Αποφάσεις Ολομέλειας: Αύξηση τέλους κατανάλωσης νερού και υποχρέωση διενέργειας μελέτης στατικής επάρκειας

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/03/2023, υπερψήφισε την αύξηση του ανώτατου ορίου τέλους χρήσης το οποίο επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας με βάση την κατανάλωση νερού, από €0,55, που ισχύει σήμερα, σε €0,70 και την υποχρέωση διενέργειας μελέτης για τη στατική επάρκεια πριν από την παραχώρηση τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης.  

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Οι περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η αύξηση του ανώτατου ορίου τέλους χρήσης το οποίο επιβάλλεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας με βάση την κατανάλωση νερού, από €0,55, που ισχύει σήμερα, σε €0,70 για κάθε κυβικό μέτρο νερού το οποίο καταναλώνει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος υποστατικού, λαμβανομένου υπόψη ότι τα τέλη χρήσης που χρεώνονται επί της σχετικής κατανάλωσης νερού, δεν επαρκούν για την ανάκτηση του σχετικού κόστους και για την κάλυψη των τρεχουσών δαπανών/υποχρεώσεων του Συμβουλίου ως προνοείται από το άρθρο 30 του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου. Η εν λόγω τροποποίηση αφορά μόνο το έτος 2023.

Το αρχικό αίτημα από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, αφορούσε αύξηση με ανώτατο όριο τα €0,80, με στόχο την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του αποχετευτικού συστήματος και διασφάλισης της οικονομικής βιωσιμότητάς του.

Ωστόσο η Βουλή ενέκρινε προφορική τροπολογία, που κατέθεσε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά, ώστε να αυξηθεί το ανώτατο όριο τέλους χρήσης μόνο για το 2023 και να καθοριστεί στα 70 σεντ. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν 40 βουλευτές και εναντίον 2, ενώ οι κανονισμοί εγκρίθηκαν τελικά με 35 ψήφους υπέρ και πέντε εναντίον.

Στην τοποθέτησή του ο κ. Κουλλά είπε ότι με την τροπολογία στέλνονται δύο πολιτικά μηνύματα. Πρώτον ότι δεν είναι εύκολο να συζητούνται αυξήσεις τελών σε τόσο μεγάλο ποσοστό σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού. Το δεύτερο πολιτικό μήνυμα είπε, είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας λειτουργικός εξορθολογισμός αυτών των οργανισμών και μια άσκηση πίεσης από τη Βουλή, ώστε να μην θεωρούν οι οργανισμοί δεδομένο ότι η Βουλή θα ψηφίζει αιωνίως τέτοιες αυξήσεις. Επίσης η τροπολογία, ανέφερε, σχετίζεται με την εφαρμογή από του χρόνου της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, οπότε θα υπάρξει συνένωση των οργανισμών, θα ξαναμελετηθούν τα οικονομικά δεδομένα και θα προκύψουν συνέργειες.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Μαρίνος Μουσιούττας είπε ότι το αίτημα του Συμβουλίου χρονίζει, αφού τίθεται εδώ και τέσσερα χρόνια, ενώ ο προϋπολογισμός εγκρίθηκε με την προϋπόθεση ότι θα υπήρχε 80 σεντ αύξηση. Διερωτήθηκε αν η μη έγκριση των 80 σεντ θα δημιουργήσει πρόβλημα στον προϋπολογισμό, ειδικά αφού με την τροπολογία σε έναν χρόνο η χρέωση θα επανέλθει σε αυτήν που ήταν προηγουμένως.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού είπε ότι από τη στιγμή που ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας θα ήταν οξύμωρο να μην στηρίξουν την τροπολογία. Εξέφρασε προβληματισμό για τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Συμβούλιο, ωστόσο ανέφερε ότι έχει προγραμματιστεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης κάποιων πτυχών της μεταρρύθμισης να μπορεί να οριστεί ένας σταθμός ελέγχου για την πορεία ενοποίησης αυτών των οργανισμών.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λωνίδου τάχθηκε υπέρ της τροπολογίας για τη μειωμένη αύξηση, ωστόσο ανέφερε ότι από τη στιγμή που η μεταρρύθμιση θα εφαρμοστεί το 2024 ίσως θα πρέπει να παρατεθεί η αύξηση μέχρι το τέλος του 2024 για να δοθεί χρόνος να αναλάβουν οι επαρχιακοί οργανισμοί.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι είναι αδιανόητο να μπαίνουν τόσο ψηλά τέλη για την κατανάλωση νερού, ενώ ο βουλευτής του κόμματος Χρύσανθος Σαββίδης διερωτήθηκε πού θα πάει στο τέλος ο κόσμος με τις αυξήσεις που ζητούν συνεχώς τα συμβούλια και δεν έχουν τελειωμό.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης σημείωσε ότι είδαν τα στοιχεία και θεωρούν ότι μπορεί να ισχύσει χαμηλότερη αύξηση για φέτος μέχρι να δοθεί η ευκαιρία στις υπηρεσίας να ξαναδούν το ζήτημα.

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε προτού παραχωρηθεί σε οποιοδήποτε δικαιούχο τουρκοκυπριακή ακίνητη ιδιοκτησία για σκοπούς στέγασης ή αυτοστέγασης ή επαγγελματικής χρήσης, ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για σκοπούς ασφάλειας θα πρέπει να μεριμνά για τη διενέργεια σχετικής μελέτης για τη στατική επάρκεια του συγκεκριμένου ακινήτου. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, αφού η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών προβαίνει σε παραχώρηση τ/κ περιουσιών, οι οποίες χρήζουν σημαντικών επιδιορθώσεων ή/και αναβαθμίσεων σε δικαιούχους.

Στην τοποθέτησή τους οι Βουλευτές του ΔΗΚΟ Παύλος Μυλωνάς και Ζαχαρίας Κουλίας διερωτήθηκαν κατά πόσο δεν πρέπει να ελεγχθούν και οι τ/κ περιουσίες που έχουν ήδη δοθεί από τον Κηδεμόνα. Ο κ. Κουλίας είπε επίσης ότι πολλές πολυκατοικίες σε προσφυγικούς συνοικισμούς και τ/κ περιουσίες που παραχωρήθηκαν σε πρόσφυγες έχουν στατικά προβλήματα.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου είπε ότι το πιο καινούριο τ/κ σπίτι έχει κτιστεί εδώ και 50 χρόνια και έχει υποστεί φθορά και εγκατάλειψη και είναι κρίμα να δίνονται τέτοια ακίνητα στους πρόσφυγες με κίνδυνο κατάρρευσης και θέματα ασφαλείας. Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα των τ/κ περιουσιών θα πρέπει να ιδωθεί πιο σφαιρικά και θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να προχωρήσει σε περαιτέρω αξιοποίησή τους, όσο προχωρά ο χρόνος. Πρόσθεσε ότι από την ημέρα που δημοσιεύεται ένα σπίτι δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα να γίνουν οι αιτήσεις και εγκρίσεις και μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει η μελέτη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Γεωργίου, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη πρόταση νόμου ήταν αποτέλεσμα κοινοβουλευτικού ελέγχου που ζητήθηκε από τον ΔΗΣΥ, ενώ έγιναν επισκέψεις σε εγκαταλελειμμένες κατοικίες στην Αυδήμου. Ανέφερε ότι υπήρξαν περιπτώσεις που μια περιουσία βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο ανακαίνισης αλλά δεν υπήρξε μελέτη στατικής επάρκειας. Το κράτος, είπε, έχει τη νομική και ηθική υποχρέωση να παραδίδει κατοικίες ασφαλείας και συντηρημένες και όχι οι πρόσφυγες να ζουν με τον φόβο της επικινδυνότητας και παρακαλώντας για αποσπασματικές εργασίες συντήρησης. Αυτό, πρόσθεσε, επιβάλλεται ακόμα περισσότερο στις περιπτώσεις επαγγελματικών υποστατικών. Είπε επίσης ότι είναι απαράδεκτος το κράτος να ζητά αγοραίο ενοίκιο και την ίδια ώρα να μισθώνει στους πολίτες επικίνδυνα υποστατικά.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους διερωτήθηκε κατά πόσο η συγκεκριμένη νομοθεσία θα δημιουργήσει καθυστερήσεις στη διαδικασία παραχώρησης κατοικιών στους δικαιούχους και ανέφερε ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια, ώστε ο Κηδεμόνας να προχωρεί σε στατική μελέτη παράλληλα με την παραχώρηση στους δικαιούχους για να κερδίζεται χρόνος.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε ότι αν δεν συμπίπτει η βούληση του οργάνου που θα δώσει το σπίτι και του δικαιούχου, ενδεχομένως να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις σε βάρος των δικαιωμάτων των προσφύγων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος είπε ότι καμιά νομοθεσία δεν μπορεί να ισχύσει αναδρομικά και για τις περιουσίες που έχουν ήδη δοθεί και δεν θέλησαν να φέρουν αντισυνταγματική νομοθεσία στην Ολομέλεια.

Για το θέμα των καθυστερήσεων, ανέφερε ότι το ΕΤΕΚ τους διαβεβαίωσε ότι χρειάζονται 15 μέρες για τον έλεγχο στατικής επάρκειας και είπε ότι 15 μέρες καθυστέρηση δεν είναι χρόνος «που δεν μπορούμε να τον αντέξουμε». Πρόσθεσε ότι εξάλλου, η υπηρεσία διαχείρισης τ/κ περιουσίων έχει 1,5 χρόνο να κάνει δημοσιεύσεις για παραχώρηση σπιτιών, ενώ υπάρχουν ανάγκες. Κάλεσε την αρμόδια υπηρεσία να δείξει μεγαλύτερη ευαισθησία και την κυβέρνηση να καταθέσει σύντομα τα κριτήρια για παραχώρηση τ/κ περιουσιών.

Ο Βουλευτής Λευκωσίας Κωστής Ευσταθίου σημείωσε ότι ο Κηδεμόνας είναι εμπιστευματοδόχος και οφείλει να προστατεύει τις τ/κ περιουσίες και πρέπει να κάνει βελτιώσεις και συντηρήσεις. Πρόσθεσε ότι συζητούν στη Βουλή τα αυτονόητα και δεν θα χρειαζόταν να γίνει αυτό αν εφαρμοζόταν ο νόμος περί Κηδεμόνα τ/κ περιουσιών. Πρόσθεσε ότι υπάρχει τεράστια κερδοφορία από κάποιους που κατέχουν τ/κ περιουσίες και τις υπενοικιάζουν πολύ ακριβότερα απ’ ό,τι πληρώνουν για αυτές. Είπε επίσης ότι όπως και στους συνοικισμούς που η τιτλοποίηση αποτέλεσε άλλοθι για να τους αφήσει η εκτελεστική εξουσία να καταρρεύσουν, το ίδιο γίνεται και με τις τ/κ περιουσίες.

Η Βουλεύτρια του ΔΗΣΥ Ρίτα Σούπερμαν είπε ότι η ομάδα του ΔΗΣΥ έδρασε πριν ακόμα συμβούν οι σεισμοί στην Τουρκία και τη Συρία και με αυτή την πρόταση νόμου δηλώνεται η έγνοια της για τον προσφυγικό κόσμο. Πρόσθεσε ότι αναμένουν να συζητήσουν τα νομοσχέδια που θα διευθετήσουν συνολικά το θέμα των τ/κ περιουσιών. Σίγουρα, πρόσθεσε, μπορεί να προκύψουν προβλήματα, αλλά αυτό που μπορεί να γίνει είναι ο πιεστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος.

Ο περί της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατάργηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κύπρου για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στην Κύπρο (Κυρωτικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η κύρωση της Συμφωνίας δι’ ανταλλαγής επιστολών, ημερομηνίας 5/5/2022 και 8/7/2022, μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής και Ελληνικής Δημοκρατίας αντίστοιχα, που καταργεί παλαιότερη σχετική Διακρατική Συμφωνία του 2003 για τους όρους οργάνωσης, λειτουργίας, διεξαγωγής και διαχείρισης των παιχνιδιών που διεξάγονται από την «ΟΠΑΠ Α.Ε.» στην Κύπρο. Συναφώς, το νομοσχέδιο προνοεί μαζί με την κατάργηση της Διακρατικής του 2003 και την ταυτόχρονη κατάργηση του σχετικού Κυρωτικού της Νόμου [Ν.34(111)/2003], κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης που προβλέπεται στο άρθρο 5 του περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμου του 2018 [Ν.52(1)/2018]. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διασφαλιστεί η μη δημιουργία θεσμικού κενού μεταξύ της θέσεως σε ισχύ της κατάργησης της προαναφερθείσας διακρατικής συμφωνίας του 2003 και της υπογραφής της νέας σύμβασης με τον νέο πάροχο κατά τα προβλεπόμενα στον περί Ορισμένων Τυχερών Παιχνιδιών Νόμο του 2018 [Ν. 52(Ι)/2018].

Η επικύρωση της συμφωνίας είχε αναβληθεί για μια εβδομάδα, στην οποία όπως ανέφερε ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ και Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών, Χάρης Γεωργιάδης επιβεβαιώθηκε ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί κυρωτικός νόμος μιας διακρατικής συμφωνίας.

Πρόσθεσε ότι έλαβαν όλες τις διαβεβαιώσεις από την εκτελεστική εξουσία, τη Νομική Υπηρεσία και την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων ότι δεν θα προκύψει οπουδήποτε πρόβλημα και ότι θα διασφαλιστεί ότι θα γίνουν όλες οι αδειοδοτήσεις.

Αιτιολογώντας την αρνητική ψήφο του ο Βουλευτής Λευκωσίας Κωστής Ευσταθίου είπε ότι δεν μπορεί ο νόμος να καταργεί ρύθμιση διακρατική και να προβλέπει ότι ιδιωτική συμφωνία η οποία θα προκύψει στο μέλλον δυνατόν να καταργήσει ρύθμιση η οποία έχει θεσπιστεί με βάση διακρατική συμφωνία.

Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €10.840.000.   

Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2023 Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος είναι πλεονασματικός κατά €0.3 εκ., με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €25.2 εκ. και €24.9 εκ., αντίστοιχα.   

Με αιχμές για άδειες σε άτομα με ποινικό μητρώο, η Βουλή ενέκρινε τον προϋπολογισμό της ΕΑΣ

Με αιχμές Βουλευτών για αδειοδότηση ατόμων με ποινικό μητρώο από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων (ΕΑΣ), η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τον προϋπολογισμό της Αρχής με 38 ψήφους υπέρ και δύο αποχές.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Ορφανίδης ανέφερε ότι το κόμμα θα ψηφίσει τον προϋπολογισμό, ωστόσο όπως είπε, υπάρχουν κάποιες σκιές για το κατά πόσο τηρούνται ενδελεχώς οι έλεγχοι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης εταιρειών για στοιχήματα, αλλά και κατά πόσο λαμβάνονται υπόψη οι οδηγίες οι κανονισμοί και τα ψηφίσματα της ΕΕ. Ανέφερε ότι υπάρχει περίπτωση κατά την οποία κάποιος είχε καταδικαστεί στη χώρα του για σωρεία εγκλημάτων και αθωώθηκε μετά από προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ κατήγγειλε τον δικαστή που τον καταδίκασε πρωτόδικα και τώρα ο δικαστής είναι στη φυλακή. Πρόσθεσε ότι αν όλα αυτά δεν εξετάζονται ενδελεχώς τίθεται θέμα και πρέπει η Αρχή να απαντήσει με λεπτομέρειες. Πρόσθεσε ότι ο σχετικός φάκελος υπάρχει στον Γενικό Ελεγκτή, ενώ είπε ότι ο συγκεκριμένος αναφέρεται και στα Pandora Papers τα οποία το Ευρωκοινοβούλιο καλεί τα μέλη να υιοθετήσουν.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε ότι ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου έχει δεχτεί σωρεία καταγγελιών που έχουν προωθηθεί στον Γενικό Ελεγκτή. Έκανε επίσης λόγο για ξέπλυμα χρήματος ιδιαίτερα στα ποδοσφαιρικά στοιχήματα, ενώ είπε ότι πρέπει η Αρχή περίπου δεν βλέπει τις παράνομες μηχανές στοιχημάτων. Πρόσθεσε ότι η ΕΑΣ πρέπει να μπει στις σωστές ράγες και να κάνει σωστούς ελέγχους.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι στηρίζουν την ΕΑΣ για τα σημαντικά προγράμματα για περιορισμό των παράνομων δραστηριοτήτων, ωστόσο είπε ότι η Αρχή πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες κατά τους εθισμού στο στοίχημα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είναι εξαιρετικά σοβαρό το ζήτημα αν παραχωρείται άδεια σε άτομα με ποινικό μητρώο, αλλά αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο είναι εξαιρετική περίπτωση υπερβολής και δημαγωγίας. Ανέφερε ακόμα ότι δεν πρέπει να υιοθετούμε αναφορές ανταγωνιστών που πολλές φορές λειτουργούν στη στοιχηματική δραστηριότητα. Πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι και τα έσοδα από τον τομέα την τελευταία δεκαετία μιλούν από μόνα τους.

Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2023 Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος προβλέπει έσοδα ύψους €45.266.000 και δαπάνες ύψους €46.240.000. 

Ο περί Προϋπολογισμού του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου του 2023 Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τον πιο πάνω προϋπολογισμό ο οποίος είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει δαπάνες και έσοδα ύψους €6.432.583.    

Ο περί Εξουσιοδότησης Συνεργείων και Έκδοσης Καρτών Συσκευής Ελέγχου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η καλύτερη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014 του Ευρωπαϊκού Κοιvοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 για τους ταχογράφους στον τομέα των οδικών μεταφορών, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2020/1054 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2020, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, καθώς και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων. 

Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Ναυτιλίας και περί Διορισμού Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι:  

(α) η προσθήκη ορισμένων αρμοδιοτήτων στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας,  

(β) η τροποποίηση του σχετικού άρθρου του βασικού νόμου που αφορά στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, ώστε να επιτευχθεί η συμμόρφωση με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, με Αρ. Απ. 92.509 ημερομηνίας 26 Ιανουαρίου 2022 σύμφωνα με την οποία, οι Ετήσιες Εκθέσεις των Υπουργείων/Υφυπουργείων, κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή μόνο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για ενημέρωση της και αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υφυπουργείου, μέχρι το Μάρτιο, του χρόνου, που ακολουθεί την περίοδο που καλύπτει η Ετήσια Έκθεση, και  

(γ) η διευκρίνιση, ότι η εξουσία έκδοσης διαταγμάτων η οποία έχει απονεμηθεί από τη ναυτιλιακή νομοθεσία, στον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, παραμένει στον Υπουργό. 

Οι περί Αποβλήτων (Διαχείριση Αποβλήτων από Κατασκευές και Κατεδαφίσεις) Κανονισμοί του 2021  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η ρύθμιση της διαχείρισης των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις (Α.Κ.Κ) μέσα από την πρόληψη, μείωση και σωστή διαχείριση τους, καθώς και η επίτευξη του σχετικού ευρωπαϊκού στόχου ανακύκλωσης. 

Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εναρμόνιση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας με το νέο νομικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου η ψήφιση των οποίων αναβλήθηκε:

Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση του πιο πάνω νομοσχεδίου σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονισθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Aρ. 2) Νόμος του 2006 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011 

Ο περί της Πρόσβασης στο Επάγγελμα του Οδικού Μεταφορέα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 

Ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2016 

Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 

Ο περί της Εκμίσθωσης Οχημάτων Χωρίς Οδηγό (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Φαρμακευτικής και Δηλητηρίων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017 

Ο περί Διαχείρισης Περιουσίας Ανίκανων Προσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 

Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα