Ο περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι τροποποίηση του περί της Σύστασης Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου (βασικός νόμος) ώστε να υπαχθεί στο βασικό νόμο και κατ’ επέκταση υπό τον έλεγχο της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων η εφαρμογή των προνοιών άλλης πρότασης νόμου που ήδη εκκρεμεί και εξετάζεται από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, με τίτλο «Ο περί της Παροχής Προτεραιότητας σε Χώρους Εξυπηρέτησης Κοινού σε Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού Νόμου».

Λόγω της άμεσης σύνδεσης των ρυθμίσεων της παρούσας πρότασης νόμου με τις ρυθμίσεις της πιο πάνω εκκρεμούσας πρότασης νόμου κρίνεται απαραίτητο η συζήτηση και η ψήφιση τους στην Ολομέλεια του σώματος διεξαχθεί ταυτόχρονα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σάβια Ορφανίδου

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

9 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα