Ο περί Ατόμων με Αναπηρίες (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση των «περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμων του 2000 έως 2021» ώστε να παρέχεται εξυπηρέτηση κατά προτεραιότητα σε άτομα με αναπηρία σε σημεία πώλησης λιανικού εμπορίου και σημεία εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: ΑμεΑ, Ανθρώπινα Δικαιώματα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Χριστιάνα Ερωτοκρίτου

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών

9 Μαρτίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα