Επιτροπή Νομικών: Πρωτοβουλίες πολιτών, πρόσληψη υποψήφιων αστυνομικών και εμπορική διαιτησία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/07/2022, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017

Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι:

(α) η θέσπιση των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας του θεσμού της πρωτοβουλίας των πολιτών με βάση τον οποίο παρέχεται ευχέρεια στους πολίτες της Δημοκρατίας να υποβάλλουν αίτημα προς την Κυβέρνηση για να αναλάβει δράση σε συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητας της συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομοσχεδίου ή άλλης πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και παράλληλα ρυθμίζει την υποχρέωση της Κυβέρνησης να εξετάζει τέτοιο αίτημα στην περίπτωση που υποστηρίζεται από ικανό αριθμό πολιτών και

(β) η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία εισάγεται ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Τορναρίτης ανέφερε ότι «συζητήθηκαν δύο πολύ σημαντικά νομοσχέδια που ενισχύουν την άμεση, συμμετοχική, διαφανή επιστημονική σχέση του πολίτη με την Κυβέρνηση, και του πολίτη με τη Βουλή».

Είπε ότι κλήθηκαν ο Οργανισμός Νεολαίας, το Συμβούλιο Νεολαίας, και όλοι οι φορείς τους οποίους άμεσα ή έμμεσα ενδιαφέρει ή απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα.

Ο κ. Τορναρίτης είπε ότι είναι «μια πολύ σημαντική» ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που άρχισε εδώ και αρκετά χρόνια να εφαρμόζεται, και που δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να ενισχύουν, την γνώση αλλά και την θεματολογία ενασχόλησης της εκτελεστικής η της νομοθετικής εξουσίας.

Μέσα από την πρόταση της κυβέρνησης, πρόσθεσε, «έχω την εντύπωση ότι η Κύπρος κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός» και που ενισχύει τη δημοκρατία και τη σύνδεση των πολιτών με τα κέντρα αποφάσεων.

Ο Επίτροπος του Πολίτη Παναγιώτης Σεντώνας, είπε ότι το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, δίνει την ευχέρεια στους πολίτες, μέσα από τη συλλογή συγκεκριμένου αριθμού υπογραφών να θέτουν θέματα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

«Είναι ένα εργαλείο που στην πράξη θα δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να θέτουν θέματα ενώπιον της εκτελεστικής εξουσίας», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη ότι και τα δύο νομοθετήματα είναι σημαντικά «για την ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας στη χώρα μας».

Η Βουλεύτρια του ΔΗΚΟ Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είπε ότι με την πρόταση νόμου που κατέθεσε, προτείνεται η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία εισάγεται ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας. Εξήγησε ότι πολίτες, θα μπορούν, με τη συλλογή 5,000 υπογραφών, διαδικτυακά, να προωθούν οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση τους απασχολεί.

Είπε ότι πρόκειται για μια πρόταση νόμου, καινοτόμα, η οποία θέτει σε ευθυγράμμιση το κυπριακό μαζί με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Πρόσθεσε ότι με τη συλλογή των υπογραφών τίθεται ενώπιον του κοινοβουλευτικού σώματος, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, συγκεκριμένο θέμα το οποίο έπειτα δύναται να καταλήξει σε νόμο του κράτους.

Η κ. Ερωτοκρίτου είπε ότι η πρόταση αυτή δεν πρόκειται να γίνει εργαλείο για την προώθηση του λαϊκισμού και γι’ αυτό το λόγο, μέσα στο κείμενο υπάρχουν πρόνοιες που αφορούν στο φιλτράρισμα των πρωτοβουλιών που θα κατατίθενται έτσι ώστε να μην συγκρούονται με συνταγματικές πρόνοιες και να μην ξεφεύγουν από τα όρια της νομιμότητας και της σοβαρότητας.

Εξέφρασε την ελπίδα ότι η πρότασή τους, που κατατέθηκε το 2016, θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια με την έναρξη της νέας βουλευτικής περιόδου.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, είπε ότι για τη νομοθετική πρωτοβουλία με τη συλλογή υπογραφών από τους πολίτες, είναι θετικοί ως προς την ουσία της συγκεκριμένης πρότασης. «Θεωρούμε ότι οι πολίτες θα πρέπει να έχουν και ρόλο και λόγο στα πολιτικά δρώμενα του τόπου μας, πέραν και από την ψήφο την οποία εκφράζουν σε κάθε εκλογική διαδικασία», είπε, προσθέτοντας ότι έχουν όμως καταθέσει συγκεκριμένες επιφυλάξεις αναφορικά με την πρόταση νόμου και το νομοσχέδιο, «έτσι ώστε να μην απομακρύνουμε στο τέλος, τους πολίτες από τους θεσμούς και να μην κάνουμε ένα απλό πυροτέχνημα το οποίο θα σβήσει πάρα πολύ σύντομα».

Εκ μέρους του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής αναφέρθηκε ότι στηρίζουν τις πρωτοβουλίες αυτές, σημειώνοντας ότι από την πλευρά τους εξετάζεται ο τρόπος ανάπτυξης της πλατφόρμας που θα χρειαστεί για τη λειτουργία του θεσμού.

Εκ μέρους του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο αναφέρθηκε ότι παρόμοια δράση εφαρμόζεται στην ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

Η Εκτελεστική Γραμματέας του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου, Χριστίνα Γιανναπή, είπε ότι χαιρετίζουν τη θέσπιση της οποιασδήποτε νομοθεσίας που αφορά στην άμεση συμμετοχή των πολιτών και στη διαμόρφωση πολιτικής εκ μέρους όλων των πολιτών της Κύπρου και δη της νεολαίας.

Δική τους εισήγηση και έγνοια πάντα, πρόσθεσε, είναι να διασφαλιστεί η συμμετοχή των νέων και δη των νέων με θέματα προσβασιμότητας, ΑΜΕΑ, ούτως ώστε στις δομές οι οποίες δημιουργούνται να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Οργανισμός Νεολαίας και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς χαιρέτησαν τις πρόνοιες των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων και εξέφρασαν την ικανοποίηση τους. Παράλληλα, τόνισαν ότι η συμμετοχικότητα πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά και με άλλες πρωτοβουλίες, όπως οι δημόσιες διαβουλεύσεις, η προσβασιμότητα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, η ρύθμιση της σχέσης μεταξύ πολιτικών και πολιτών κ.α..

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Προς θέσπιση νόμων που θα προτείνουν πολίτες

Stockwatch: Με 5 χιλ. υπογραφές οι πολίτες θα εισηγούνται νόμους

Ο περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμου, ώστε να καθοριστεί η διαδικασία και οι κανόνες έκδοσης ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινών διαταγών.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Εκσυγχρονίζουν τον νόμο για την εμπορική διαιτησία

Ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 2019/713/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της Απόφασης – Πλαίσιο 2011/413/ΔΕΥ, δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας «ο περί της Καταπολέμησης της Απάτης και της Πλαστογραφίας μέσων Πληρωμής πλην των Μετρητών Νόμος του 2021».

Συγκεκριμένα με τον Νόμο θεσπίζονται κανόνες σχετικά με τον ορισμό των ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων, όσον αφορά στην καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμών πλην των μετρητών και διευκολύνεται η πρόληψη των αδικημάτων αυτών και η παροχή συνδρομής και στήριξης των θυμάτων.

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τις απόψεις της εκπροσώπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία της.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα:

Παροχή δικαιώματος ψήφου σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής σε Βουλευτές/Βουλεύτριες που απουσιάζουν σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παροχή δικαιώματος ψήφου σε συνεδριάσεις της Ολομέλειας της Βουλής σε Βουλευτές/Βουλεύτριες που απουσιάζουν σε αποστολή της Βουλής στο εξωτερικό.

Πρόσληψη των υποψήφιων αστυνομικών που κόπηκαν στα ψυχομετρικά τεστ, προτείνει ο ΔΗΣΥ

Πρόταση στον Αρχηγό της Αστυνομίας και στην Υπουργό Δικαιοσύνης έχει καταθέσει ο ΔΗΣΥ για την πρόσληψη των υποψηφίων που είχαν επιτύχει στις εξετάσεις για την Αστυνομία Κύπρου και που απέτυχαν λίγους μήνες μετά σε νέα διαδικασία, ανακοίνωσε ο Βουλευτής του κόμματος και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, Νίκος Τορναρίτης. Την πρωτοβουλία στηρίζουν ΔΗΠΑ και ΕΛΑΜ.

Σε δηλώσεις του στη Βουλή, ο κ. Τορναρίτης είπε ότι, αναφορικά με τους υποψήφιους αστυνομικούς οι οποίοι, ενώ είχαν επιτύχει στα ψυχομετρικά τεστ λίγους μήνες πριν, απέτυχαν λίγους μήνες μετά, αλλά την ίδια ώρα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις, «εμείς του Δημοκρατικού Συναγερμού έχουμε ήδη καταθέσει πρόταση και στον Αρχηγό της Αστυνομίας, και στην Υπουργό Δικαιοσύνης, αλλά έχω επικοινωνήσει και με τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα, ούτως ώστε στην τελευταία διαδικασία που έγινε για πρόσληψη αστυνομικών, πρέπει να προσληφθούν όλοι όσοι πέτυχαν στις εξετάσεις».

Εξήγησε, ότι δηλαδή, να μην ληφθούν υπόψη μόνο σε αυτή τη διαδικασία τα ψυχομετρικά, «τα οποία δημιούργησαν και το συγκεκριμένο πρόβλημα».

Ο κ. Τορναρίτης είπε ότι κατέληξαν σε αυτή την εισήγηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφάλειας του πολίτη.

«Είναι καλά γνωστό ότι η Αστυνομία έχει 720 άντρες και γυναίκες λιγότερους στην υπηρεσία της αυτή την ώρα, οι διαδικασίες είναι πολύ χρονοβόρες και, εν πάση περιπτώσει, 92 αστυνομικοί πέτυχαν στις εξετάσεις», είπε.  Αυτοί ακριβώς οι 92, είπε, συμπεριλαμβανομένων και των 46, «έχουν το δικαίωμα, κατά τη δική μας άποψη, να προχωρήσουν στις αθλητικές εξετάσεις που θα υποβληθούν και οι υπόλοιποι οι οποίοι πέρασαν τις εξετάσεις», πρόσθεσε.

Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, είπε, καλούν την αναθέτουσα αρχή, δηλαδή τον Αρχηγό της Αστυνομίας, «σε συνεργασία πάντα βεβαίως με τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, τον Γενικό Εισαγγελέα, να πάρουν άμεσες αποφάσεις, που θα υπηρετούν πρώτα και πάνω απ’ όλα, το δημόσιο συμφέρον».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι το κόμμα του συμφωνεί και επικροτεί πλήρως όλη αυτή την προσπάθεια που εκτυλίχθηκε αυτές τις δύο εβδομάδες, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και λόγους ασφάλειας του πολίτη λόγω και των τεράστιων αναγκών που έχει η Αστυνομία και των κενών θέσεων, γύρω στις 700 θέσεις.

«Στηρίζουμε και έχουμε συνεργαστεί με τον κ. Τορναρίτη, να εφαρμοστεί αυτή η πρόταση, ούτως ώστε να προσληφθούν οι σύνολο 90 αστυνομικοί, ο συγκεκριμένος αριθμός θα δοθεί από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, δηλαδή, όσοι πέρασαν την προηγούμενη εξέταση, να μην ληφθούν υπόψη τα ψυχομετρικά γιατί εμπλέκονται νομικές διαδικασίες, και να πάνε απευθείας στις αθλητικές εξετάσεις», είπε ο κ. Τρυφωνίδης.

Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, «θα απεγκλωβιστούμε από αυτό το δύσκολο θέμα, η Αστυνομία θα ενισχυθεί με ακόμα περίπου 90 άτομα και θα δικαιωθούν οι 46 αστυνομικοί που διαδηλώνουν και διεκδικούν το δίκαιο τους», αλλά και άλλες επηρεαζόμενες κατηγορίες.

Η θέση τους, είπε, είναι, «εφόσον δεν έχουμε τη ικανότητα να γίνονται σωστά ψυχομετρικά, είναι να καταργηθούν, γιατί την ίδια ώρα που δίνουμε το εργαλείο στην Αστυνομία για να καλύψει τις ανάγκες της, με αυτές τις δαιδαλώδεις διαδικασίες, της το παίρνουμε πίσω».

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, είπε επίσης ότι στηρίζουν την πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής Νομικών του κ. Τορναρίτη, «και θεωρώ ότι θα πάμε σύσσωμα ως Επιτροπή έτσι ώστε να λυθεί άμεσα το πρόβλημα με τους 92 υποψήφιους αστυνομικούς, οι οποίοι πέρασαν τις ψυχομετρικές εξετάσεις στο παρελθόν και κόπηκαν στην συνέχεια λόγω λανθασμένων διαδικασιών που ακολουθήθηκαν».

Είπε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες στην Αστυνομική Δύναμη Κύπρου «και θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα με αυτή την πρωτοβουλία», για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ:

Stockwatch: Πρόσληψη 92 αστυνομικών χωρίς ψυχομετρικές εξετάσεις

Σχέδια νόμου για τα οποία δεν υποβλήθηκαν τροπολογίες και αναμένεται να οδηγηθούν στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση/έγκριση:

Ο περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Διοικητικών Συμβουλίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Ο περί της Συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ποινικού Μητρώου (ECRIS) Νόμος του 2022

Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Οι περί Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας – Θέση Οικονόμου Α΄ (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Οι περί Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Θέση Ανώτερου Τεχνικού Μηχανικού Χαρτογραφίας/Φωτολιθογραφίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Οι περί του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων – Θέση Υγειονομικού Μηχανικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Οι περί του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Σχέδια Υπηρεσίας) – Θέση Κυβερνήτη/Μηχανικού Σκάφους Κανονισμοί του 2022

Οι περί Κρατικού Αρχείου – Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Οι περί Τμήματος Φορολογίας – Θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φοροθέτη Β΄, Βοηθού Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μέση Εκπαίδευση-Θέση Καθηγητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Μεταφορών

Το εργοτάξιο Α φάσης δρόμου Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς, επισκέφθηκε η Επιτροπή Μεταφορών

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 12/04/2024, πραγματοποίησε επίσκεψη στην υπέργεια διάβαση επί της Λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου παρά τω Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου, στην οδική συμβολή «Βιοφώς» στον Δυτικό παρακαμπτήριο δρόμου Πάφου, στη «Διπλαρκάτζια» στον Δήμο Πάφου, στον δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς παρά την κοινότητα Καλλέπεια και στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Αργάκας για ενημέρωση σχετικά

Αποφάσεις Ολομέλειας

Παραμένει στα €300 το εξώδικο για στάθμευση σε ΑμεΑ, στην επαρχία που διαπράχθηκε θα εκδικάζεται αδίκημα

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/04/2024, καταψήφισε την αύξηση του εξώδικου προστίμου που προβλέπεται για το αδίκημα της στάθμευσης οχήματος σε χώρους για άτομα με αναπηρίες και υπερψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο ποινική υπόθεση θα εκδικάζεται μόνο από το δικαστήριο της επαρχίας στην οποία διαπράχθηκε το αδίκημα. Αναλυτικά τα