Ο περί Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2023 παρουσιάζει έσοδα ύψους €172.317.000 και έξοδα ύψους €172.317.000, εκ των οποίων €61.200.000 θα χρηματοδοτηθούν από Κρατική Χορηγία, €20.000.000 από Κυβερνητική Χορηγία για τη Χρηματοδότηση Έργων από τα Δάνεια με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβούλου της Ευρώπης, €18.000.000 από Προπτυχιακά Δίδακτρα (Πρόγραμμα Κρατικών Υποτροφιών), €910.209 από Έσοδα για Χρηματοδότηση Διαρθρωτικών Προγραμμάτων και Σχεδίων, €865.000 από τη Χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (Θεσμική Χρηματοδότηση για την αναβάθμιση του ΚΟΙΟΣ), €2.000.000 από τη Χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα από Κοινοτικούς Πόρους (ΒΙΟΒΑΝΚ – Biobanking and the Cyprus Human Genome Project – Θεσμική Χρηματοδότηση), €1.900.000 από Χρηματοδότηση που απορρέει από τη Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) και Πανεπιστημίου Κύπρου για την Ιατρική Σχολή, €1.553.980 από τη Χρηματοδότηση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου και €65.887.811 από Διάφορες Εισπράξεις πέραν της Κρατικής Χορηγίας. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

9 Μαρτίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

16 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Έγγραφα

Συναφής Νομοθεσία

Δημοσιεύσεις στα ΜΜΕ

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα