Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η κατάργηση από τον βασικό νόμο της διάταξης που αναφέρεται στην υποχρέωση δημοσίευσης για τρεις συνεχόμενες ημέρες, στον ημερήσιο τύπο, της πρόθεσης μιας επιχείρησης που επιθυμεί να αποκτήσει Άδεια Οδικής Χρήσης Μεταφορέα «Γ», έτσι ώστε να επιτυγχάνεται μείωση της γραφειοκρατίας στη χορήγηση έγκρισης της εv λόγω άδειας και απαλλαγής των επιχειρήσεων από περιττά έξοδα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Άδεια Οδήγησης, Οδικοί μεταφορείς
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

30 Μαρτίου, 2023

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα