Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Για σκοπούς ολοκληρωμένης μεταφοράς των αναφερομένων Υπηρεσιών στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κρίνεται σκόπιμο όπως τροποποιηθεί το άρθρο 14 του περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου το οποίο αφορά τις μεταβατικές διατάξεις για την μεταφορά των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας στο Υφυπουργείο, ώστε να καλύψει και την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας και μελλοντικά το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, εφόσον το άρθρο αυτό ως έχει σήμερα αναφέρεται μόνο στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Εργασία-Κοινωνικές Ασφαλίσεις
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα