Η Nomoplatform (η Nomoplatform ή Εμείς) συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (τα οποία ενδέχεται να αναφέρονται στο παρόν σημείωμα ως Προσωπικά Δεδομένα ή ως Δεδομένα), με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στα δικαιώματά σας και την προσωπικότητά σας.

Συγκεντρώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ο Κανονισμός) και με την σχετική εθνική νομοθεσία, δηλαδή τον Νόμο 125(I)/2018.

Για τους σκοπούς του παρόντος σημειώματος, Προσωπικά Δεδομένα σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς που προσδιορίζει ή μπορεί να προσδιορίσει την ταυτότητά σας, για παράδειγμα το όνομα και το επώνυμό σας, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Περαιτέρω, επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή σειρά πράξεων που εκτελούνται στα Προσωπικά σας Δεδομένα, μεταξύ άλλων, συλλογή, καταγραφή, οργάνωση, δομή, αποθήκευση, αναζήτηση δεδομένων, χρήση, οποιοσδήποτε τρόπος διάθεσης, διαγραφής ή καταστροφής.

Στις ακόλουθες παραγράφους σας ενημερώνουμε αναφορικά με το ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα τρίτα μέρη με τα οποία μοιραζόμαστε αυτά τα Προσωπικά Δεδομένα. Περαιτέρω σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον Κανονισμό.

1. Ποιος συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Επεξεργασίας

Όνομα: Oxygono

Διεύθυνση: Κινύρα 1, 1102, Λευκωσία

Αρ. Τηλεφώνου: 22678670

E-Mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: oxygono.org

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων

Διεύθυνση: Φανερωμένης 115, Antouanettas Building, 6031 Λάρνακα

Αρ. Τηλεφώνου: 24-201600

ΦΑΞ: 24-201601

E-Mail: [email protected]

2. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε κατά την επίσκεψη σας στην ιστοσελίδας μας;

2.1 Χωρίς να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας www.nomoplatform.cy, χωρίς να μας παρέχετε με τον οποιοδήποτε τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως για παράδειγμα το όνομα σας, επίθετο, στοιχεία επικοινωνίας, συλλέγουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που αποστέλλει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε στο διακομιστή (server) μας. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα από τεχνικής άποψης για την καλύτερη παρουσίαση της ιστοσελίδας μας, καθώς και για λόγους ασφαλείας και βελτίωσης της εμπειρίας περιήγησης σας. Μερικά από τα στοιχεία που συλλέγουμε από την ιστοσελίδα μας είναι τα εξής:

2.1.1. Διεύθυνση IP,

2.1.2. Το λειτουργικό σας σύστημα (Operating system),

2.1.3. Το πρόγραμμα περιήγησης, με το οποίο επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας (Internet browser),

2.1.4. Τύπος συσκευής,

2.1.5. Γλώσσα επικοινωνίας και περιοχή,

2.1.6. Βασικά στοιχεία του δίσκου από την οποία γίνεται η σύνδεση,

2.1.7. Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω των Cookies.

Ο λόγος που χρησιμοποιούνται αυτές οι τεχνολογίες είναι για να μετριαστούν οι κίνδυνοι καθώς και για να αποφευχθούν απάτες ή κακόβουλες πράξεις.

2.2 Χρήση cookies

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας μας, αλλά και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και δεν συλλέγουν κατ’ ουδένα τρόπο τα Προσωπικά σας Δεδομένα, δεν γίνονται μέρος της λειτουργίας του υπολογιστή σας και δεν μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων. Περαιτέρω σημειώστε ότι τα πλείστα προγράμματα περιήγησης αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies.

Περαιτέρω σημειώστε ότι καταγράφεται η τυχόν επίσκεψη σας σε μεμονωμένες σελίδες που περιέχονται μέσα στην ιστοσελίδα μας μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

2.2.1. Τα session cookies διαγράφονται αυτόματα από τον υπολογιστή σας, όταν κλείνετε την περιήγηση στο Internet ή αποσυνδέεστε από την ιστοσελίδα μας. Αυτός ο τύπος cookies βοηθά την ιστοσελίδα μας να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας πολλές φορές.

2.2.2. Τα persistent cookies διαγράφονται αυτόματα μετά τη λήξη ενός προκαθορισμένου χρονικού πλαισίου. Αυτός ο τύπος cookies μπορεί να διαγράφεται μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας για τα cookies απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης (pop-up notification) και να αποτρέψετε – για παράδειγμα – την εγκατάσταση από τρίτους των cookies.

Μέσω των προτιμήσεων του προγράμματος περιήγησης, είναι επίσης δυνατή η διαγραφή των cookies που έχουν εγκατασταθεί στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των cookies που ενδέχεται να έχουν αποθηκεύσει την αρχική συγκατάθεση για την εγκατάσταση τους από την ιστοσελίδα μας.

2.2.3. Performance/analytics cookies που συλλέγουν συγκεντρωτικές πληροφορίες ανώνυμα, με μορφή που δεν επιτρέπει άμεσες συσχετίσεις με ένα συγκεκριμένο άτομο.

Σημειώνεται ότι μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies, μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή/και μέσω της ειδοποίησης όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας. Σε μια τέτοια περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας.

2.3 Google Analytics

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί για σκοπούς βελτίωσης της εμπειρίας χρήσης της, την υπηρεσία Google Analytics. Η εν λόγω υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας και τα οποία αναλύουν τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας μας ενώ την επισκέπτεστε.

Τα δεδομένα που δημιουργούνται μέσω της εν λόγω υπηρεσίας μεταφέρονται σε διακομιστή από την Google στις ΗΠΑ. Στην περίπτωση που είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία ανωνυμοποίησης διευθύνσεων IP τα δεδομένα που σχετίζονται με τη διεύθυνση IP σας γίνονται ανώνυμα μόλις αυτό καταστεί εφικτό. Mπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανωνυμοποίηση των στοιχείων σας στον σύνδεσμο https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=el.

Κατ’ εντολή του διαχειριστή αυτής της ιστοσελίδας, η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογεί τον τρόπο που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, καθώς και να ετοιμάζει διάφορες αναλύσεις που μπορεί να βοηθήσουν στη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης της ιστοσελίδας μας. Όταν συλλέγεται η διεύθυνση IP σας μέσω της πιο πάνω υπηρεσίας, δεν γίνεται επεξεργασία σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που έχει στη διάθεση της η Google.

Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε τη συλλογή στοιχείων που σχετίζονται με τον τρόπο χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας μέσω της υπηρεσίας Google Analytics, χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο, εγκαθιστώντας το σχετικό plug in στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hi=de.

2.4 Stripe

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιεί την υπηρεσία Stripe για σκοπούς ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω της ιστοσελίδας μας. Η εν λόγω υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies για την προστασία των στοιχείων σας κατά την πληρωμή μέσω της ιστοσελίδας μας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Stripe στο σύνδεσμο https://stripe.com/en-ee/privacy.

2.5 Όταν μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα

2.5.1. Όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημα ή στην ερώτηση σας.

2.5.2. Όταν χρησιμοποιείτε το Donation Box

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν προχωράτε σε επώνυμη δωρεά μέσω της ιστοσελίδας μας. Σημειώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει και ανώνυμη δωρεά, εάν το επιθυμείτε.

2.5.3. Όταν εγγράφεστε στη λίστα Newsletter της ιστοσελίδας μας

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα όταν εγγράφεστε στο Newsletter της ιστοσελίδας μας για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις ενημερώσεις μας. Σημειώνουμε ότι οι ενημερώσεις μας διεκπεραιώνονται μέσω της υπηρεσίας MailChimp. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της εν λόγω υπηρεσίας, μπορείτε να επισκεφθείτε το σύνδεσμο https://mailchimp.com/legal/privacy/ (βλ. Contacts).

3. Πως επεξεργαζόμαστε στα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω της ιστοσελίδας μας;

Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή του donation box ή με την εγγραφή σας στη λίστα Newsletter, αποθηκεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο εκάστοτε αίτημα σας ή για να σας ευχαριστήσουμε για τη δωρεά σας. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για να διασφαλίζουμε το νόμιμο συμφέρον της Nomoplatform, όταν είναι αναγκαίο και σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες που επιβάλλουν την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, όπως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και ασφάλειας του τμήματος IT, για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας και για στατιστικούς λόγους.

Σε περίπτωση που ζητείται να μας παρέχεται το όνομα σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, θέλουμε να σας βεβαιώσουμε ότι θα διατηρηθεί πλήρης εχεμύθεια κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Εκτός όπου ρητά αναφέρεται ανωτέρω, δεν μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτα μέρη, εννοώντας πρόσωπα και εταιρείες εκτός της Nomoplatform, εκτός και αν είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση αιτήματος ή ερώτησης σας. Σημειώνουμε ότι μεταφέρουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο server μας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πλην όμως σας διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας.

 

4. Για πόσο χρονικό διάστημα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαία για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας, διατηρείτε τα δικαιώματα που αναγράφεται στην παράγραφο 5 κατωτέρω.

 

5. Ποια είναι τα δικαιώματα σας με βάση τον Κανονισμό;

Τα δικαιώματα σας σύμφωνα με τον Κανονισμό είναι τα εξής:

5.1. δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα (άρθρο 15): Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να λάβετε δωρεάν πληροφορίες ή/και αντίγραφα των προσωπικών δεδομένων που κατέχουμε και σας αφορούν.

5.2. δικαίωμα διόρθωσης των Προσωπικών σας Δεδομένων (άρθρο 16): Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε να διορθώσετε ή και να συμπληρώσετε τα δεδομένα σας.

5.3. δικαίωμα διαγραφήςδικαίωμα στην λήθη») (άρθρο 17): Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που σας αφορούν.

Διατηρούμε όμως το δικαίωμα να αρνηθούμε τη διαγραφή σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η επεξεργασία για την τήρηση των νομικών μας υποχρεώσεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και για τη διεκδίκηση νομικών αξιώσεων.

5.4. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων (άρθρο 18): Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια τους, τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους ή/και για το λόγο ότι δεν είναι απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας που είχαν συλλεγεί ή/και όταν έχετε ήδη αντιταχθεί σε εμάς για την επεξεργασία των Δεδομένων σας σύμφωνα με το Άρθρο 21 (ανατρέξτε στο σημείο 6 παρακάτω) και περιμένετε τη θέση μας ως προς τους θεμιτούς λόγους που υπερισχύουν της αντιπολίτευσης σας.

5.5. δικαίωμα φορητότητας των Προσωπικών σας Δεδομένων (άρθρο 20): Σύμφωνα με το δικαίωμα αυτό μπορείτε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα τύπο, για να τα μεταφέρετε σε άλλους οργανισμούς/εταιρείες ή να ζητήσετε από εμάς να το πράξουμε απευθείας σε άλλους οργανισμούς/εταιρείες καθ’ υπόδειξη σας.

5.6. δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21): Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε ώρα στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όταν αυτή στηρίζεται στο έννομο συμφέρον (Άρθρο 6(1)(ε) και (στ) του Κανονισμού) και θεωρείτε ότι δικαιολογείται λόγω μιας συγκεκριμένης κατάστασης που σας αφορά ή όταν αφορά απευθείας εμπορική προώθηση (marketing). Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα Προσωπικά σας Δεδομένα, εκτός εάν αποδεικνύονται επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία εξυπηρετεί την εγκατάσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε να αντιτάξετε οποιαδήποτε στιγμή την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με το εμπορική προώθηση, ή δημιουργίας προφίλ.

5.7. δικαίωμα απόσυρσής συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεση σας για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, η επεξεργασία που προηγήθηκε της ανάκλησης/απόσυρσης της συγκατάθεσης σας δεν επηρεάζεται και είναι καθόλα νόμιμη.

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω δικαιώματα ισχύουν με τους εκάστοτε περιορισμούς που προβλέπονται στον Κανονισμό. Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα παραπάνω δικαιώματα ή για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων, μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

6. Σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες

Ενδεχομένως η ιστοσελίδα μας να παραπέμπει σε ιστοσελίδες που δεν τυγχάνουν διαχείρισης από τη Nomoplatform. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα όσα αναφέρονται πιο πάνω δεν ισχύουν. Κατά κανόνα δεν μπορούμε να επηρεάσουμε το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας ιστοσελίδων που ανήκουν σε άλλες Εταιρείες.

 

7. Πως μπορείτε να υποβάλλεται παράπονο;

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα πιο πάνω δικαιώματα ή για τυχόν απορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων ή στην περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλεται παράπονο, μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στο γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής καταγγελιών μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (http://www.dataprotection.gov.cy ) ή μέσω email στο [email protected].

 

8. Είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημα σας ή να σας στέλνουμε τις ενημερώσεις μας, θα πρέπει να μας παρέχετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα στο βαθμό που είναι απαραίτητα για τους πιο πάνω σκοπούς. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν θα είμαστε σε θέση να σας απαντήσουμε ή να παρέχουμε τα πιο πάνω.

9. Λαμβάνεται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων ή προφίλ;

Η Nomoplatform κατά κανόνα δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις, ούτε χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για αυτόματη δημιουργία προφίλ.

10. Αλλαγές ή τροποποιήσεις στο Ενημερωτικό Σημείωμα

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα δημοσιεύθηκε στις 01/07/2021.

H Nomoplatform διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά καιρούς το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, θα αναρτάται αναθεωρημένο Ενημερωτικό Σημείωμα στην παρούσα ιστοσελίδα.

Μην διστάσετε να επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με την παρούσα ενημέρωση.