Οι περί Κρατικού Αρχείου – Θέση Τεχνικού (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σκοπός των εν λόγω Κανονισμών είναι η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Τεχνικού στο Κρατικό Αρχείο. Συγκεκριμένα, στο τροποποιημένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης του Τεχνικού διαφοροποιήθηκαν τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης σε σχέση με την εποπτεία της εργασίας κατώτερου προσωπικού. Πρόσθετα, διαγράφηκε η παράγραφος που αναφέρει ότι ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο αριθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

Περαιτέρω στα απαιτούμενα προσόντα της θέσης του Τεχνικού διαγράφηκε η παράγραφος που αναφέρει ότι πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης ή/και στη φωτογραφική τέχνη θα αποτελεί πλεονέκτημα. Επίσης, προστέθηκε στα απαιτούμενα προσόντα η κατοχή διπλώματος αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης στην ειδικότητα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή της Ψηφιακής Τεχνολογίας ή των Γραφικών Τεχνών. Τέλος, αφαιρέθηκε από τα απαιτούμενα προσόντα, η πρόνοια για το δίπλωμα Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

2 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα