Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Για σκοπούς ολοκληρωμένης μεταφοράς των αναφερομένων Υπηρεσιών στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κρίνεται σκόπιμο όπως τροποποιηθεί το άρθρο 14 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου το οποίο αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για την μεταφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο Υφυπουργείο, ώστε να καλύψει και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και μελλοντικά το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, εφόσον το άρθρο αυτό ως έχει σήμερα αναφέρεται μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Κατάθεση και παραπομπή
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ημερολόγιο

January 13, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email