Οι περί Αστυνομίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2021, Οι περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021

Τροποποίηση των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών, ώστε να διασαφηνιστεί και εν μέρει να αναθεωρηθεί η προβλεπόμενη σε αυτούς διαδικασία διορισμού αστυνομικών ως προς τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, υπό το φως σχετικής ακυρωτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου.

Τροποποίηση των περί Ειδικών Αστυνομικών (Διαδικασία Διορισμού και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών, ώστε να διασαφηνιστεί και εν μέρει να αναθεωρηθεί η προβλεπόμενη σε αυτούς διαδικασία διορισμού ειδικών αστυνομικών ως προς τη διεξαγωγή των ψυχομετρικών εξετάσεων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, υπό το φως σχετικής ακυρωτικής απόφασης του διοικητικού δικαστηρίου και η εισαγωγή κατ’ αναλογίαν αντίστοιχης πρόνοιας των ισχυόντων στους περί Αστυνομίας (Γενικούς) Κανονισμούς, σύμφωνα με την οποία κανένα πρόσωπο δεν δύναται να διοριστεί στην Αστυνομία σε θέση Ειδικού Αστυφύλακα, εκτός εάν υποβληθεί σε έλεγχο ναρκοτεστ με αρνητικό αποτέλεσμα.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Κανονισμός
Θεματική Ενότητα: Αστυνομία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα