Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο προϋπολογισμός της Αρχής για το 2023 προβλέπει έσοδα €3.100.000 και δαπάνες €3.128.316. Σύμφωνα με τον περί της Λειτουργίας και του Ελέγχου Καζίνου Νόμο του 2015 (Ν.124(I)/2015), και συγκεκριμένα με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 12 του εν λόγω Νόμου, η χρηματοδότηση της Αρχής για τις ανάγκες του Προϋπολογισμού της προέρχεται από κρατική χορηγία, το ύψος της οποίας καθορίζεται μέσω της συμπερίληψης στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υφυπουργείου Τουρισμού του ανάλογου ποσού.  

Στον κρατικό Προϋπολογισμό για το 2022 έχουν περιληφθεί πιστώσεις για παροχή χορηγίας ύψους €3.100.0000 κάτω από το Κεφ. 0323 Άρθρο 04307 «Χορηγία στην Εθνική Αρχή Παιγνίου και Εποπτείας Καζίνου» του Υφυπουργείου Τουρισμού. Αντίστοιχο ποσό έχει περιληφθεί στον Προϋπολογισμό της Αρχής. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Καζίνο, Προϋπολογισμός, Τυχερά παιχνίδια
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Ενέργειας Εμπορίου και Βιομηχανίας

Ημερολόγιο

27 Οκτωβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

9 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα