Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από το Ταμείο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ποσού που δεν υπερβαίνει τα €13.825.944 και η χρήση του για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν, μεταξύ άλλων, κατασκευαστικές εργασίες και αμοιβές αρχιτεκτόνων και συμβούλων για την ανέγερση των ιδιόκτητων εστιών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τις εισφορές εργοδότη στο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, την αύξηση της εισφοράς του εργοδότη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την αύξηση του ποσοστού του τιμαρίθμου επί των βασικών μισθών, την παροχή επιδομάτων στέγασης σε φοιτητές με ειδικές ανάγκες και κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και τη δημιουργία τριών νέων θέσεων ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού για το Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός, ΤΕΠΑΚ
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

6 Ιουλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

13 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα