Ο περί Προϋπολογισμού του Δημοσιονομικού Συμβουλίου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός για το 2023 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει έσοδα και δαπάνες ύψους €0.4 εκ.. Τα έτη 2024-2025 ο Προϋπολογισμός συνεχίζει να είναι ισοσκελισμένος και να είναι στα ίδια περίπου επίπεδα.

Τα έσοδα για το 2022 είναι αυξημένα σε σχέση με το 2022 κατά 33.5% και προέρχονται εξ ολοκλήρου από κρατική χορηγία. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζουν να είναι αυξημένα, ενώ είναι οριακά μειωμένα σε σχέση με το 2023.

Οι δαπάνες για το 2023 είναι αυξημένες σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2022 κατά 33.5%, λόγω κυρίως της περίληψης τεσσάρων νέων θέσεων και παράλληλα της κατάργησης μιας θέσης. Τα έτη 2024-2025 συνεχίζουν να είναι αυξημένες, ενώ είναι οριακά μειωμένες σε σχέση με το 2023.

Για Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό, περιλήφθηκε πρόνοια ύψους€9.000 σε σχέση με €10.304 το 2022.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

20 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

9 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα