Οι περί Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, Μέση Εκπαίδευση – Θέση Καθηγητή (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Προσχέδιο Σχεδίου Υπηρεσίας Καθηγητή Μέσης Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Αρμένικης Γλώσσας στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία για το έτος 2022-2023 με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος (2) των απαιτούμενων προσόντων του Σχεδίου Υπηρεσίας Καθηγητή, με την προσθήκη της υποπαραγράφου (στ) ως ακολούθως:

«(στ) Για την Αρμένικη Γλώσσα και Λογοτεχνία: Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Αρμένικης Γλώσσας και Λογοτεχνίας».

Πρόσθετα, όπου αναφέρεται στο Σχέδιο Υπηρεσίας «Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού» αντικαθιστάται με «Υπουργείο, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας».

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Εκκρεμεί
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Παιδεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

June 30, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email