Ο περί της Κοινοβουλευτικής Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Πολιτών (Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Υποβολής) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2016

Σκοπός της παρούσας πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας με την οποία εισάγεται ο θεσμός της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας υποστηριζόμενης από τις υπογραφές πέντε χιλιάδων (5000) πολιτών.

Ειδικότερα, προτείνεται η παροχή δικαιώματος στους πολίτες όπως μέσω του θεσμού της νομοθετικής πρωτοβουλίας υποβάλλουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων υπό όρους και προϋποθέσεις προτάσεις πολιτικής, καλώντας τη νομοθετική εξουσία να προβεί σε θέσπιση ή τροποποίηση ή κατάργηση νομοθεσίας επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και/ή κοινής ωφελείας στους τομείς του περιβάλλοντος, γεωργίας, ενέργειας, υγείας, κοινωνικής πρόνοιας κ.ά., χωρίς η Βουλή των Αντιπροσώπων να δεσμεύεται με οποιοδήποτε τρόπο για τον τρόπο συζήτησής της και/ή για την ψήφιση σε νόμο της πρότασης που υποβάλλεται με αυτή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: e-Petition, Δημόσια διαβούλευση, Πρωτοβουλίες πολιτών
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

7 Οκτωβρίου, 2016

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα