Ο περί της Παροχής Προτεραιότητας σε Χώρους Εξυπηρέτησης Κοινού σε Καθορισμένες Ομάδες Πληθυσμού Νόμος του 2021

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης παροχής προτεραιότητας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, σε άτομα τα οποία εμπίπτουν σε καθορισμένες ομάδες πληθυσμού βάσει της προτεινόμενης νομοθεσίας, όπως άτομα με αναπηρία και ηλικιωμένοι. Συναφώς κρίνεται ότι, άτομα τα οποία εμπίπτουν στις εν λόγω κατηγορίες, λόγω ιδιαιτεροτήτων τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά την εξυπηρέτησή τους σε δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, συνεπώς έχουν ιδιαίτερη ανάγκη πρόσβασης κατά προτεραιότητα σε χώρους εξυπηρέτησης του κοινού, ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης και κρατικής μέριμνας προς τα πρόσωπα αυτά.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Σάβια Ορφανίδου

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα