Ο περί Προϋπολογισμού του Οργανισμού Νεολαίας του 2023 Νόμος του 2022

Ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το έτος 2023 προβλέπει έσοδα ύψους €19.393.696 και έξοδα ύψους €19.393.696.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: ΟΝΕΚ, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

November 17, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

March 9, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

March 16, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα