Ο περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου του 2022 Νόμος του 2021

Ο Προϋπολογισμός της Αρχής για το 2022 είναι πλεονασματικός και παραμένει ουσιαστικά στα επίπεδα του 2021, περιλαμβάνοντας σύνολο δαπανών ύψους €1.889.102, σε σχέση με το σύνολο εσόδων ύψους €1.893.550. Σε σχέση με τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό της Αρχής για το 2021, το σύνολο εσόδων για το 2022 παρουσιάζει μικρή αύξηση, στο ποσό των €1.893.550, σε σχέση με το ποσό των €1.852.150 του 2021. Αύξηση ύψους €38.000 αναμένεται να προκύψει από την κατηγορία Άλλων Εσόδων.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Προϋπολογισμός
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εσωτερικών

Ημερολόγιο

21 Οκτωβρίου, 2021

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

3 Μαρτίου, 2022

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα