Ο περί Πρωτοβουλίας των Πολιτών Νόμος του 2017

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση των διαδικασιών και κανόνων λειτουργίας του θεσμού της πρωτοβουλίας των πολιτών με βάση τον οποίο παρέχεται ευχέρεια στους πολίτες της Δημοκρατίας να υποβάλλουν αίτημα προς την Κυβέρνηση για να αναλάβει δράση σε συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητας της συμπεριλαμβανομένης της υποβολής νομοσχεδίου ή άλλης πρότασης για νομοθετική ρύθμιση και παράλληλα ρυθμίζει την υποχρέωση της Κυβέρνησης να εξετάζει τέτοιο αίτημα στην περίπτωση που υποστηρίζεται από ικανό αριθμό πολιτών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: e-Petition, Δημόσια διαβούλευση, Πρωτοβουλίες πολιτών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα