Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας με το νέο νομικό πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη, Οικογενειακό Δίκαιο
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

28 Φεβρουαρίου, 2020

Κατάθεση και παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

30 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα