Ο περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) Νόμου, ώστε να εκσυγχρονισθεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ)

Ημερολόγιο

30 Μαρτίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

6 Απριλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα