Ο περί Ίδρυσης Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Το Υπουργείο Υγείας, προχώρησε στην ετοιμασία του πιο πάνω τροποποιητικού νομοσχεδίου με στόχο τη διεύρυνση του κύκλου προσώπων που δύνανται να διοριστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Ειδικότερα, το προτεινόμενο νομοσχέδιο κατοχυρώνει νομοθετικά την εκπροσώπηση των ασθενών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΚΥπΥ, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον πλουραλισμό απόψεων εντός του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δημόσια Υπηρεσία, ΟΚΥπΥ, Υγεία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Υγείας

Ημερολόγιο

1 Ιουλίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

30 Μαρτίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα