Οι περί Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων – Θέση Διευθυντή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του Σχεδίου Υπηρεσίας του Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων έγιναν τροποποιήσεις που είχαν να κάνουν με αναχρονιστικούς όρους, όπως Υπηρεσία Βιομηχανικών Σχέσεων και θέματα βιομηχανικών σχέσεων, οι οποίοι αντικαταστάθηκαν με τους όρους Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και θέματα εργασιακών σχέσεων. Η ευρεία γνώση των βιομηχανικών σχέσεων αντικαταστάθηκε με τον όρο πολύ καλή γνώση των εργασιακών σχέσεων και από τα απαιτούμενα προσόντα αφαιρέθηκε το πανεπιστημιακό δίπλωμα στα εμπορικά, καθώς δεν υπάρχει πλέον ο συγκεκριμένος κλάδος σπουδών. Τέλος, αφαιρέθηκε από τη δεκαετή πείρα η φράση «κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία», εφόσον αυτό συνιστούσε κατάφορη διάκριση κατά των εργαζομένων εκτός δημόσιας υπηρεσίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

12 Μαΐου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα