Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μέση Εκπαίδευση – Θέση Καθηγητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Προσχέδιο Σχεδίου Υπηρεσίας Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Αρμένικης Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία για το έτος 2022-2023 με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος (2) των απαιτούμενων προσόντων του Σχεδίου Υπηρεσίας Καθηγητή, με την προσθήκη της υποπαραγράφου (στ) ως ακολούθως:

«(στ) Για την Αρμένικη Γλώσσα και Λογοτεχνία: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Αρμένικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας».

Πρόσθετα, όπου αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού» αντικαθιστάται με «Υπουργείο, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

2 Δεκεμβρίου, 2022

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

19 Ιανουαρίου, 2023

Το σχέδιο νόμου επανακατατέθηκε

27 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα