Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε η προστασία που παρέχεται στους καλούμενους «εγκλωβισμένους αγοραστές» να επεκταθεί και σε αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο αρμόδιο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο δυνάμει διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος κατόπιν αίτησης η οποία έχει κατατεθεί στο αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των προτεινόμενων ρυθμίσεων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Πιστωτικά ιδρύματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Κωστής Ευσταθίου, Νίκος Γεωργίου, Πανίκος Λεωνίδου

Ημερολόγιο

15 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

13 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα