Ψήφιση του πλαισίου για «πόθεν έσχες» εντός Μαΐου επιδιώκει η Επ. Θεσμών

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 29/04/2024, εξέτασε τις ακόλουθες προτάσεις νόμου:

Ο περί του Προέδρου, των Υπουργών και των Βουλευτών της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Ο περί Ορισμένων Δημόσια Εκτεθειμένων Προσώπων και Ορισμένων Αξιωματούχων της Κυπριακής Δημοκρατίας (Δήλωση και Έλεγχος Περιουσίας) Νόμος του 2023

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι ο εξορθολογισμός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το πόθεν έσχες με την πλήρωση κενών και την αντιμετώπιση άλλων δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την εφαρμογή του.

Ψήφιση του πλαισίου για «πόθεν έσχες» εντός Μαΐου επιδιώκει η Επ. Θεσμών

Με στόχο να προχωρήσει εντός Μαΐου η ψήφιση της πρότασης νόμου για εξορθολογισμό του πλαισίου για το «πόθεν έσχες» συνεδρίασε εκτάκτως η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, η οποία εξέτασε, μεταξύ άλλων, το χρονικό περιθώριο για την υποβολή Κατάστασης Ενεργητικού από αξιωματούχους και δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να τοποθετηθούν και ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης, καθώς και εκπρόσωποι του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Δημήτρης Δημητρίου, ανέφερε εισαγωγικά ότι διατυπώθηκε στην Επιτροπή ο προβληματισμός για το κατά πόσο θα πρέπει να ελέγχονται τα στοιχεία της Κατάστασης Ενεργητικού Παθητικού που πρόκειται να δημοσιοποιηθούν, πριν προχωρήσει η δημοσιοποίηση, ώστε να αποφευχθούν λάθη. Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι είναι περιττό κάτι τέτοιο, προσθέτοντας ότι τα στοιχεία υποβάλλονται, θα ελεγχθούν και από ανεξάρτητο εγκεκριμένο λογιστή.

Από την πλευρά του ο Έφορος Φορολογίας σημείωσε ότι ένας ενδελεχής έλεγχος για τα στοιχεία που θα υποβάλουν δεκάδες άτομα, θα επιφέρει αναπόφευκτα καθυστέρηση και ότι μόνο ένας επιφανειακός έλεγχος, παραδείγματος χάριν στο άθροισμα, θα μπορεί να γίνει σχετικά γρήγορα.

Όπως αναφέρθηκε στην κατ’ άρθρο συζήτηση της σημερινής συνεδρίασης της Επιτροπής, εφόσον διαπιστωθούν λάθη ή αβλεψίες μετά τον έλεγχο του Εφόρου, η κατάσταση θα επιστρέφει στην Ειδική Επιτροπή και θα ξεκινά έρευνα.

Ο Έφορος επεσήμανε ότι το κείμενο του νόμου θα ήταν καλό να μην προβλέπει συναίνεση του προσώπου που υπόκειται σε έλεγχο για την άρση του τραπεζικού του απορρήτου, όταν υπάρχει ανάγκη διερεύνησης των στοιχείων που έχει υποβάλει.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στην Επιτροπή, η υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες» από αξιωματούχους και δημόσια εκτεθειμένα πρόσωπα θα πρέπει να γίνει σε διάστημα τεσσάρων μηνών από την στιγμή του διορισμού, ενώ σε διάστημα 15 ημερών μετά την υποβολή, θα αποστέλλεται στον Έφορο Φορολογίας.

Τα στοιχεία θα δημοσιοποιούνται 30 ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Αναφέρθηκε, ακόμα, ότι η δήλωση θα παραμένει αναρτημένη για όσο διατηρεί κάποιος το αξίωμα και για ένα έτος μετά τον τερματισμό του.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον