Ο περί Προϋπολογισμού της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων του 2023 Νόμος του 2022

Ο Προϋπολογισμός της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων για το 2023 είναι πλεονασματικός κατά €0.3 εκ., με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €25.2 εκ. και €24.9 εκ., αντίστοιχα. Τα έτη 2024-2025, ο Προϋπολογισμός συνεχίζει να είναι πλεονασματικός κατά €0.8 εκ. και €1.1 εκ.. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εθνική Αρχή Στοιχημάτων, Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

30 Μαρτίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα