Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €361.098.659 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος, υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων/σχεδίων χορηγιών, κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου, παράταση του μέτρου επιδότησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, κρατική χορηγία προς το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, χορηγία στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και επιστροφή προστίμου που επιβλήθηκε στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

22 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

13 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα