Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του εδαφίου (3) του άρθρου 32 του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να προστεθεί επιφύλαξη που να προβλέπει ότι σε περίπτωση πλήρωσης θέσης Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, στη Νομική Υπηρεσία, η Συμβουλευτική Επιτροπή να συνίσταται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και τρεις λειτουργούς που επιλέγονται από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας μεταξύ λειτουργών που κατέχουν τη θέση είτε Εισαγγελέα της Δημοκρατίας είτε Γενικού Διευθυντή.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα