Ο περί Προϋπολογισμού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το 2023 και Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2023-2025, ο οποίος ετοιμάστηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ), μαζί με το Επεξηγηματικό Σημείωμα, ανέρχεται στα €18,520,000 και περιλαμβάνει Κρατική Χορηγία ύψους €13,500,000.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

9 Μαρτίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

16 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα