Αποφάσεις Ολομέλειας: Υπερψήφιση νομοσχεδίων μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 03/03/2022, υπερψήφισε τα νομοσχέδια που προνοούν τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά τα νομοσχέδια:

1. Ο περί Δήμων Νόμος του 2020

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου που διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, με απώτερο στόχο τη βελτίωση του ρυθμιστικού, εποπτικού και συντονιστικού πλαισίου του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης στην Κυπριακή Δημοκρατία, με την κατάργηση του υφιστάμενου περί Δήμων Νόμου και αντικατάστασή του με νέα νομοθεσία, η οποία θα διέπει τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση των δήμων, ώστε να εκσυγχρονιστεί το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και οι δήμοι να αποκτήσουν την αναγκαία διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και να καταστούν οικονομικά και λειτουργικά βιώσιμοι ως τοπικές αρχές.

2. Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να εκσυγχρονιστούν ορισμένες διατάξεις του βασικού νόμου, ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης, και να εισαχθούν ρυθμίσεις για την παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες, μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, η συλλογή οικιακών αποβλήτων, η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών καθαριότητας και η ρύθμιση της τροχαίας κινήσεως.

3. Ο περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμος του 2015

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για την ίδρυση και τη λειτουργία επαρχιακών συμπλεγμάτων, ήτοι ενός επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης σε κάθε επαρχία, με αρμοδιότητες οι οποίες θα ασκούνται σε επαρχιακό επίπεδο και θα αφορούν στην υδατοπρομήθεια, στη λειτουργία αποχετευτικών συστημάτων και στη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε τα τρία νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τα οποία δημιουργούνται συνολικά 20 Δήμοι σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο περί Δήμων Νόμος πέρασε κατά πλειοψηφία με 52 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον από την ΕΔΕΚ, ενώ οι νόμοι περί Κοινοτήτων και περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων πέρασαν ομόφωνα από την Ολομέλεια της Βουλής. Αιτιολογώντας την αρνητική ψήφο της ΕΔΕΚ στο νομοσχέδιο περί Δήμων, ο Πρόεδρος του κόμματος Μαρίνος Σιζόπουλος είπε ότι παρόλο που υπάρχουν θετικά στοιχεία στο νόμο δεν μπορούν να τον ψηφίσουν από τη στιγμή που έχουν παραβιαστεί οι αρχές της απλής ανόθευτης αναλογικής.

Επίσης υπερψηφίστηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ για τη μη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων τοπικών αρχών, καθώς και άλλες τροπολογίες από τις οποίες κάποιες αφορούσαν αλλαγές στις συνενώσεις. Στη Λευκωσία δημιουργούνται πέντε Δήμοι, στη Λεμεσό τέσσερις, στη Λάρνακα πέντε, στην Πάφο τέσσερις και στην Αμμόχωστο 2.

Οι τροπολογίες στο νόμο για τους Δήμους

Στο νόμο για τους Δήμους υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του ΔΗΣΥ για κατάργηση των προνοιών του νομοσχεδίου που προβλέπουν τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων για τους σκοπούς των προτεινόμενων συνενώσεων τοπικών αρχών.

Επίσης ψηφίστηκε ομόφωνα τροπολογία του ΔΗΚΟ για αύξηση των δημοτικών συμβούλων των νέων Δήμων κατά τέσσερις. Με ομοφωνία ψηφίστηκε επίσης τροπολογία του κόμματος ώστε να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του δημάρχου ή του δημοτικού συμβούλου, η θητεία προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές δημοτικές εκλογές. Άλλη τροπολογία του ΔΗΚΟ που πέρασε ομόφωνα έχει ως σκοπό η Επιτροπή Διαμερίσματος εκάστου δημοτικού διαμερίσματος των νέων δήμων να είναι τουλάχιστον πενταμελής. Σε περίπτωση που στο οικείο δημοτικό διαμέρισμα έχουν εκλεγεί λιγότεροι των πέντε συμβούλων, το κενό θα καλύπτεται από άλλα πρόσωπα τα οποία θα αναλαμβάνουν ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή.

Επίσης ομόφωνα ψηφίστηκε τροπολογία της ΕΔΕΚ ώστε να δύναται να υποβάλει πρόσωπο υποψηφιότητα για δήμαρχος, αντιδήμαρχος ή σύμβουλος στον δήμο εντός των ορίων του οποίου έχει την επαγγελματική του στέγη ή ασκεί κατά κύριο λόγο το επάγγελμα ή το επιτήδευμά του, δεδομένου ότι ο εν λόγω δήμος ουσιαστικά κατέστη το κέντρο των δραστηριοτήτων του.

Με πλειοψηφία πέρασε τροπολογία της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων με σκοπό να διασαφηνιστούν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναφορικά με τη διενέργεια δεύτερης κατανομής θέσεων σε έκαστο δημοτικό διαμέρισμα. Ειδικότερα, καθορίζεται ότι στη δεύτερη κατανομή θέσεων ο Δήμος θα θεωρείται ως μία εκλογική περιφέρεια, καθώς και ότι δεν θα απαιτείται η συγκέντρωση από τους υποψηφίους συγκεκριμένου ποσοστού επί του συνόλου των έγκυρων ψήφων. Επίσης με τροπολογία του κόμματος που πέρασε ομόφωνα εισάγονται πρόνοιες, ώστε, σε περίπτωση κατά την οποία μεταφέρεται στον νέο Δήμο υπάλληλος ο οποίος κατείχε θέση διευθυντή, προϊσταμένου τεχνικών υπηρεσιών ή προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών και αν δεν καθίσταται εφικτό να τοποθετηθεί σε θέση της οποίας τα καθήκοντα και οι ευθύνες είναι ανάλογα με αυτά της θέσης που κατείχε, ο εν λόγω υπάλληλος να δύναται να μεταφερθεί σε άλλον Δήμο.

Ομόφωνα πέρασε τροπολογία ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-Οικολόγων για εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τη δωρεάν στάθμευση ηλεκτροκίνητων οχημάτων και οχημάτων κινούμενων με ηλεκτροκίνητη μηχανή σε δημοτικό χώρο στάθμευσης στον οποίο η στάθμευση οχημάτων δεν ελέγχεται από μηχανισμό ή άλλο σύστημα ελέγχου εισόδου και εξόδου οχημάτων.

Όσων αφορά τις τροπολογίες για συνενώσεις των Δήμων απορρίφθηκαν η τροπολογία ΔΗΣΥ για ένταξη του Δήμου Στροβόλου στον νέο Δήμο Λευκωσίας και η τροπολογία ΑΚΕΛ για μετονομασία του προτεινόμενου νέου Δήμου Λατσιών-Γερίου σε Δήμο Αθαλάσσας και η ένταξη σε αυτόν του Δήμου Αγλαντζιάς.

Η Βουλή ψήφισε κατά πλειοψηφία υπέρ της τροπολογίας ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ για  ένταξη της κοινότητας Αρμενοχωρίου στον Δήμο Ανατολικής Λεμεσού.

Επίσης ψηφίστηκε τροπολογία του ΔΗΣΥ για αφαίρεση από τον νέο Δήμο Λευκάρων των κοινοτήτων Αγίου Θεοδώρου (Λάρνακας) και Κάτω Δρυ και τροπολογία ΑΚΕΛ για αφαίρεση της Κοφίνου να φύγει από το ΔΗΜΟ Λευκάρων.

Επίσης υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του ΑΚΕΛ για μετονομασία του Δήμου Παραλιμνίου σε Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Τροπολογίες στο περί Κοινοτήτων Νόμο

Στον περί κοινοτήτων νόμου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία τροπολογία του ΑΚΕΛ με την οποία εισάγεται πρόνοια ώστε τα πρόσωπα τα οποία διεκδικούν εκλογή σε κατεχόμενες κοινότητες να εξαιρούνται από την εφαρμογή της ρύθμισης για περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους κοινοτικού συμβουλίου.

Επίσης εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΚΟ ώστε να μην προσμετράται, για σκοπούς εφαρμογής της πρόνοιας που προβλέπει περιορισμό των θητειών στο αξίωμα του κοινοτάρχη ή του μέλους Συμβουλίου, η θητεία προσώπου η οποία λήγει την τελευταία ημέρα του μηνός κατά τον οποίο θα διενεργηθούν οι επόμενες γενικές κοινοτικές εκλογές.

Όσον αφορά τις συνενώσεις κοινοτήτων πέρασαν τροπολογίες των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ για ένταξη της κοινότητας Αγίου Θεοδώρου (Λάρνακας) στο Σύμπλεγμα Ε της επαρχίας Λάρνακας, για ένταξη του Κάτω Δρυ στο Σύμπλεγμα Δ και ένταξη της Κοφίνου στο Συμπλεγμα Β.

Εγκρίθηκε επίσης τροπολογία του ΔΗΚΟ για μεταφορά της κοινότητας Κοίλης από το Σύμπλεγμα Γ στο Σύμπλεγμα ΣΤ της επαρχίας Πάφου.

Τροπολογίες στον περί Επαρχιακών Συμπλεγμάτων Νόμο

Στον νόμο για τα Επαρχιακά Συμπλέγματα εγκρίθηκε τροπολογία του ΔΗΚΟ για άμεση εκλογή του Προέδρου εκάστου Συμβουλίου από το εκλογικό σώμα της οικείας εκλογικής περιφέρειας.

Προκαταρτικές ομιλίες    

Σε μία μαραθώνια διαδικασία της Ολομέλειας της Βουλής συζητήθηκαν τα νομοσχέδια που αφορούν στη μεταρρύθμιση της Τ.Α., τα οποία συνοδεύτηκαν από σημαντικό αριθμό 60 τροπολογιών, προκειμένου να επιτευχθεί η απαραίτητη σύμπνοια για την έγκρισή τους σε νόμους.

Η πολυσυζητημένη μεταρρύθμιση, η οποία συζητείται σε βάθος δεκαετίας, μπήκε στην τελική ευθεία με αρκετές συγκλίσεις και αποκλίσεις να συνεχίζουν να υφίστανται, μεταξύ των κομμάτων. Η συζήτηση γύρω από τα συμπλέγματα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και η πρόταση για διενέργεια δημοψηφισμάτων, σε συνέχεια της ψήφισης των νομοσχεδίων από τη Βουλή, ήταν από τα κύρια σημεία στα οποία συνέχισαν να υπάρχουν αποκλίσεις.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού, ανέφερε ότι σήμερα μια οδύσσεια φτάνει στο τέλος της, μετά από δέκα χρόνια συζητήσεων, ανατροπών, παλινδρομήσεων, συγκρούσεων και αβεβαιότητας. Πρόσθεσε ότι με σκληρή δουλειά, επιμονή και αποφασιστικότητα, η Επιτροπή Εσωτερικών επιτελεί το καθήκον της. Ένα καθήκον που έγινε επιτακτικό μετά τη λήψη από αυτό το Σώμα της οδυνηρής απόφασης για αναβολή των εκλογών με στόχο την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.

Σημείωσε ότι στο πλαίσιο των 45 και πλέον πολύωρων συνεδριάσεων της αρμόδιας Επιτροπής Εσωτερικών, τα μέλη της Επιτροπής και οι κοινοβουλευτικές ομάδες επέφεραν πέραν των 150 αλλαγών και προσθηκών, εμπλουτίζοντας έτσι σημαντικά τα κυβερνητικά νομοσχέδια. Ανέφερε παράλληλα ότι θα είναι κρίμα αν μέσα από τροπολογίες αλλοιωθεί η φιλοσοφία, η αρχιτεκτονική, η λογική των νομοσχεδίων, χωρίς να όπως είπε να αφαιρεί ποσώς από το κυριαρχικό δικαίωμα του Σώματος να έχει τον τελευταίο και καθοριστικό λόγο.

Απηύθυνε έκκληση σε κάθε αποδέκτη η επικείμενη ψήφιση από την Ολομέλεια να μη δώσει το έναυσμα ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για διθυράμβους αλλά ούτε για μεμψιμοιρία και άρνηση. Θα πρέπει, όπως είπε να είναι η απαρχή της διαδικασίας εφαρμογής με πειθώ, με διάλογο, με ευελιξία αλλά και με αποφασιστικότητα. Διότι, όπως είπε, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος και όχι από τις προθέσεις. Εξάλλου όπως είπε, η εφαρμογή αφορά τόσο την παρούσα όσο και την επόμενη κυβέρνηση.

Ο κ. Δαμιανού είπε ακόμα ότι η Ολομέλεια της Βουλής έχει ενώπιον της ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, απόρροια συλλογικής προσπάθειας, που δικαίως αποκαλείται μεταρρύθμιση. Εφόσον ψηφιστεί, είπε, το στοίχημα σε εκείνους που θα το παραλάβουν είναι συγκεκριμένο, να μετατρέψουν τις 600 και πλέον σελίδες των τριών νόμων σε πράξη, να δώσουν ζωή στο περιεχόμενο της μεταρρύθμισης.

Ανέφερε ακόμα ότι θα παρακολουθούν την εξέλιξη της εφαρμογής των νόμων και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας θα παρεμβαίνουν δημιουργικά.

Διαφώνησε με την πρόταση για διεξαγωγή τοπικών δημοψηφισμάτων ο ΔΗΣΥ

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ Ο Βουλευτής Νίκος Σύκας στην τοποθέτησή του εξέφρασε την άποψη ότι οποιονδήποτε  και να είναι το αποτέλεσμα τη ψηφοφορίας σήμερα, θα πρέπει να τιμηθεί η σκληρή δουλειά που όλοι έχουν κάνει για να έρθουν στη Βουλή τα τρία νομοσχέδια 514 σελίδων. Έκανε λόγο για μείζονος σημασίας μεταρρυθμιστική προσπάθεια που κατατίθεται στο σώμα για ψήφιση που προέκυψαν μέσα από τρεις διαφορετικές συνθέσεις της Επιτροπής Εσωτερικών.

«Θεωρώ ότι η σημερινή μέρα ανοίγει το δρόμο για μια νέα εποχή στην αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η ψήφιση των τριών νομοσχεδίων της ΤΑ αποτελεί τομή που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις οι οποίες θα συμβάλουν στην επίλυση των σημαντικών και πολύπτυχων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δήμοι και οι κοινότητες διαχρονικά», είπε.

Πρόσθεσε ότι όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα παραμένει ότι παραδίδεται μια τη μεταρρύθμιση των δήμων και κοινοτήτων που ανατρέπει τις παθογένειες και λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.
Είπε ότι η ΔΗΣΥ υιοθετεί την πρόταση της κυβέρνησης για συνενώσεις των δήμων που βασίστηκαν σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και επιστημονικά κριτήρια.

Εξέφρασε τη διαφωνία του ΔΗΣΥ με τα τοπικά δημοψηφίσματα τα οποία όπως είπε ακυρώνουν τη μεταρρύθμιση αλλά και «τους ίδιους τους εαυτούς μας». Επικαλέστηκε και τη γνωμάτευση του ΓΕ που έκρινε κάτι τέτοιο ως αντισυνταγματικό.

Είπε επίσης ότι το κόμμα έλαβε πληθώρα επιστολών από δήμους και κοινότητες για τις προτεινόμενες συνενώσεις και ανέφερε ότι αντιδράσεις και διαφωνίες είναι απόλυτα σεβαστές αλλά το σημαντικό είναι το όφελος που θα έχουν οι ίδιοι οι πολίτες από τη μεταρρύθμιση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη αναφερόμενος στην αναβολή των τοπικών εκλογών είπε ότι βάλαμε λανθασμένα στην κατάψυξη τη δημοκρατία για να κάνουμε το επόμενο βήμα και για να κάνουμε τη μεγάλη αυτή αλλαγή. Πρόσθεσε ότι τα μεγάλα κόμματα προς τιμήν τους έδωσαν στα μικρότερα εκλογικά οφέλη για να προχωρήσουμε μπροστά.

Ανέφερε ότι μέσα από τη μεταρρύθμιση επιτυγχάνεται διοικητική αυτοτέλεια, οικονομική αυτοτέλεια, διαφάνεια στον τρόπο που λειτουργεί η τοπική αρχή, λογοδοσία μέσα από τις πολλές εισηγήσεις και τροπολογίες που έχουν περάσει με ομοφωνία στις πλείστες των περιπτώσεων και με αποδοχή από την εκτελεστική εξουσία, με ελαστικότητα από τους περισσότερους για να πετύχουμε το καλύτερο, για συμμετοχική τοπική αρχή, έλεγχο των οικονομικών και αποτελεσματικότητα. Πρόσθεσε ότι πέρασαν τις εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή και μπορούν να συμπεριληφθούν στο μέλλον άλλες εισηγήσεις κατά της διαπλοκής και της διαφθοράς, αφού δεν τελειώνει όπως είπε εδώ το έργο, αλλά αρχίζει.

Ανέφερε ακόμα ότι δεν πρέπει καμιά πολιτική δύναμη να επιδιώξει εκλογικό όφελος μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση γιατί είναι απόφαση όλων.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος Γεωργίου έκανε λόγω για μια ριζοσπαστική μεταρρύθμιση με πρόνοιες που θα ενσταλάζουν στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη, άμεσα συνυφασμένη με την ποιοτική βελτίωση των συνθηκών στο περιβάλλον που διαβιεί και δραστηριοποιείται. Ανέφερε ακόμα ότι η αρχιτεκτονική της μεταρρύθμισης με τα τρία νομοσχέδια ουσιαστικά μετασχηματίζουν τον τρόπο λειτουργίας της ΤΑ όπως τον γνωρίσαμε μέχρι σήμερα, εκχωρώντας εξουσίες από το κεντρικό κράτος προς τους δήμους με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Παράλληλα ο κ. Γεωργίου εξέφρασε διαφωνία με το σενάριο για είκοσι ή περισσότερους δήμους που προωθείται από την αντιπολίτευση, αναφέροντας ότι ο αριθμός αυτός δεν εξυπηρετεί το ζητούμενο που όλοι θέλουν, ενώ είπε ότι τα τοπικά δημοψηφίσματα αποτελούν ωρολογιακή βόμβο στα θεμέλια επίτευξης της μεταρρύθμιση που ακυρώνουν το ρόλο των πολιτικών κομμάτων, υποσκάπτουν το θεσμό της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και όχι κομματικών συμφερόντων η Τ.Α.», είπε ο Α. Δαμιανού

Με έκκληση προς όλες τις πολιτικές δυνάμεις και ιδιαίτερα προς το κυβερνών κόμμα, για συναίνεση αντί σύγκρουση, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Επ. Εσωτερικών της Βουλής υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση της Τ.Α. είναι «ζήτημα δημοσίου συμφέροντος και όχι κομματικών συμφερόντων ή άλλων συμφερόντων».

Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το ΑΚΕΛ, ως κόμμα της αντιπολίτευσης, δε συμπεριφέρθηκε μικρόψυχα, εφόσον διαπίστωσε ότι «μία κυβερνητική πρόταση κινείται προς την ορθή κατεύθυνση». Εξέφρασε, δε, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα κείμενα των νομοθετημάτων, σε πολύ μεγάλο βαθμό απηχούν και τις θέσεις του κόμματός του, «αφού πέραν των 100 προτάσεων του ΑΚΕΛ βρήκαν τη θέση τους στα νομοσχέδια». Ξεκαθάρισε, όμως, ότι το ΑΚΕΛ δε θα ψηφίσει τροπολογίες που ανατρέπουν τη φιλοσοφία των νομοσχεδίων.

Τόνισε ότι η μεταρρύθμιση δεν είναι απλώς ζήτημα συνενώσεων, αφού «εισάγονται διαδικασίες που δυνητικά εξασφαλίζουν τη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενισχύουν τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη δημόσια διαβούλευση». Υποστήριξε ότι η Τ.Α., αφού συνεχίσει τις διεκδικήσεις από το κεντρικό κράτος, «μπορεί να μετεξελιχθεί σε πραγματική τοπική κυβέρνηση».

Ως πολύ σημαντική για το ΑΚΕΛ παρουσίασε την τροπολογία που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της ΔΗΠΑ, για τον τρόπο κατανομής εδρών στη δεύτερη κατανομή, δίνοντας αυξημένες δυνατότητες εκπροσώπησης σε κόμματα και συνδυασμούς με μικρότερα ποσοστά.

Όσον αφορά τα σενάρια των συνενώσεων, που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία τον Μάρτιο του 2021, είπε ότι «κατά βάση διατηρούν την αναγκαία γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική ισορροπία» όπως και «το στοιχείο της πολιτικής υπό την έννοια της εθνικής ισορροπίας». Υποστήριξε ότι το κριτήριο της βιωσιμότητας, που προτάσσεται από το Υπουργείο Εσωτερικών για τα συμπλέγματα, έρχεται σε αντίφαση με το γεγονός ότι «η κυβερνητική παράταξη προωθεί ως αυτόνομους Δήμους στους οποίους χαρίστηκαν εκατομμύρια οφειλών σε βάρος του δημοσίου για να επιβιώσουν, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Αραδίππου».

Είπε ότι το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι πρέπει να παραμείνουν αυτόνομοι οι Δήμοι Αθηαίνου και Δερύνειας, χωρίς να επηρεάζεται το ειδικό καθεστώς της Πύλας. Επίσης, το ΑΚΕΛ πρότεινε τη συνένωση των Δήμων Αγλαντζιάς, Λατσιών και Γερίου, για τον σχηματισμό του Δήμου Αθαλάσσας, ο οποίος, όπως είπε, έχει «μεγάλη αναπτυξιακή προοπτική και με ισχυρό περιβαλλοντικό συμβολισμό».

Ακόμα, υποστήριξε την επαναφορά του Δήμου Αραδίππου στο νέο Δήμο Λάρνακας, ώστε οι κάτοικοι Αραδίππου να καρπώνονται τα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη ενός Δήμου με μεγάλη ακτογραμμή. Αντίθετα, είπε, η συνένωση Κελλιών και Τρούλλων με την Αραδίππου, «θα οδηγήσει σε εκτόξευση των τελών και θα καταστεί αμοιβαία ζημιογόνα».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διατήρηση του ημικατεχόμενου Δήμου Δερύνειας αντί της συνένωσης με το Δήμο Παραλιμνίου. «Είναι θλιβερό να μετριέται με χρήμα η πύλη μας στην κατεχόμενη Αμμόχωστο και στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων», τόνισε ο κ Δαμιανού, εξηγώντας ότι ο Δήμος Δερύνειας θα πρέπει να συνενωθεί με τις κοινότητες Φρενάρους και Αχερίτου, ως «φυσική προέκταση του κατεχόμενου Δήμου Αμμοχώστου». Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην πρόταση του ΑΚΕΛ, της ΕΔΕΚ και του Κινήματος Οικολόγων για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, υποστηρίζοντας ότι «οι πολίτες πρέπει να έχουν λόγο για ένα θέμα που τους αφορά και που επηρεάζει τις ζωές τους».

Ο κ. Δαμιανού αναγνώρισε «σκοπιμότητες με οικονομικές προεκτάσεις» στην πρόταση για συγκόλληση του Ασώματου και του Ύψωνα με τη Λεμεσό, ζημιογόνες σκοπιμότητες στην αποκόλληση της Αραδίππου από τη Λάρνακα, ενώ χαρακτήρισε «εθνικά επιζήμια« τη μη διατήρηση ως αυτόνομου του Δήμου Δερύνειας. Είπε ακόμα ότι ακυρώνει τη φιλοσοφία της Τ.Α. η συγκόλληση του βιώσιμου Δήμου Στροβόλου με την υπόλοιπη Λευκωσία, με αποτέλεσμα «ένα υδροκέφαλο σχήμα που θα αποτελεί σχεδόν το 38% του εκλογικού σώματος της Κύπρου».

Ανεξάρτητη Υπηρεσίας για Προσλήψεις, Προαγωγές και Ανέλιξη των υπαλλήλων, εισηγήθηκε το ΔΗΚΟ

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου στη δική του παρέμβαση είπε πως αυτό που επιβάλλεται να γίνει μέσα από τη μεταρρύθμιση της Tοπικής Aυτοδιοίκησης είναι αλλαγές που θα επιφέρουν βελτίωση στην Οργάνωση, Δομή και Λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

Όσον αφορά τον αριθμό των Δήμων, ο κ. Λεωνίδου είπε πως για το ΔΗΚΟ δεν αποτελούσε το μείζον θέμα, αφού αυτό που προείχε και προέχει, είναι ο τρόπος άσκησης εξουσίας του θεσμού. Να δοθούν δηλαδή αυτές οι αρμοδιότητες στις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτως ώστε να κατοχυρώνεται το δικαίωμα της οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας τους, είπε και εξέφρασε την ικανοποίηση του γιατί πολλές από τις προτάσεις του ΔΗΚΟ υιοθετήθηκαν από την πλειοψηφία της Επιτροπής Εσωτερικών και ενσωματώθηκαν στα τελικά κείμενα.

Μια από τις εισηγήσεις του ΔΗΚΟ, σημείωσε, αφορά τη σύσταση/δημιουργία Ανεξάρτητης Υπηρεσίας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για Προσλήψεις, Προαγωγές, Ανέλιξη των υπαλλήλων, χωρίς την εμπλοκή των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων. Το ΔΗΚΟ πρότεινε επίσης την δημιουργία 5μελων επιτροπών σε κάθε διαμέρισμα , οι οποίες θα συνεργάζονται και θα συζητούν σε τακτά χρονικά διαστήματα με τους εκπροσώπους των διαμερισμάτων στους Δήμους, για όλα τα τοπικά ζητήματα.

Μεταξύ άλλων, είπε ακόμη πως σημαντική τομή αποτελεί και η θέση του ΔΗΚΟ για περιορισμό σε τρεις των θητειών όλων των αξιωματούχων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καταθέτοντας την ίδια ώρα όμως τροπολογία, για παροχή δυνατότητας, σε όλους όσοι έχουν συμπληρώσει την Τρίτη θητεία και αφού ολοκληρώσουν τα δυόμιση χρόνια της παράτασης που ήδη έχει δοθεί , να υποβάλουν υποψηφιότητα για άλλη μια εκλογή.

Για το θέμα του δημοψηφίσματος είπε ότι πέρα από τις νομικές αναλύσεις, για πρακτικούς και λειτουργικούς λόγους, μα πάνω από όλα εκφράζοντας την επιθυμία και την ειλικρινή βούληση για ψήφιση και υλοποίηση της μεταρρύθμισης, θα έπρεπε να παραμερίσουμε και αυτή την προϋπόθεση που θέταμε για ψήφιση.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρίστος Σενέκης αναφέρθηκε στο θέμα της ανελαστικής πρόνοιας για την ετήσια κρατική χορηγία προς τους Δήμους, ύψους 117 εκ. ευρώ. Θα πρέπει, όπως είπε, η κρατική χορηγία να υπολογίζεται σε ποσοστό επί του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων και του ΦΠΑ για να δοθεί κίνητρο στις Τοπικές Αρχές να συμβάλλουν και με δικές τους δράσεις για καταπολέμηση φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής και αδήλωτης εργασίας.

Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης μίλησε για τις σχολικές εφορείες, λέγοντας πως οι υπηρεσίες στις σχολικές μονάδες δεν είναι σε επίπεδο εύρυθμης λειτουργίας καθώς με τα πολλά βαρίδια που έχουν οι Δήμοι δεν θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν ένα ζωντανό οργανισμό όπως είναι τα σχολεία με την ευελιξία. Εκείνο που πρέπει να γίνει, είπε, είναι να ενισχυθούν οι σχολικές εφορείες με μεγαλύτερους προϋπολογισμούς και περισσότερο προσωπικό.

Τ.Α. με κομματικά χαρακτηριστικά βλέπει στην μορφή των νομοσχεδίων το ΕΛΑΜ

Το ΕΛΑΜ διαμήνυσε μέσω των Βουλευτών του, Λίνου Παπαγιάννη και Σωτήρη Ιωάννου, ότι θα στηρίξει τις τροπολογίες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών «και όχι τα συμφέροντα των κομματικών βασιλείων.»

Ο κ. Παπαγιάννης είπε ότι τα νομοσχέδια δεν έχουν καμία σχέση με τα αρχικά κείμενα, αφού έγινε μια τεράστια προσπάθεια κυρίως από τα δύο πιο μεγάλα κόμματα για κομματική τοπική αυτοδιοίκηση και όχι πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση για τον απλό πολίτη. Ο στόχος, είπε, έπρεπε να είναι το καλό του δημότη, η βελτίωση των υπηρεσιών, και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η δίκαιη αντιπροσώπευση και των μικρών κοινοτήτων.

Αναφερόμενος στην επαρχία του, της ελεύθερης Αμμοχώστου, είπε ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας ενιαίος δήμος που θα είχε έναν κοινό αγώνα και να μεγαλουργήσει, καθώς, με το προτεινόμενο σενάριο, θα μπορεί να χωριστεί η επαρχία σε δύο στρατόπεδα «με τις ευλογίες σχεδόν όλων των κομμάτων.»

Ο κ. Ιωάννου, μιλώντας για τη δική του επαρχία, της Λάρνακας, είπε ότι υπάρχουν θέματα, αντιδράσεις και ανησυχίες από τους πολίτες γιατί γνωρίζουν ότι στις πλείστες περιπτώσεις οι αποφάσεις λαμβάνονται βάσει κομματικών συμφερόντων.

Παράδειγμα, είπε, είναι η κοινότητα Κιτίου αφού οι τοπικοί άρχοντες έπραξαν «ετσιθελικά», ώστε να επικρατήσει ο κομματικός πατριωτισμός. Αναφέρθηκε και στο «ιδιότυπο καθεστώς» της Πύλας, που, όπως είπε, έχει μετατρέψει τους Ελληνοκύπριους σε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και που χάρις στο οποίο παραμένει χωρίς οποιαδήποτε συνένωση και χωρίς τα ωφελήματα που θα απολαμβάνουν οι υπόλοιπες κοινότητες και δήμοι.

Κίνδυνος να οδηγηθεί σε απορρύθμιση η Τ.Α., αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει, είπε ο Μ. Σιζόπουλος

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι για να εκπληρωθεί και να είναι ουσιαστική η μεταρρύθμιση πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του θεσμού και να την οδηγεί σε μια ποιοτική αναβάθμιση προς όφελος των πολιτών. Πρόσθεσε ότι ως η εξουσία που βρίσκεται πλησιέστερα στον πολίτη θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια, να διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των πολιτών, να κατοχυρώνει τις δημοκρατικές διαδικασίες στον υπέρτατο βαθμό, να συμβάλει στην ενιαία ανάπτυξη της γεωγραφική περιοχής, οι υπηρεσίες προς τους πολίτες να είναι ποιοτικά αναβαθμισμένες, άμεσες και με το λιγότερο δυνατό κόστος, να αποφεύγονται οι σπατάλες και η κακοδιαχείριση και να υπάρχει μια συνετή οικονομική διαχείριση για να μην επιβαρύνονται οι πολίτες με βαριές φορολογίες.

Όπως είπε, στο νομοσχέδιο που έχουν ενώπιόν τους προς ψήφιση οι πιο πάνω αρχές δεν κατοχυρώνονται. Είπε επίσης ότι η ενοποίηση των δήμων δεν στηρίζεται σε ορθολογικά κριτήρια αλλά σε σκοπιμότητες. Δήλωσε επίσης την αντίθεσή του με το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα που αποκλείει όλα τα κόμματα εκτός από τα δύο μεγαλύτερα με ελάχιστες εξαιρέσεις και στη μαζική αστικοποίηση των κοινοτήτων.

Παράλληλα εξέφρασε την αντίθεση του με την ταύτιση των δημοτικών εκλογών με τις ευρωεκλογές αναφέροντας ότι αν θέλαμε να μειώσουμε τις εκλογικές δαπάνες, θα μπορούσαν να ταυτιστούν οι βουλευτικές εκλογές με τις ευρωεκλογές που έχουν περίπου το ίδιο πολιτικό υπόβαθρο.

Ο κ. Σιζόπουλος είπε επίσης ότι με πρόθεση τη δήθεν μεταρρύθμιση προωθούνται διάφορες σκοπιμότητες από διάφορες πλευρές όχι για την εξυπηρέτηση της μεταρρύθμισης και των πολιτών.

«Τελικά πολύ φοβόμαστε ότι αν το νομοσχέδιο ψηφιστεί ως έχει δεν θα επιφέρει τελικά μεταρρύθμιση στην ΤΑ αλλά υπάρχει κίνδυνος να την οδηγήσει σε απορρύθμιση όπως και σε άλλους θεσμούς που δυστυχώς με τις ενέργειες και τις αποφάσεις μας τους οδηγήσαμε», ανέφερε.

Σε σχέση με τα δημοψηφίσματα είπε ότι θα έπρεπε να έχουν  τοπικό χαρακτήρα ανάλογα με τα προβλήματα της κάθε περιοχής και να πρηγηθούν της συζήτηση των συγκεκριμένων νομοσχεδίων για να έχουν οι βουλευτές αντίληψη του τι θέλουν οι πολίτες.
Τέλος ανέφερε ότι η τελική θέση της ΕΔΕΚ θα εξαρτηθεί από την τύχη που έχουν οι τροπολογίες που έχουν καταθέσει, για να στηριχθούν οι βασικές αρχές της μεταρρύθμισης πάνω στις οποίες θα μπορούν να γίνουν πρόσθετες βελτιώσεις.

Από πλευράς του ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Κωστής Ευσταθίου είπε ότι στόχος της μεταρρύθμισης της ΤΑ ήταν και παραμένει η ανάγκη για αυθυπαρξία αυτάρκεια και αυτοτέλεια των οργανισμών ΤΑ.

Εξέφρασε την θέση ότι χάθηκε μια πολύ καλή ευκαιρία για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι μέσα από τα νομοσχέδια, χάθηκε, όπως είπε η ευκαιρία να  δημιουργηθεί η δευτεροβάθμια ΤΑ, ενώ είπε ότι ο επαρχιακός οργανισμός δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο.

Παράλληλα εξέφρασε τη θέση της ΕΔΕΚ ότι η μεταρρύθμιση θα έπρεπε να καλλιεργήσει την κουλτούρα συνένωσης των δήμων για αυτό όπως είπε, και οι τροπολογίες της ΕΔΕΚ στη βάση ενιαίας και καθολικής ψηφοφορίας. Παράλληλα εξέφρασε την άποψη ότι οι σχολικές εφορίες δεν πρέπει να είναι μέρος αυτής της μεταρρύθμισης, έτσι ώστε τα σχολεία να ελέγχονται όχι από έναν υδροκέφαλο οργανισμό αλλά στη βάση της τοπικής κοινωνίας.  Παράλληλα αντιτάχθηκε στον τοπικό παραγοντισμό στους δήμους και εξέφρασε διαφωνία με τις αντιδημαρχίες που όπως είπε συνεχίζουν να αποτελούν στρατόπεδα εντός των δήμων.

Μετά την ψήφιση της μεταρρύθμισης στην Τ.Α. θα αρχίσει η περισσότερη δουλειά, είπε ο Μ. Μουσιούττας της ΔΗΠΑ

Η περισσότερη δουλειά για τη μεταρρύθμιση της Τ.Α. αρχίζει μετά την ψήφιση, με την εφαρμογή της στην πράξη, υποστήριξε στην ομιλία του στην Ολομέλεια της Βουλής ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Μαρίνος Μουσιούττας, και πρόσθεσε ότι η Βουλή θα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί για την επίλυση προβλημάτων, εφόσον εντοπιστούν αδυναμίες στην πρακτική εφαρμογή.

Ανέφερε ότι μεταρρύθμιση σκοπό έχει να δώσει πρόσθετες αρμοδιότητες στις τοπικές αρχές, «με ποιοτικότερες και πιο φθηνές υπηρεσίες» και ότι στην κατεύθυνση αυτή θεσπίζεται και το Επαρχιακό Συμβούλιο, συγκεντρώνοντας αρμοδιότητες που ήταν διάσπαρτες σε διάφορους οργανισμούς. «Κάποια από όσα επιδιώκονταν, τα πετύχαμε και κάποια όχι», είπε και πρόσθεσε ότι «η προσπάθεια θα συνεχιστεί, αφού στην πρακτική εφαρμογή μπορεί να εντοπιστούν προβλήματα ή πράγματα που δεν είχαμε σκεφθεί».

Ανέφερε ότι η ΔΗΠΑ στήριξε ένα μοντέλο για 14 Δήμους, λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικά και οικονομικά στοιχεία, και παρά το γεγονός ότι δεν έτυχε αποδοχής η πρόταση, είπε ότι θα συνεχίσει μέχρι το τέλος να προσπαθεί να πείσει για την αναγκαιότητά της.
Με αφορμή την πρόταση για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, ανέφερε ότι «η διεξαγωγή δημοψηφίσματος εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, εμπεριέχει τον κίνδυνο να πάει στράφι όλη η δουλειά που έχουμε κάνει». Τόνισε ότι αν ένας δήμος ή κοινότητα αρνηθεί, δε θα υλοποιηθεί στο συγκεκριμένο σημείο η μεταρρύθμιση, με συνέπεια η οικονομία κλίμακας που έχει σχεδιαστεί για τη δημιουργία του συμπλέγματος, να χαθεί και να καταργηθεί η νομοθεσία.

Όσον αφορά τη διεξαγωγή εκλογών, ανέφερε ότι η πρόταση της ΔΗΠΑ είναι η απλή αναλογική, ώστε κάθε κόμμα ή σχηματισμός, να μπορεί αναλόγως ποσοστού ψήφων, να δικαιούται αντίστοιχο αριθμό εδρών. Ανέφερε ότι άλλες τροπολογίες, που στήριξαν μεγαλύτερα κόμματα, αποκλείουν τα μικρότερα κόμματα από την εκπροσώπηση στην Τ.Α. Όσον αφορά την Εκλογή Αντιδημάρχων στα δημοτικά διαμερίσματα, υποστήριξε ότι πρέπει να εκλέγονται από τους δημοτικούς συμβούλους των διαμερισμάτων κάθε
συμπλέγματος.

Αναφερόμενος σε πρακτικά ζητήματα για την καθημερινή λειτουργία των Δήμων, μίλησε για τροπολογίες σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων για τη διαφύλαξη της κοινής ησυχίας σε περιοχές με χώρους διασκέδασης (ώστε να μπορεί να διευθετείται ακόμα και μέσω εξωδίκων), καθώς και για υποχρεωτικούς ελέγχους ανά τακτά διαστήματα, για την ασφάλεια παλιών οικοδομών.

Ακόμα, έκανε λόγο για τις τροπολογίες για μετακίνηση υπαλλήλων, όπου μετά τις συνενώσεις υπάρξουν δύο υπάλληλοι με την ίδια θέση, ώστε να μην υπάρχει πλεόνασμα σε μία οντότητα.

Πρόβλημα η έλλειψη διαβούλευσης και η πλήρης άγνοια των πολιτών για τις αλλαγές, είπε η Α. Ατταλίδου των Οικολόγων

Στην ομιλία της, η Βουλεύτρια του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, μίλησε για «στρεβλή διαδικασία» και για έλλειψη διαβούλευσης από την κυβέρνηση με τα επηρεαζόμενα μέρη της μεταρρύθμισης, καθώς επίσης και για το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει διενεργήσει οποιουδήποτε τύπου δημοψήφισμα, προκειμένου, να διασφαλίσει την συναίνεση των τοπικών κοινωνιών.

Αναφέρθηκε επίσης σε «πλήρη άγνοια των πολιτών για το τι αλλαγές έρχονται στις ζωές τους», με τον πολιτικό κόσμο διχασμένο κι εγκλωβισμένο σε κομματικές σκοπιμότητες και είπε ότι είναι λυπηρό ότι η κυβέρνηση προωθεί μεταρρυθμίσεις μόνο όταν πρόκειται να λάβει πόρους από το εξωτερικό και συγκεκριμένα την άντληση κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η κ. Ατταλίδου κάλεσε τους υπόλοιπους Βουλευτές να στηρίξουν την πρόνοια του νομοσχεδίου για τη δημιουργία Δήμου Δυτικής Πάφου, γνωστού ως Δήμου Ακάμα, αποτελούμενου από τον Δήμο Πέγειας και τις κοινότητες Κισσόνεργα, Ακουρσός, Κάθικας, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες και Ίνεια, «για το καλώς νοούμενο συμφέρον των κοινοτήτων της περιοχής και φυσικά της χερσονήσου του Ακάμα».

«Τα κόμματα δεν θα κατοχυρώσουν τα πολιτικά τους κάστρα» μέσα από τη ψήφιση της μεταρρύθμισης, υποστήριξε ο Α. Θεμιστοκλέους

Ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Λεμεσού Ανδρέας Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι η έννοια του δημοψηφίσματος αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε αδιέξοδο, περιπέτειες και στο τέλος οι σημερινοί δήμοι θα βρεθούν μετέωροι.

Ανέφερε επίσης ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από τόσο από το Υπουργείο Εσωτερικών όσο και από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, ενώ είπε ότι είναι λογικό ότι θα υπάρχουν κενά, ότι οι νομοθέτες πιθανόν να μην προέβλεψαν όσα θα γίνουν στο μέλλον.

Παράλληλα ανέφερε ότι τα κόμματα θα πρέπει να συμφιλιωθούν με την ιδέα ότι από τη σημερινή μέρα δεν θα κατοχυρώσουν τα πολιτικά τους κάστρα, ενώ πρόσθεσε ότι όλα τα κόμματα πρέπει να δουν τη μεγάλη εικόνα για το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δηλώσεις μετά τη ψήφιση των νομοσχεδίων

Ο δρόμος δε θα είναι εύκολος για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου από την Ολομέλεια της Βουλής, και κάλεσε σε συναίνεση μεταξύ των εμπλεκομένων, ενώ έκανε λόγο για ιστορική μέρα για την Κύπρο και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και για σημαντική μέρα για τους πολίτες του τόπου.

«Μέσα από μία επίπονη διαδικασία που διήρκησε πέραν των 10 χρόνων, καταφέραμε να υλοποιήσουμε κάτι που αποδείχθηκε ότι ήταν κοινός στόχος όλων, τόσο της κυβέρνησης και των κοινοβουλευτικών κομμάτων, όσο και της Ένωσης Δήμων και Ένωσης Κοινοτήτων», ανέφερε ο Υπουργός, επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα είναι «ένα πραγματικό επίτευγμα» παρά τις διαφωνίες που ανέκυψαν στην πορεία.

Υπογράμμισε, βέβαια, ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος. «Έχουμε μπροστά μας μία διετία κατά την οποία όλοι θα πρέπει να εργαστούμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, για να γίνει πράξη το 2024 αυτό που μόλις ψηφίστηκε, δηλαδή να έχουμε έτοιμο ένα μοντέλο δομημένο, που θα τεθεί ενώπιον των πολιτών με ένα νέο σχήμα» είπε, υπενθυμίζοντας ότι στόχος είναι ποιοτικότερες υπηρεσίες, στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, που θα λειτουργούν κάτω από διαφανείς διαδικασίες και αυστηρούς ελέγχους, «αφήνοντας στο παρελθόν όσα αρνητικά είχα παρεισφρήσει στην Τ.Α.»

Με διοικητική αυτοτέλεια και γενναιόδωρη στήριξη από το κράτος, με ένα σταθερό ποσό που θα εξασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα, η Τ.Α. θα μπορέσει επιτέλους να ορθοποδήσει, είπε ο Υπουργός. Τόνισε, όμως, ότι εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν και εξέφρασε την ικανοποίηση της Κυβέρνησης για το αποτέλεσμα. Απηύθυνε κάλεσμα εκ μέρους της Κυβέρνησης, για να εργαστούν όλοι με σκοπό να ξεπεραστούν τα προβλήματα που, όπως είπε, σίγουρα θα προκύψουν.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πότε θα αρχίσουν να γίνονται ορατές οι αλλαγές, είπε ότι ουσιαστικά ο ορίζοντας είναι το 2024. Τόνισε, όμως, ότι από αύριο ήδη το Υπουργείο Εσωτερικών είναι έτοιμο να αρχίσει να αξιολογεί όσα έχουν ψηφιστεί, να εντοπίσει προβλήματα που ενδεχομένων ανακύπτουν και να λύσει προβλήματα. «Έχουμε να δομήσουμε νέους οργανισμούς, να συγκροτήσουμε νέα οργανογράμματα και όλα αυτά απαιτούν τη συνέχιση καλού συναινετικού κλίματος που επικράτησε όλους αυτούς τους μήνες κατά τη συζήτηση», κατέληξε.

Ερωτηθείς για το κατά πόσο αναμένονται αλλαγές ή ακόμα και η επιστροφή κάποιων θεμάτων ενώπιον της Βουλής, ο κ. Νουρής είπε ότι δεν πρέπει να αποκλείονται οι αλλαγές. «Μέσα από την ευελιξία που παρέχουν σε συγκεκριμένες πρόνοιες τα νομοσχέδια, υπάρχει η δυνατότητα να υπάρξουν διαφοροποιήσεις και δε σημαίνει ότι οι αλλαγές είναι πάντα κακές. Αν δούμε ότι μέσα από τη νέα τάξη πραγμάτων υπάρχει η αναγκαιότητα για αλλαγές, θα το πράξουμε», ανέφερε.

«Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξει η αναγκαιότητα να επιστρέψουμε στη Βουλή, καθώς πρόκειται για τρία εξαιρετικά σύνθετα νομοθετήματα, τα οποία ενδεχομένως θα χρειάζεται να διαφοροποιηθούν, πάντα όμως κάτω από τη γενική πολιτική απόφαση της μεταρρύθμισης», πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι οι όποιες αλλαγές θα αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων και όχι στη δημιουργία νέων.

Όσον αφορά την πρόταση για διεξαγωγή δημοψηφισμάτων, είπε ότι ήταν «σοφή απόφαση να μην προκριθεί σήμερα η έννοια των δημοψηφισμάτων, γιατί μόνο προβλήματα θα προκαλούσε».

«Η κυβέρνηση έχει πάρει από τη Βουλή αυτό το αποτέλεσμα και πρέπει να εφαρμόσουμε αυτή την προσπάθεια, αλλά να μεταφέρουμε και τους Ευρωπαίους εταίρους ότι αυτή είναι η βούληση της Κυπριακής Βουλής και θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να την καταστήσουμε βιώσιμη και όσο πιο κατά δομημένη σε βάθος χρόνου», είπε ο Υπουργός και κατέληξε ότι ανάμεσα στις υποχρεώσεις της κυβέρνησης είναι και η ενημέρωση του κόσμου, η οποία θα γίνεται σταδιακά, καθώς θα προχωρά και η υλοποίηση συγκεκριμένων προνοιών των νομοσχεδίων.

Καλή μέρα για το κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, λέει ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικώ

Ως «μια καλή μέρα για το κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση» χαρακτήρισε τη σημερινή ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού με αφορμή την υπερψήφιση των νομοσχεδίων για την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, υπογραμμίζοντας πως «αν όλα όσα ψηφίσαμε σήμερα σχεδόν ομόφωνα υλοποιηθούν οι πολίτες μέχρι το 2024 θα μπορούν να απολαμβάνουν μια αποτελεσματική, λειτουργική και ευκολότερα προσβάσιμη τοπική αυτοδιοίκηση, μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα πλησιάζει αυτό που στο εξωτερικό ονομάζεται τοπική κυβέρνηση».

Ο κ. Δαμιανού εξέφρασε την ικανοποίησή του «διότι ως πρόεδρος αυτής της επιτροπής κατορθώσαμε μέσα από μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία να ολοκληρώσουμε μια μεταρρύθμιση η οποία μπορεί να εκσυγχρονίσει αποτελεσματικά την τοπική αυτοδιοίκηση για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κυπριακής κοινωνίας».

Όπως ανέφερε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, οι θέσεις του κόμματος «σε πολύ μεγάλο βαθμό απηχούνται στα νομοσχέδια και για αυτό έχουμε υπερψηφίσει. Ασφαλώς υπάρχουν και ζητήματα για τα οποία έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά εμείς κρατήσαμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα είναι ότι αυτή η μεταρρύθμιση ήταν αναγκαία και έπρεπε να είχε προωθηθεί», προσθέτοντας πως «από εκεί και πέρα τώρα η μπάλα είναι στα πόδια των αρμοδίων για να πάρουν τα νομοσχέδια, τους νόμους πλέον, και να τους μετατρέψουν σε ζωή. Εμείς ως Επιτροπή Εσωτερικών θα παρακολουθούμε τη διαδικασία και εκεί όπου κρίνουμε αναγκαίο θα παρεμβαίνουμε δημιουργικά».

Κλείνοντας ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών δήλωσε πως το ΑΚΕΛ ήταν ανέκαθεν μπροστάρης στη μεταρρύθμιση αλλά και στον εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης: «Θα ήταν σχήμα οξύμωρο αν αυτή την ώρα μέναμε ουραγός των εξελίξεων, ηγηθήκαμε ως Επιτροπή Εσωτερικών της προσπάθειας και παραμένουμε δεσμευμένοι στην προσπάθεια ολοκλήρωσης και πρακτικής εφαρμογής αυτής της μεταρρύθμισης».

Την καταψήφιση των νομοσχεδίων από την ΕΔΕΚ εξήγησε ο Μ. Σιζόπουλος

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ, ο Βουλευτής Λεμεσού Μαρίνος Σιζόπουλος δήλωσε πως «χωρίς να αμφισβητούμε τις θετικές πρόνοιες που υπάρχουν στο νομοσχέδιο που σήμερα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στη Βουλή, προχωρήσαμε στην καταψήφισή του αφού το εκλογικό σύστημα που έχει υιοθετηθεί και ο τρόπος λειτουργίας των δημοτικών διαμερισμάτων εισαγάγει κατά έμμεσο τρόπο μία  μορφή πλειοψηφικού συστήματος  που θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη σωστή εκπροσώπησή και αντιπροσώπευση των πολιτών και των κομμάτων στους δήμους και στις κοινότητες».

«Για τον λόγο αυτό και σε συνάρτηση του ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ για θέματα αρχής θα θέλαμε η Δημοκρατία, η Διαφάνεια και η Απλή Αναλογική να είναι τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης, δεν μπορούσαμε να  δώσουμε θετική ψήφο», προσέθεσε σχετικά.

Επιπρόσθετα, τόνισε πως σύμφωνα με την ΕΔΕΚ «δεν θα έπρεπε οι σχολικές εφορίες να ενταχθούν αυτή τη στιγμή στα δημοτικά συμβούλια γιατί θα  δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα με την επιβάρυνση των αρμοδιοτήτων. Έτσι ο κίνδυνος να υποβαθμιστεί η λειτουργία των σχολικών εφοριών με ότι αυτό συνεπάγεται είναι ορατός».

Επιπρόσθετα, υπερψηφίστηκε με την μορφή του κατεπείγοντος το ακόλουθο σχέδιο νόμου:

4. O περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του Πρώτου Παραρτήματος των περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμων του 2004 έως 2021, στην έκταση που αφορά τους συντελεστές ειδικού φόρου κατανάλωσης με τους οποίους επιβαρύνονται τα προϊόντα των κλάσεων 1), 2), 3), 4), 6), 7), 9),10), 11) και 13) του υπό αναφορά Παραρτήματος.

Με την τροποποίηση σκοπείται η προσωρινή και για καθορισμένο χρονικό διάστημα μείωση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης με τους οποίους επιβαρύνονται τα προϊόντα των ανωτέρω κλάσεων του Πρώτου Παραρτήματος, προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση του οικονομικού κόστους με το οποίο επιβαρύνονται το καταναλωτικό κοινό ως επίσης και οι επιχειρήσεις στη Δημοκρατία, στα πλαίσια της προώθησης πολιτικών άμβλυνσης των επιπτώσεων από την Ουκρανική κρίση και δη στις τιμές των καυσίμων.

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε ομόφωνα σε νόμο το νομοσχέδιο για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα με έναρξη ισχύος της μείωσης την 8η Μαρτίου που θα διαρκέσει μέχρι την 1η Ιουνίου.

Η μείωση του φόρου κατανάλωσης θα είναι 7 σεντ το λίτρο στη βενζίνη και το πετρέλαιο, η οποία αυξάνεται στα 8,3 σεντ το λίτρο συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Παράλληλα, μειώνεται και ο φόρος κατανάλωσης για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 6,4 σεντ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, τοποθετούμενη εκ μέρους του ΔΗΚΟ, εξέφρασε ικανοποίηση για τη μείωση στο φόρο κατανάλωσης μέχρι την 1η Ιουνίου, προσθέτοντας ότι ήταν ο μόνος τρόπος άμεσης αντίδρασης τους κράτους να αντιμετωπίσει την εξωγενή αύξηση των πετρελαιοειδών.

Εκ μέρους του ΔΗΣΥ ο Νίκος Τορναρίτης είπε πως η Κυβέρνηση επέδειξε άμεσα ανακλαστικά για την κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η γη με τις εξελίξεις στην Ουκρανία , προσθέτοντας ότι η μείωση του φόρου κατανάλωσης συνιστά πράξη συνεισφοράς προς τον απλό πολίτη.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας  Κώστα είπε πως η Κυβέρνηση πρέπει να παρακολουθεί τι θα γίνει μέχρι την 8η του μηνός που  θα τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος, για να αποφευχθεί η αισχροκέρδεια με αποτέλεσμα τη μείωση να την επωφεληθούν οι εταιρείες πετρελαιοειδών.

Ο Βουλευτής του  ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου αφού παρατήρησε ότι το κράτος χάνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επειδή συμπατριώτες μας προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές στα καύσιμα εφοδιάζουν τα οχήματα τους από τα κατεχόμενα και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η μείωση θα επιφέρει έσοδα στο κράτος επειδή θα ανασχεθεί το φαινόμενο.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους  αναφέρθηκε στην επιβάρυνση των δημοσίων εσόδων από τη μείωση του φόρου κατανάλωσης, παρατηρώντας ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να είναι έτοιμη να παρατείνει τη μείωση, αν οι εξελίξεις δεν επιτρέψουν τη διεθνή μείωση των τιμών των πετρελαιοειδών.

Την άποψη ότι η μείωση στον φόρο κατανάλωσης θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη για να αποτρέψει τον εφοδιασμό των οχημάτων από τα κατεχόμενα, διατύπωσε ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ  Αλέκος Τρυφωνίδης.

Ο Πρόεδρος και Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων Χαράλαμπος Θεοπέμπτου ανέφερε πως αν υπήρχαν δημόσιες συγκοινωνίες δεν θα υπήρχε ανάγκη για μείωση των καυσίμων κίνησης.

Επίσης, υπερψηφίστηκαν τα ακόλουθα σχέδια νόμου:

5. Ο περί Προϋπολογισμού του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ή τα οποία θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως διατεθεί από το Ταμείο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό το οποίο δεν υπερβαίνει τα τριάντα επτά εκατομμύρια διακόσιες δεκαεπτά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (€37.217.500) για την κάλυψη των δαπανών του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Νοείται ότι, ποσό ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ (€7.000.000) που έχει προϋπολογισθεί για το Ταμείο Σύνταξης θα εμβασθεί απευθείας από το αρμόδιο υπουργείο σε λογαριασμό του Ταμείου Συντάξεων του προσωπικού.

Μετά από έντονη συζήτηση η Ολομέλεια της Βουλής με 40 ψήφους υπέρ και μία εναντίον ψήφισε σε νόμο τον Προϋπολογισμό του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος (ΡΙΚ) για το 2022 που ανέρχεται σε €37.217.500.

Προηγήθηκε καταψήφιση τροπολογίας του ΕΛΑΜ για αποκοπή των κονδυλιών για παραγωγή τ/κ και δικοινοτικών προγραμμάτων.

Οι Βουλευτές Αλέκος Τρυφωνίδης,  Παύλος Μυλωνάς, Ανδρέας Θεμιστοκλέους,  Χρύσανθος Σαββίδης, Χρίστος Χριστοφίδης, Ζαχαρίας Κουλίας, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Νίκος Τορναρίτης, Αλεξάνδρα Ατταλίδου, Χρύσης Παντελίδης, Ονούφριος Κουλλάς, Κυριάκος Χατζηγιάννης που έλαβαν τον λόγο τόνισαν την ανάγκη για ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει το ΡΙΚ, ενόψει τις διάχυσης ψευδών ειδήσεων προκειμένου η πληροφόρηση των πολιτών να είναι έγκυρη.

Βουλευτές εξέφρασαν τη δυσαρέσκεια τους για την μη ισομερή κατανομή τηλεοπτικού χρόνου, καθώς και την κάλυψη των δράσεων κοινοβουλευτικών κομμάτων, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι τα γεγονότα θα πρέπει να καλύπτονται με βάση τη σημασία της είδησης και την αντικειμενική ενημέρωση του πολίτη για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι στη βάση του μεγέθους της πολιτικής δύναμης.

Αναφορές έγιναν στις διαδικασίες προσλήψεων, σε παρεμβάσεις στα προγράμματα και τις ενημερωτικές εκπομπές του ιδρύματος που είχαν αποτέλεσμα να μην δίνεται ο λόγος σε δημόσια πρόσωπα ή να τερματίζονται εκπομπές.

Διαμετρικά αντίθετες ήταν οι θέσεις Βουλευτών αναφορικά με την αποδεκτή σάτιρα ενώ αντιπαράθεση σημειώθηκε μεταξύ των Βουλευτών Ονούφριου Κουλλά και Ειρήνης Χαραλαμπίδου, η οποία διατύπωσε τη θέση ότι το ΡΙΚ  όφειλε να δώσει βήμα στον Μακάριο Δρουσιώτη ως συγγραφέα, θέση η οποία βρήκε αντίθετο τον Βουλευτή του ΔΗΣΥ.  Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ανακάλεσε τους Βουλευτές στην τάξη.

6. Ο περί Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια, εκατό εξήντα οκτώ χιλιάδες και οκτακόσια είκοσι ευρώ (€3,168,820) για την κάλυψη των δαπανών της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου για την περίοδο αυτή.

7. Ο περί Προϋπολογισμού του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από το Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει τα δέκα εκατομμύρια εξήντα επτά χιλιάδες ευρώ (€10.067.000) για την κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για την περίοδο αυτή.

8. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογιστεί νόμιμα για τη χρήση της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου ή που θα προϋπολογιστούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως πληρωθεί από το Ταμείο της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και χρησιμοποιηθεί για τη χρήση των δώδεκα (12) μηνών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2022, ποσό που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια οκτακόσια ενενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ενενήντα ευρώ (€2.896.290) για την κάλυψη των δαπανών της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου για την περίοδο αυτή.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 27 ψήφουε υπέρ και 11 εναντίον. Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαϊδης είπε πως το κόμμα του καταψήφισε τον Προϋπολογισμό επειδή λόγω των τυχερών παιγνιδιών και των καζίνων έχουν καταστραφεί οικογένειες με το πρόβλημα να εκλαμβάνει κοινωνικές διαστάσεις.

9. Ο περί Προϋπολογισμού του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων του 2022 Νόμος του 2022

Επιπροσθέτως των ποσών που έχουν ήδη προϋπολογισθεί νόμιμα για τη χρήση του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ή που θα προϋπολογισθούν αργότερα νόμιμα για τη χρήση αυτή, εγκρίνεται όπως χρησιμοποιηθεί από το Ταμείο λειτουργίας του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για τη χρήση του έτους που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2022 ποσό που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο δεκαπέντε χιλιάδες πεντακόσια οκτώ ευρώ (€1,015,508) για την κάλυψη των δαπανών του Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων για την περίοδο αυτή.

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε με 34 ψήφους υπέρ και 2 εναντίον. Επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής με 19 ψήφους υπέρ και 17 εναντίον ψήφισε τροπολογία του ΑΚΕΛ με την οποία δεσμεύτηκε το κονδύλι για αντιμισθία των μελών και Προέδρου Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων ως μορφή πίεσης ώστε να διερευνηθεί το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ, όπως είπε ο Βουλευτής του κόμματος Άντρος Καυκαλιάς.

10. Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2022 είναι πλεονασματικός και παραμένει ουσιαστικά στα επίπεδα του 2021, περιλαμβάνοντας σύνολο δαπανών ύψους €1.889.102, σε σχέση με το σύνολο εσόδων ύψους €1.893.550. Σε σχέση με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2021, το σύνολο εσόδων για το 2022 παρουσιάζει μικρή αύξηση, στο ποσό των €1.893.550, σε σχέση με το ποσό των €1.852.150 του 2021. Αύξηση ύψους €38.000 αναμένεται να προκύψει από την κατηγορία Άλλων Εσόδων.

11. Ο περί Ραδιοεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021

Σκοπός του Νομοσχεδίου είναι η μερική ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2018. Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 εκσυγχρονίζει το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες θεσπίζοντας σαφείς και ενιαίους κανόνες με στόχο την προώθηση των επενδύσεων στα δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας, την τόνωση του ανταγωνισμού και ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών, και την προστασία των τελικών χρηστών/καταναλωτών, ώστε πολίτες και επιχειρήσεις να μπορούν να απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα και αυξημένη επιλογή καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών, σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στον τομέα της πολιτικής και διαχείρισης του ραδιοφάσματος, η εν λόγω Οδηγία παρέχει κανονιστική προβλεψιμότητα για περίοδο τουλάχιστον 20 ετών, όσον αφορά την αδειοδότηση του ραδιοφάσματος για ασύρματα ευρυζωνικά δίκτυα, προβλέπει έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανανέωση δικαιωμάτων χρήσης του ραδιοφάσματος, προβλέπει τη διάθεση νέων ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για τα δίκτυα 5G, και επικαιροποιεί τους ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης στα δίκτυα, με σκοπό να ενθαρρύνεται ο ανταγωνισμός και να καταστούν για τις εταιρείες ευκολότερες οι επενδύσεις σε νέες υποδομές πολύ υψηλής χωρητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των πιο απομακρυσμένων περιοχών.

12. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021 και 13. Ο περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Νόμος του 2021

Η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1972 (εφεξής η Οδηγία) θεσπίζει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για τη ρύθμιση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, καθώς και ορισμένων πτυχών του τερματικού εξοπλισμού. Καθορίζει τα καθήκοντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και, κατά περίπτωση, άλλων αρμόδιων αρχών και θεσπίζει το σύνολο των διαδικασιών για την εξασφάλιση της εναρμονισμένης εφαρμογής του ρυθμιστικού πλαισίου σε ολόκληρη την Ένωση.

Σκοποί της Οδηγίας είναι η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και χρήση δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, βιώσιμο ανταγωνισμό, διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, προσβασιμότητα, ασφάλεια δικτύων και υπηρεσιών και οφέλη για τους τελικούς χρήστες και η διασφάλιση, σε ολόκληρη την Ένωση, διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας, σε προσιτή τιμή, μέσω πραγματικού ανταγωνισμού, για όλους τους χρήστες, επί ίσοις όροις.

Σε συνέχεια έκδοσης της Οδηγίας ο Επίτροπος Επικοινωνιών προχώρησε στην ετοιμασία εναρμονιστικού νομοσχεδίου με σκοπό την μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας στην εγχώρια νομοθεσία και επακόλουθη τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου του 2004, Ν.112(Ι)/2004.

14. Ο περί Αλιείας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εφαρμογή της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου αυτής σχετικά με τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας στην Κύπρο και ειδικότερα του άρθρου 6 του Πρωτοκόλλου, το οποίο προνοεί ότι «οι διατάξεις του δικαίου της Ένωσης για […] την αλιεία που περιλαμβάνονται στον τίτλο ΙΙΙ του τρίτου μέρους της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και οι πράξεις που θεσπίστηκαν με βάση αυτές τις διατάξεις, […] ισχύουν για τις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων και εντός αυτών», καθώς επίσης ότι «[η] Κυπριακή Δημοκρατία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την επιβολή των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στις Περιοχές των Κυρίαρχων Βάσεων.»

15. Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και 16.Ο περί Μετονομασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμος του 2022

Για σκοπούς ολοκληρωμένης μεταφοράς των αναφερομένων Υπηρεσιών στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κρίνεται σκόπιμο όπως τροποποιηθεί το άρθρο 14 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου το οποίο αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για την μεταφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο Υφυπουργείο, ώστε να καλύψει και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και μελλοντικά το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, εφόσον το άρθρο αυτό ως έχει σήμερα αναφέρεται μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας

Η Ολομέλεια της Βουλής τροποποίησε ομόφωνα τον νόμο για την Ίδρυση του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και υλοποιείται η μεταφορά, από την 1η Ιανουαρίου 2022,  της αρμοδιότητας εξέτασης επιδομάτων, από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και συμπληρώνεται το νομοθετικό πλαισίο για τη μεταφορά του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες από το Υπουργείο Εργασίας στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ομόφωνα ψηφίστηκε και ο νόμος για τη συνακόλουθη μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι η Κυβέρνηση υλοποιεί μερικώς τον νόμο για το Υφυπουργείο, καθώς μεταφέρεται η αρμοδιότητα εξέτασης των επιδομάτων ωστόσο απουσιάζει η ρύθμιση για τη μεταφορά της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία και κάλεσε την Κυβέρνηση να δρομολογήσει και αυτή τη μεταφορά. Πρόσθεσε πως το σημαντικό είναι πολιτική βούληση και οι αποφάσεις που λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Δημήτρης Δημητρίου είπε πως η προώθηση μιας τόσο σημαντικής μεταρρύθμισης έγινε σταδιακά, προσθέτοντας ότι σε τρίτο στάδιο θα μεταφερθεί και η κοινωνική ενσωμάτωση.  Μπορούσαμε να τα βάλουμε μαζί όλα μέσα και να καούν, είπε προσθέτοντας πως όλοι συμφωνούν ότι τα επιδόματα πρέπει να δίνονται στους δικαιούχους έγκαιρα.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Ζαχαρίας Κουλίας ανέφερε πως στο Υπουργείο Εργασίας και το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει χαθεί ο έλεγχος με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση των νέων συντάξεων που συντείνει στη διαιώνιση της αδήλωτης εργασίας.

Ο Βουλευτής της ΕΔΕΚ Ανδρέας Αποστόλου, αφού ανέφερε πως το Υφυπουργείο ήταν πολύ μεγάλη ανάγκη, εξέφρασε την άποψη ότι έχει μεγάλη σημασία να λειτουργήσει σωστά το τμήμα επιδομάτων που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα προβλήματα.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης είπε πως πρέπει να στελεχωθεί το Υφυπουργείο ώστε να εξεταστούν οι ενστάσεις που εκκρεμούν κατά χιλιάδες.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσανθος Σαββίδης είπε  πως το Γραφείο Ευημερίας στην Πάφο εργάζεται υπό κράτος τρόμου και κάλεσε την Κυβέρνηση να δώσει λύσεις για την ασφάλεια των εργαζομένων.

Σκοπός του παρόντος νομοσχεδίου, είναι η μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγω της ίδρυσης του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, στο οποίο Υφυπουργείο, μεταφέρονται οι αρμοδιότητες που αφορούν την κοινωνική πρόνοια, από την 1η Ιανουαρίου 2022.

17. Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021 και 18. Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να διασαφηνιστεί και εν μέρει να αναθεωρηθεί η προβλεπόμενη σε αυτούς διαδικασία διορισμού αστυνομικών ως προς τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, υπό το φως σχετικής ακυρωτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.

Τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να διασαφηνιστεί και εν μέρει να αναθεωρηθεί η προβλεπόμενη σε αυτούς διαδικασία διορισμού ειδικών αστυνομικών ως προς τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, υπό το φως σχετικής ακυρωτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου και η εισαγωγή κατ’ αναλογίαν αντίστοιχης πρόνοιας των ισχυόντων στους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, σύμφωνα με την οποία κανένα πρόσωπο δεν δύναται να διοριστεί στην Αστυνομία σε θέση Ειδικού Αστυφύλακα, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο ναρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα τροποποιητικούς κανονισμούς επί των διαδικασιών πρόσληψης Αστυνομικών και ειδικών αστυνομικών που θα έχουν αναδρομική ισχύ τους από τις 13 Δεκεμβρίου 2019 προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, υπό το φως ακυρωτικής απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου.

Οι νέοι κανονισμοί ρυθμίζουν τη διαδικασία διορισμού σε σχέση με τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών Εξετάσεων.

Κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε της ψηφοφορίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Νίκος Τορναρίτης ανέφερε πως η Επιτροπή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια, ώστε να περιοριστούν στο ελάχιστο τα ευρήματα του Διοικητικού Δικαστηρίου και ότι ζήτησε από τον Αρχηγό Αστυνομίας και την Υπουργό Δικαιοσύνης να σταλούν στη Βουλή  κανονισμοί που θα καλύπτουν τους διορισμούς και τις προαγωγές στην Αστυνομία και Πυροσβεστική για να αποφευχθούν νέα παρατράγουδα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Πασιουρτίδης εξέφρασε την άποψη ότι η διαδικασία διορισμών έπεσε επειδή δεν εισακούσθηκαν οι προειδοποιήσεις της Βουλής. Ανέφερε πως 100 άτομα που διορίστηκαν και 411 που συμμετείχαν στη διαδικασία διορισμούς είναι στον αέρα και δεν ανέλαβε κανένας την ευθύνη.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου είπε πως ο κίνδυνος είχε υποδειχθεί άλλα δεν εισακούστηκε η προειδοποίηση. Πρόσθεσε πως αυτό που προέχει είναι η αποκατάσταση ανθρώπων  που έμειναν μετέωροι. Ανέφερε τέλος πως επιτέλους πρέπει να υπάρξει συνολική νομοθεσία που δεν θα επιτρέπει ακύρωση διαδικασιών.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου εξέφρασε την άποψη ότι είναι ώρα αυτοί που ευθύνονται να αναλάβουν τις ευθύνες  τους.

Nomoplatform-ΚΥΠΕ-ΓΤΒ

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα