Ο περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κανόνων Ασφαλείας Διαβαθμισμένων Πληροφοριών, Εγγράφων και Υλικού και για Συναφή Θέματα Νόμου, ώστε να αναβαθμιστεί το επίπεδο ασφαλείας των εθνικών διαβαθμισμένων πληροφοριών και των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ.  

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο αποσκοπεί στον καθορισμό της Εθνικής Αρχής Ασφαλείας ως αρχής διαχείρισης δορυφορικής εφαρμογής ραδιοπλοήγησης στη Δημοκρατία και ως αρχής διαχείρισης δορυφορικής εφαρμογής κυβερνητικών επικοινωνιών στη Δημοκρατία, με αρμοδιότητες που συνίστανται στην ασφαλή πρόσβαση σε διαβαθμισμένες δορυφορικές υπηρεσίες. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άμυνα, Εθνική Αρχή Ασφαλείας
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Άμυνας

Ημερολόγιο

June 15, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Άμυνας

July 13, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα