Αποφάσεις Ολομέλειας: Καταψήφιση αναστολής εκποιήσεων και παροχή προτεραιότητας σε ΑμεΑ και ηλικιωμένους

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 09/03/2023, καταψήφισε την στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι τις 10 Ιουνίου 2023.  

Επιπρόσθετα, υπερψηφίστηκε η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης παροχής προτεραιότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, σε άτομα τα οποία εμπίπτουν σε καθορισμένες ομάδες πληθυσμού, όπως άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Ο περί της Παροχής Προτεραιότητας σε Χώρους Εξυπηρέτησης Κοινού σε Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού Νόμος του 2021  

Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης παροχής προτεραιότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, σε άτομα τα οποία εμπίπτουν σε καθορισμένες ομάδες πληθυσμού βάσει της προτεινόμενης νομοθεσίας, όπως άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι. 

Προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εξυπηρέτησης

Προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένους θα δίνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, σύμφωνα με νομοθεσίες που ψήφισε ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής.

Τις δύο σχετικές προτάσεις νόμου είχε καταθέσει η Βουλελυτρια του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, ενώ άλλη πρόταση της Βουλεύτριας του ΔΗΚΟ Χριστιάνας Ερωτοκρίτου ενσωματώθηκε με της πρώτη πρόταση της κας. Ορφανίδου.

Μιλώντας στην Ολομέλεια η κα. Ορφανίδου ανέφερε ότι οι νόμοι έχουν σκοπό να δώσουν προτεραιότητα σε συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, άτομα ΑΜΕΑ και άτομα άνω των 75 ετών. Στόχος, όπως είπε, είναι να δημιουργηθεί μέσα από τη θεσμοθέτηση διαδικασία ευαισθητοποίησης προς αυτές τις ομάδες και καλλιέργεια κουλτούρας προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχήθηκε επίσης κάποια στιγμή να μην χρειάζεται να νομοθετούν για τα αυτονόητα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, αφού συνεχάρη την κα. Ορφανίδου και την κα. Ερωτοκρίτου για τις προτάσεις τους, είπε ότι πολλές φορές χρειάζεται να περνούν νομοθεσίες που να δημιουργούν κουλτούρα για τα αυτονόητα, ώστε αυτά να γίνουν συνείδηση.

Ο περί Προϋπολογισμού του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος για το 2023 είναι ελλειμματικός κατά €1.3 εκ., με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται στα €5.1 εκ. και να είναι αυξημένα κατά 4.3% ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.2 εκ., σε σχέση με το 2022, ενώ οι συνολικές δαπάνες ανέρχονται στα €6.4 εκ. και είναι αυξημένες κατά 6.1% σε σχέση με το 2022 ή σε απόλυτους αριθμούς κατά €0.4 εκ.. 

Ο περί Προϋπολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος για το 2023 είναι πλεονασματικός κατά €0.3 εκ., με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €14.1 εκ. και €13.8 εκ., αντίστοιχα. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζει να είναι πλεονασματικός κατά €0.05 εκ. και €0.09 εκ., αντίστοιχα. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος για το 2023 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €0.4 εκ.. 

Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος για το 2023 προβλέπει έσοδα €3.100.000 και δαπάνες €3.128.316.    

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων Φαρμακευτικών Προϊόντων Οικιακής Προέλευσης) Κανονισμοί του 2021  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης μέσω της υιοθέτησης της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. 

Σε καθορισμένα σημεία θα γίνεται η απόρριψη των φαρμάκων

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα κανονισμούς με τους οποίους θεσπίζεται η υποχρέωση απόρριψης φαρμάκων οικιακής προέλευσης σε καθορισμένα σημεία, ώστε να τυγχάνουν ορθολογικής διαχείρισης.

Με τους κανονισμούς παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να τα παραδίδουν δωρεάν σε προσιτά σημεία παραλαβής, όπως είναι τα σημεία πώλησης ή προμήθειας φαρμακευτικών προϊόντων.

Μετά την έγκριση των κανονισμών, απαγορεύεται η απόρριψη φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης στα σύμμεικτα απορρίμματα (σκύβαλα) και στις αποχετεύσεις.

Θεσπίζεται επίσης υποχρέωση επιστροφής των αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης με τη στοιχειώδη τους συσκευασία σε ενδεδειγμένα σημεία παραλαβής.

Θεσπίζεται επίσης υποχρέωση δωρεάν παραλαβής των αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων οικιακής προέλευσης από τους παροχείς φαρμακευτικών προϊόντων, ενώ καθιερώνονται ατομική ή συλλογικά συστήματα διαχείρισης αποβλήτων φαρμακευτικών προϊόντων.

Παράλληλα θα υλοποιούνται εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού και επιμόρφωσης των παροχέων φαρμακευτικών προϊόντων.

Στην τοποθέτησή του στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Χαράλαμπος Θεοπέμπτου σημείωσε ότι πάρα πολλά φάρμακα περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και είναι πολύ σημαντικό να γίνεται ορθή διαχείρισή τους, κάτι που μέχρι τώρα δεν γινόταν στην Κύπρο.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που καταψηφίστηκαν: 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια καταψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, ώστε να επαναθεσπιστεί η στοχευμένη αναστολή της διαδικασίας εκποίησης ενυπόθηκων ακινήτων μέχρι τις 10 Ιουνίου 2023, λόγω των συνεχιζόμενων και εντεινόμενων οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που έχουν επιφέρει τόσο η πανδημία COVID-19 όσο και ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

Η Ολομέλεια καταψήφισε πρόταση για νέα αναστολή των εκποιήσεων

Με 22 ψήφους εναντίον και 18 υπέρ, η Ολομέλεια της Βουλής καταψήφισε πρόταση νόμου για νέα τρίμηνη αναστολή των εκποιήσεων, που είχε κατατεθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος.

Την πρόταση νόμου είχαν καταθέσει Βουλευτές του ΑΚΕΛ, ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία – Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης και ο Βουλευτής Λευκωσίας Κωστής Ευσταθίου. Προνοούσε νέα στοχευμένη αναστολή των εκποιήσεων μέχρι 10 Ιουνίου 2023 για κύρια κατοικία αξίας μέχρι €300.000, επαγγελματική στέγη με κύκλο εργασιών μέχρι €750.000 και αγροτεμάχιο μέχρι €100.000.

Προηγουμένως είχε απορριφθεί προφορική τροπολογία του Προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου επί της πρότασης νόμου, που περιόριζε την αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τις 10 Απριλίου του 2023.

Ο κ. Παπαδόπουλος είχε αρχικά απευθύνει έκκληση προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες να μην προχωρήσουν στην κατάθεση της πρόταση νόμου, ώστε να δοθεί χρόνος στη νέα Κυβέρνηση και τον νέο Υπουργό Οικονομικών να έρθουν με εισηγήσεις για συνολική επίλυση του θέματος και ανέφερε ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου, αν δοθεί παράταση δεκαπέντε ημερών ώστε να το πράξουν.

Με την εισήγηση συμφώνησε και ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης, αναφέροντας ότι ένα περιθώριο δεκαπέντε ημερών είναι λογικό, ώστε να έρθει ο νέος ΥΠΟΙΚ με κατάλληλες προτάσεις για μόνιμη λύση στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Έστειλε παράλληλα μήνυμα στις εταιρείες διαχείρισης δανείων να σταματήσουν τη «ληστρική επέλαση» και να φανούν λογικές απέναντι στους δανειολήπτες μέχρι να υπάρξει μια λύση.

Ωστόσο, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης, αναφέροντας ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων έχουν εντατικοποιήσει το ξεσπίτωμα του κόσμου, είπε ότι δεν μπορούν να μείνουν απαθείς απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα. Παράλληλα ανέφερε ότι η νέα Κυβέρνηση έχει χρόνο να φέρει τις προτάσεις της, ωστόσο δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι τα θέματα μπορούν να αντιμετωπιστούν θεσμικά μέσα σε 15 μέρες. Επίσης, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει 15 μέρες για να υπογράψει ή να αναπέμψει το νόμο.

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης, ανέφερε ότι η αναστολή των εκποιήσεων έπαψε να ισχύει από τις 31 Ιανουαρίου και συνολικά θα έχουν παρέλθει 45 μέρες, όταν ο νέος Πρόεδρος θα μπορεί να αποφασίσει αν θα υπογράψει ή θα αναπέμψει το νόμο. Πρόσθεσε ότι αναγκάζονται να προχωρήσουν σε νέα αναστολή αφού, περίμεναν αρκετούς μήνες να συζητηθούν σχετικές προτάσεις στην Επιτροπή Οικονομικών, κάτι που δεν έγινε. Εξέφρασε επίσης την ελπίδα να γίνουν κινήσεις από την νέα Κυβέρνηση.

Ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρόταση νόμου με τη μορφή του κατεπείγοντος, εκφράζοντας θλίψη που στην Επιτροπή Οικονομικών εκκρεμούν 14 προτάσεις συναφείς με το αντικείμενο. Ανέφερε ότι στο μεσοδιάστημα, μέχρι τη συζήτηση των προτάσεων, είναι πολλοί αυτοί που θα βρεθούν στο δρόμο.

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ, ο Βουλευτής Σωτήρης Ιωάννου υποστήριξε επίσης το κατεπείγον της πρότασης, αναφέροντας ότι πέρασαν σχεδόν δύο χρόνια και ακόμα να εγκριθεί το σχέδιο Ενοίκιο έναντι δόσης, ενώ νέες προτάσεις της Κυβέρνησης θα πάρουν μήνες να εφαρμοστούν. Πρόσθεσε ότι «δεν έχουμε τόσους μήνες» και ότι τα επενδυτικά ταμεία λειτουργούν σαν αρπακτικά γεράκια.

Μετά την απόρριψη της πρότασης νόμου, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, αιτιολόγησε την καταψήφιση εκ μέρους του κόμματός του, αναφέροντας ότι είναι εναντίον οποιασδήποτε παράτασης στην εφαρμογή της αναστολής των εκποιήσεων, κάτι που συμμερίζεται τόσο το Υπουργείο Οικονομικών όσο και η Κεντρική Τράπεζα.

Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι το κόμμα του δεν χαίρεται για την καταψήφιση της πρόταση, ωστόσο ανέφερε ότι πρόταση του Υπουργού Οικονομικών είναι να φέρει τις επόμενες μέρες ενώπιον του σώματος ολοκληρωμένη πρόταση ώστε να βρεθούν οι λύσεις που απαιτούν οι πολίτες.

Τέλος και ο κ. Τρυφωνίδης απηύθυνε έκκληση και εξέφρασε αισιοδοξία ότι ο Υπουργός Οικονομικών θα φέρει συνολική λύση για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε:  

Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος για το έτος 2023 ανέρχεται στα €172.317.000.   

Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος για το έτος 2023 ανέρχεται στα €18,520,000. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος για το έτος 2023 ανέρχεται στα €19.393.696. 

Η Βουλή επανεξετάζει κονδύλια για επιπρόσθετη ασφάλιση υγείας σε Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ΟΝΕΚ

Αναβλήθηκε η έγκριση των προϋπολογισμών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) από την Ολομέλεια της Βουλής, αφού οι Βουλευτές θέλησαν να επανεξετάσουν κονδύλια που παρέχονται στους εργαζόμενους για επιπρόσθετη ασφάλισης υγείας πέραν του ΓΕΣΥ.

Κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους υπέβαλε προφορική τροπολογία, ώστε να αποκοπεί κονδύλι συμπληρωματικών παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους υπαλλήλους του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα ο Γενικός Ελεγκτής σε έλεγχο στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο είχε εντόπισε κονδύλι ύψους €135.499 ως συμπληρωματική παροχή για κάλυψη από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέρους του ποσού που απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό, επιπρόσθετα προς το κονδύλι που αφορά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που προσφέρεται μέσω του ΓΕΣΥ.

Ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι αν ένας δημόσιος υπάλληλος που είναι ενταγμένος στο ΓΕΣΥ θέλει ιδιωτική ασφάλιση υγείας θα πρέπει να πληρώνει ο ίδιος και όχι να έχει την απαίτηση να πληρώνει το κράτος. Πρόσθεσε ότι το κονδύλι αυτό θα πρέπει να καταργηθεί για να πάρουν το μήνυμα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ ανέφερε ότι θα τοποθετηθεί ανάλογα και όταν έρθει ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς ανέφερε ότι ο Γενικός Ελεγκτής έχει έντονες απόψεις για το θέμα και ζήτησε να δουν οι συνάδελφοι τις εισηγήσεις του και αν υπάρχει «λίπος» αυτό να μαζευτεί από τη Βουλή.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης, ζήτησε να αναβληθεί το θέμα του προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ώστε να το εξετάσουν καλύτερα και να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια της ερχόμενης Πέμπτης, πρόταση που έγινε δεκτή από το σώμα.

Παράλληλα οι Βουλευτές συμφώνησαν όπως αναβληθεί και η ψήφιση του προϋπολογισμού του ΟΝΕΚ , που αντιμετωπίζει ανάλογο πρόβλημα. Συγκεκριμένα ο Γενικός Ελεγκτής είχε εντοπίσει κονδύλι ύψους €40.000 ως συμπληρωματική παροχή για κάλυψη από τον ΟΝΕΚ μέρους του ποσού που απαιτείται για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο προσωπικό του ΟΝΕΚ, επιπρόσθετα από το κονδύλι που αφορά την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που προσφέρεται μέσω του ΓΕΣΥ.

Εξάλλου, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό του Ανοικτού Πανεπιστημίου, ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης έθιξε το θέμα της ενοικίασης από το Πανεπιστήμιο κτηριακών εγκαταστάσεων, των οποίων οι ιδιοκτήτες είναι Άραβες που έλαβαν χρυσά διαβατήρια. Εξέφρασε την ελπίδα το Πανεπιστήμιο να αποκτήσει κάποια στιγμή ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 

Ψήφισμα Βουλής εναντίον των προσπαθειών απαγόρευσης του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών στην Τουρκία

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα εναντίον των προσπαθειών απαγόρευσης του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών (HDP) στην Τουρκία.

Το ψήφισμα υποβλήθηκε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών.

Στο ψήφισμα η κυπριακή Βουλή καταγγέλλει τις αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις για απαγόρευση του ΚΔΛ (HDP).

Επίσης καλεί το Συμβούλιο της Ευρώπης, του οποίου η Τουρκία είναι μέλος να ασκήσει τις απαραίτητες πολιτικές πιέσεις προς την Τουρκική κυβέρνηση. Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πολιτικές μεθοδεύσεις εις βάρος του ΚΔΛ.

Παράλληλα καλεί τη διεθνή κοινότητα να προβάλει αντίδραση για τις εξελίξεις, ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Τουρκίας προνοεί την απαγόρευση του ΚΔΛ (HDP), αποστερώντας του, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες εκλογές.

Εκφράζει ακόμα αλληλεγγύη για τους αγώνες των δημοκρατικών δυνάμεων στην Τουρκία για επικράτηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών στη χώρα.

Η Βουλή στο ψήφισμα που ενέκρινε αναφέρει ότι παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τη δικαστική διαδικασία με στόχο την απαγόρευση του κόμματος στην Τουρκία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την τελική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας στις 13 Μαρτίου.

Λαμβάνει υπόψη ότι, το ΚΔΛ αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα της Τουρκίας, το οποίο εκατομμύρια πολίτες στήριξαν σε εκλογικές διαδικασίες με αποτέλεσμα να εισέλθει δημοκρατικά στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση και να συμμετέχει στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Λαμβάνει επίσης υπόψη ότι η υπόθεση έχει πολιτικά κίνητρα, στοχεύοντας την πολιτική δράση του ΚΔΛ και των δυνάμεων που συμπορεύονται μαζί του και ότι η βασική κατηγορία στη δίκη σχετίζεται με τη στάση του ΚΔΛ (HDP) ενάντια στην παράνομη εισβολή της Τουρκίας στο Κομπανί της Συρίας το 2014.

Αναφέρει ακόμα κατά τα τελευταία χρόνια εκλελεγμένοι αντιπρόσωποι και στελέχη του ΚΔΛ, περιλαμβανομένων και των δύο τέως συμπροέδρων του, έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση, ενώ άλλοι διώκονται και δέχονται πολλαπλές πιέσεις και κατατρεγμό για τη δράση τους.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Λύσεις πρόσβασης στο ψηφιακό κράτος για όσους δυσκολεύονται

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Μη υλοποίηση εισηγήσεων Επιτρόπου Διοικήσεως από τις κρατικές υπηρεσίες Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η μη υλοποίηση των εισηγήσεων της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από τις κρατικές υπηρεσίες,

Παιδείας

420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα για ναρκωτικά, πιεστικά χρονοδιαγράμματα για προϋπολογισμό ΤΕΠΑΚ

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 17/04/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Παραβατικότητα και εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η παραβατικότητα και οι εγκληματικές ενέργειες στα σχολεία, καθώς και η απουσία στήριξης θυτών και θυμάτων. 420 μαθητές σε θεραπευτικά προγράμματα