Οι περί Τμήματος Φορολογίας – Θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α΄, Ανώτερου Φοροθέτη Β΄, Βοηθού Φορολογίας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2022

Σχέδιο Υπηρεσίας για τις θέσεις Αρχιφοροθέτη, Λειτουργού Φορολογίας, Ανώτερου Φοροθέτη Α’, Ανώτερου Φοροθέτη Β’ και Βοηθού Φορολογίας στο Τμήμα Φορολογίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

16 Ιουνίου, 2022

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

14 Ιουλίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα