Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμος (Αρ. 1) του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η έγκριση πρόσθετων πιστώσεων συνολικού ύψους €19.256.050 και η χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εργοδότηση υποστηρικτικού βοηθητικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, το νέο επαγγελματικό σχέδιο συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, λειτουργικά έξοδα και κατασκευαστικά και βελτιωτικά έργα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

29 Ιουνίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

13 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα