Ενώπιον Ολομέλειας οι προτάσεις για εκποιήσεις, ανησυχίες για δημοσιονομική πειθαρχία

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 26/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) μαζί με την ειδοποίηση που αποστέλλεται από ενυπόθηκο δανειστή, σε περίπτωση υπερημερίας ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, να αποστέλλεται και τυποποιημένη πληροφόρηση στους δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης,  

(β) σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει στην ανταλλαγή ενυπόθηκου ακινήτου έναντι εξόφλησης χρέους προς ενυπόθηκο δανειστή και το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής να ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία εκτίμησης ακινήτου,  

(γ) να διασφαλιστεί το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών και  

(δ) ως τιμή για κατασχεθέν ακίνητο να θεωρείται η αξία την οποία ο πιστωτής είχε αποδεχθεί κατά την αρχική συμφωνία σύναψης δανείου (πιστωτική διευκόλυνση) και να παρασχεθεί το δικαίωμα στον πιστωτή, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η αξία του ακινήτου, σε περίπτωση διενέργειας νέας εκτίμησης στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης με πλειστηριασμό, θα είναι υψηλότερη από την αρχική, να ζητά τη διενέργεια αυτής. 

Στις 6 Ιουλίου στην Ολομέλεια οι προτάσεις των κομμάτων για τις εκποιήσεις 

Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τέθηκαν εκ νέου οι τέσσερις προτάσεις νόμου που αφορούν τη διαδικασία εκποιήσεων, οι οποίες αναμένεται να οδηγηθούν στην Ολομέλεια στις 6 Ιουλίου. 

Η πρόταση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ, που αφορά την παραχώρηση πληροφόρησης στους δανειολήπτες όσον αφορά το οφειλόμενο ποσό, βρίσκει σύμφωνους το Υπουργείο Οικονομικών και την Κεντρική Τράπεζα. Αντίστοιχα, η πρόταση του ΑΚΕΛ που αφορά την ανταλλαγή ακινήτου έναντι χρέους στην αγοραία τιμή αντί της αξίας καταναγκαστικής πώλησης, το Υπουργείο Οικονομικών ανέφερε ότι συμφωνεί με την πρόταση, προτείνοντας ωστόσο εξαίρεση όσον αφορά το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης», καθώς δεν θα μπορεί να εφαρμοστεί, αν ισχύσει αυτή η νομοθεσία. 

Καθησυχάζοντας τις ανησυχίες των Βουλευτών του ΑΚΕΛ για συμπερίληψη εξαίρεσης για σχέδιο το οποίο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, ανέφερε ότι το Σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης έχει εγκριθεί από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ και αναμένεται η δημοσίευσή του. 

Αντίθετα, αναφορικά με την πρόταση νόμου που υπογράφουν Βουλευτές του ΑΚΕΛ, του ΔΗΚΟ, της ΔΗΠΑ, της ΕΔΕΚ, του ΕΛΑΜ, των Οικολόγων και ανεξάρτητοι Βουλευτές αναφορικά με την παραχώρηση του δικαιώματος σε δανειολήπτες για εξασφάλιση διατάγματος αναστολής της διαδικασίας εκποίησης για λόγους όπως την διαπίστωση του οφειλόμενου ποσού, τόσο το Υπουργείο Οικονομικών, όσο και η Κεντρική Τράπεζα εκφράζουν τη διαφωνία τους, προειδοποιώντας για κινδύνους στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στα έσοδα του κράτους. 

Εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας, ο Κλεάνθης Ιωαννίδης, είπε ότι φαίνεται να υπάρχει εφησυχασμός ότι το 9% στο οποίο βρίσκονται σήμερα τα ΜΕΔ είναι χαμηλό. Σημείωσε ότι είναι πολύ ψηλό, καθώς ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 1,8%. Προειδοποίησε ότι η ΕΚΤ κρίνει μια τράπεζα ως ψηλού κινδύνου αν έχει ΜΕΔ πάνω του 5%. Ανέφερε επίσης, ότι μία χειροτέρευση του θεσμικού πλαισίου μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των προβλέψεων, επηρεάζοντας και τις προβλέψεις για τα εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Από την πλευρά του, ο ΓΔ του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι η προοπτική αναστολής διαδικασίας εκποιήσεων επ’ αόριστον θα επηρεάσει σημαντικά το κράτος, καθώς τίθεται σε κίνδυνο η ανάκτηση των ΜΕΔ από την ΚΕΔΙΠΕΣ και η αποτελεσματική διαχείρισή τους από τον ΟΧΣ. Πρόσθεσε ότι οι ξένοι οίκοι αξιολόγησης κάνουν αναφορά στην ύπαρξη αποτελεσματικού πλαισίου εκποιήσεων. «Αν προχωρήσουμε με τέτοια πρόταση, επηρεάζεται η πρόσβαση της Κύπρου στις αγορές κεφαλαίων», σημείωσε, η οποία θα γίνει πιο κοστοβόρα για τη Δημοκρατία. Επιπλέον, έκανε αναφορά στις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναφέρουν ότι μια από τις μεγαλύτερες ανισορροπίες της κυπριακής οικονομίας είναι το ψηλό ιδιωτικό χρέος που αντικατοπτρίζεται μέσω των ΜΕΔ. 

Από την πλευρά του ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου, είπε ότι η εφαρμογή της προτεινόμενης νομοθεσίας είναι πολύ περιορισμένη, και επικαλέστηκε την αναγκαιότητα ύπαρξης συγκροτημένης βάσης δεδομένων που να καλύπτει και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και διαχείρισης δανείων, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη στη λήψη αποφάσεων. 

Η εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας, Ειρήνη Νεοφύτου, ανέφερε ότι με τη συγκεκριμένη πρόταση υπάρχει διττό πρόβλημα: συνταγματικότητας και δικονομίας, καθώς παρεμβαίνει η νομοθετική εξουσία στη δικαστική και στη νομολογία των δικαστηρίων. 

Επιπλέον, απαντώντας σε Βουλευτές για το πού βρίσκεται το νομοσχέδιο για το ειδικό δικαστήριο που προτείνει η Κυβέρνηση, ο ΓΔ του Υπ. Οικονομικών είπε ότι συζητήθηκε δυο φορές στο Υπουργικό και λογικά στην επόμενη συνεδρίαση θα υπάρξει κατάληξη. 

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, απαντώντας με υπόμνημα σε ερωτήσεις που έθεσαν οι Βουλευτές στην προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής, ανέφερε ότι στις 31 Μαρτίου 2023 στο τραπεζικό σύστημα 36% των ΜΕΔ ήταν σε πέραν των πέντε χρόνων καθυστέρησης, ενώ από αυτά το 26% ήταν πέραν των εφτά χρόνων. Επιπλέον, σημείωσε ότι στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων η μεγάλη πλειοψηφία των δανείων είναι πέραν των πέντε χρόνων σε καθυστέρηση και κατά πλειοψηφία είναι τερματισμένα δάνεια. 

Απαντώντας σε ερώτηση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Άριστου Δαμιανού, πρόσθεσε ότι το ποσό των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία αξίας κάτω των €350.000 ανέρχεται σε €530 εκ. 

Από την πλευρά του, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος ανέφερε ότι τα στοιχεία που παρουσίασε η Κεντρική «είναι άκρως ανεπαρκή, αν όχι παραπλανητικά», σημειώνοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης βάσης δεδομένων, στην οποία να υπάρχει πληροφόρηση και για το για πόσα δάνεια υπάρχει απόφαση δικαστηρίου για εκποίηση και για πόσα χρόνια έχει αυτή καθυστερήσει. «Αν δεν έχουμε επαρκή δεδομένα, δεν κάνουμε σωστή δουλειά», ανέφερε, σημειώνοντας ότι τα στοιχεία επηρεάζουν τους εγγυητές, οι οποίοι, χωρίς ευθύνη, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους επειδή είναι στο Άρτεμις. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι πρέπει να είναι γνωστός και ο αριθμός των δανειακών συμβάσεων, εκτός από το λογιστικό απόθεμα, για να συγκρίνουμε αν μειώνονται ή όχι, με εκποιήσεις ή με διευθετήσεις. Σημείωσε ότι η σύγχυση που υπάρχει επηρεάζει τα σχέδια του κράτους για αντιμετώπιση του προβλήματος. 

Τέλος, προς ψήφιση θα πάει και η πρόταση νόμου του Προέδρου της ΕΔΕΚ Μαρίνου Σιζόπουλου για την τιμή εκποίησης ενός ακινήτου στην αξία του ακινήτου κατά την αρχική σύναψη του δανείου. 

Δηλώσεις Βουλευτών 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλά, σε δηλώσεις του, ανέφερε ότι αναδείχθηκαν ξανά οι διαφωνίες της Κυβέρνησης με τα συμπολιτευόμενα κόμματα για το θέμα της διαχείρισης των ΜΕΔ και των εκποιήσεων. Για ένα θέμα τόσο κεφαλαιώδες, το οποίο σύμφωνα με την Κυβέρνηση και την Κεντρική Τράπεζα, διακυβεύεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η οικονομία, δεν υπάρχει η αναγκαία συνεννόηση. 

Πρόσθεσε ότι αναμένεται εδώ και βδομάδες η πρόταση της Κυβέρνησης με το νομοσχέδιο για το ειδικό δικαστήριο. «Ελπίζουμε το νομοσχέδιο να μην αντιμετωπίζει τη δυστοκία της ασυμφωνίας με τα συγκυβερνόντα κόμματα», είπε, σημειώνοντας ότι ο ΔΗΣΥ, αναμένει το νομοσχέδιο να κατατεθεί το συντομότερο. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής, είπε ότι αναπτύχθηκε μια πολύ έντονη κινδυνολογία ότι κινδυνεύει το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα, σημείωσε «αυτή η κινδυνολογία καταρρίπτεται» με τα στοιχεία που κατέθεσε η Κεντρική, καθώς, όπως είπε, επιβεβαιώθηκε η δική μας θέση ότι η μεγάλη πλειοψηφία των κόκκινων δανείων που αφορούν πρώτη κατοικία δεν βρίσκεται εντός των τραπεζών, αλλά έχουν μεταφερθεί στις εταιρείες εξαγοράς ή διαχείρισης πιστώσεων. 

«Είτε η Κυβέρνηση θα δεχτεί ότι το ανθρώπινο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των πολιτών, απρόσκοπτα να καταφεύγουν στη δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους, θα επανέλθει όπως ήταν πριν το 2018, είτε θα πρέπει η Κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι θα πλήττεται το κράτος δικαίου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με το ψευδοεπιχείρημα ότι κινδυνεύουν οι τράπεζες», σημείωσε. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, Σταύρος Παπαδούρης, είπε ότι διαφάνηκε ότι το Υπουργείο Οικονομικών έχει δύο καπέλα: του Υπ. Οικονομικών και του πιστωτή, γιατί «η μεγάλη τους έννοια είναι τι θα γίνει με την ΚΕΔΙΠΕΣ και με τον ΟΧΣ, που είναι λεφτά που θα καταλήξουν στο κράτος». 

Πρόσθεσε, επίσης, ότι το αίτημα της πρότασης νόμου είναι δίκαιο και επιβεβαιώνεται από πρόσφατη απόφαση του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που λέει ότι παρά τις ανησυχίες μη σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα, οι νομοθεσίες, όταν είναι δίκαιες, παραμένουν δίκαιες. Ο κ. Παπαδούρης ανέφερε, τέλος, ότι με την πρόταση νόμου «προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στη δικαιοσύνη». 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, επανέλαβε τη θέση της ΔΗΠΑ για την ανάγκη επαναφοράς του δικαιώματος του δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο πριν την εκποίηση. Αναφερόμενος στους κινδύνους που επικαλούνται η Κεντρική Τράπεζα και το Υπ. Οικονομικών, είπε ότι «δεν έχουμε λάβει τις κατάλληλες απαντήσεις που να μας ικανοποιούν και να αποδεικνύουν την κινδυνολογία». 

Για τη δημιουργία ειδικών δικαστηρίων, είπε ότι «αισιοδοξούμε ότι θα γίνει αυτό πολύ σύντομα, για να ψηφίσουμε σε συνδυασμό τη δική μας πρόταση νόμου, σε συνδυασμό με το κυβερνητικό νομοσχέδιο», καθώς, όπως σημείωσε, δεν έρχονται σε αντίθεση τα δύο 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ανέφερε ότι η ρύθμιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από τα ΜΕΔ και η προστασία των ευάλωτων δανειοληπτών – όχι των στρατηγικών κακοπληρωτών- θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων που να καλύπτουν όλο το φάσμα. Σημείωσε ότι ΕΔΕΚ κατέθεσε τις προτάσεις από το 2015. 

Όπως είπε, οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν το ειδικό τμήμα στα Επαρχιακά Δικαστήρια για την προσφυγή των δανειοληπτών στη βάση συγκεκριμένων προτεραιοτήτων, τον καθορισμό της αντικειμενικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου και πώς αυτό αξιοποιείται, την προστασία των εγγυητών και σε περίπτωση απορρόφησης του ακινήτου να υπάρχει διαγραφή του υπόλοιπου. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Πάνε Ολομέλεια οι προτάσεις για εκποιήσεις 

Stockwatch: Ψάχνουν λύσεις για εκποιήσεις, χωρίς να κινδυνέψει το αξιόχρεο

Stockwatch: «Καμπανάκι» λόγω ανάγκης βάσης δεδομένων για ΜΕΧ, εκποιήσεις 

Stockwatch: Χαρτογράφηση των κόκκινων δανείων σε τράπεζες και ΕΕΠ 

Ο περί Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού Νόμος (Αρ. 2) του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η έγκριση πληρωμής από τον λογαριασμό του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους €361.098.659 και χρήση τους για τη διενέργεια δαπανών προς υλοποίηση διάφορων σκοπών για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη ή η πρόνοια που περιλήφθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2023 είναι ανεπαρκής. 

Ανησυχίες Δημοσιονομικού Συμβουλίου για δημοσιονομική πειθαρχία 

Τις ανησυχίες του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τη δημοσιονομική πειθαρχία της Κυβέρνησης ανέδειξαν οι Βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που κατέθεσε η Κυβέρνηση. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς και του Κινήματος Οικολόγων, Σταύρος Παπαδούρης, σημείωσαν την ανησυχία τους για επιστολή που έλαβε η Επιτροπή από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, στην οποία, όπως είπαν, αναφερόταν ότι η γνώμη του παραγνωρίζεται, ότι υπάρχει συστηματική έλλειψη πληροφόρησης, καθώς και το ότι εγείρει ανησυχίες και εντοπίζει πιθανούς κινδύνους για τη μελλοντική πορεία των δημοσίων οικονομικών. Οι Βουλευτές ζήτησαν την άποψη της Κυβέρνησης σε όσα αναφέρει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. 

Αναφορικά με το περιεχόμενο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού, αυτός είναι ύψους €361.098.659, με την επιβάρυνση του δημοσιονομικού ισοζυγίου να ανέρχεται στο 0,85% του ΑΕΠ, περιλαμβάνει ποσό €116 εκατομμυρίων ενδοκυβερνητικών συναλλαγών που δεν επηρεάζουν το δημοσιονομικό ισοζύγιο. 

Οι πρόσθετες ανάγκες, σύμφωνα με την έκθεση του νομοσχεδίου, αφορούν «κοινωνικές παροχές, για ενίσχυση των τομέων της υγείας, της παιδείας, του αθλητισμού, της στέγασης των εκτοπισθέντων, ενίσχυσης του αγροτικού τομέα και διαφόρων άλλων αναγκών, που προέκυψαν λόγω των σοβαρών επιπτώσεων που δημιουργούνται στην οικονομία από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον πληθωρισμό». 

Αναφορικά με τις μεγαλύτερες δαπάνες, αυτές αφορούν, μεταξύ άλλων, €60 εκ. για την καταβολή της ΑΤΑ το β’ εξάμηνο του 2023, €60 εκ. για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων/Σχεδίων Χορηγιών, €59 εκ. για αγορά ύδατος λόγω αύξησης στο κόστος αφαλατωμένου νερού που οφείλεται κυρίως στην αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, €56 εκ. για κυβερνητική χορηγία προς το Πανεπιστήμιο Κύπρου για υλοποίηση αναπτυξιακών έργων (€42,6 εκ.) αλλά και κάλυψη λειτουργικών εξόδων (€13,4 εκ.), €25,4 εκ. για αγορά του κτηρίου «Μετροπόλιταν», όπου θα στεγαστεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, €18,2 εκ. για την παράταση του μέτρου επιδότησης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, €15,8 εκ. για κρατική χορηγία προς το ΤΕΠΑΚ για υλοποίηση του έργου ανέγερσης φοιτητικών εστιών, €15,6 εκ. για φιλοξενία εκτοπισθέντων από την Ουκρανία και ασυνόδευτων ανήλικων παιδιών αιτητών διεθνούς προστασίας, €15 εκ. για αγορά φαρμάκων και εμβολίων κατά του κορωνοϊού, €11,5 εκ. για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και €9,4 εκ. για χορηγία στον ΚΟΑ για κατασκευή/βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων. 

Οι Βουλευτές ανέφεραν ότι μόλις κατατέθηκε ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός και χρειάζονται χρόνο για περαιτέρω εξέταση, εντός των χρονικών περιθωρίων που τίθενται από το κλείσιμο της Βουλής για τις θερινές διακοπές. 

Ερωτηθείσα σχετικά, η Οικονομική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών, Μελίνα Κατσουνωτού, ανέφερε ότι δεν υπάρχει απόφαση ακόμα αναφορικά με την παράταση του σχεδίου επιδότησης του ηλεκτρισμού, ωστόσο γίνονται διεργασίες, με βάση τα δεδομένα, για να συνεχιστεί. Δεν περιλαμβάνεται ωστόσο στον συμπληρωματικό προϋπολογισμό κονδύλι για το θέμα. Ανέφερε ότι, νοουμένου ότι θα αποφασιστεί η παράταση της επιδότησης, θα εξεταστεί αν υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις και, αν χρειαστεί, θα ζητηθεί επιπλέον κονδύλι. 

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χρύσης Παντελίδης, σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της Επιτροπής, ανέφερε ότι ως ΔΗΚΟ «σημειώνουμε τα €60 εκ. τα οποία περιλαμβάνονται αναφορικά με την εφαρμογή της συμφωνίας για την ΑΤΑ, τα €7,5 εκ. για την εφαρμογή του σχεδίου ΚτίΖΩ για την ανακατασκευή των κυβερνητικών οικισμών, την οποία χαιρετίζουμε», καθώς και τα €18 εκ. που σχετίζονται με την επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα, όπως είπε. 

Ο κ. Παντελίδης σημείωσε, τέλος, τον προβληματισμό του, για το ότι η κυπριακή πολιτεία συνεχίζει να καταβάλλει ένα πολύ ψηλό ποσό χρημάτων -σε αυτό τον προϋπολογισμό είναι €15 εκ.- «τα οποία σχετίζονται με τη φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών, αιτητών ασύλου αλλά και προσφύγων λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία». 

Από την πλευρά του, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε ότι είναι «με ιδιαίτερη ανησυχία που παρακολουθούμε τα πρώτα δείγματα γραφής σε σχέση με τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών από τη νέα Κυβέρνηση». Όπως σημείωσε, η Κυβέρνηση προεκλογικά έδωσε «ξεκάθαρες διαβεβαιώσεις» για την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, ενώ στο πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη υπάρχει ρητή αναφορά για ενισχυμένη συνεργασία που θα είχε η Κυβέρνησή του με το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, όπως είπε. «Μας προβληματίζει να ακούμε επισήμως από το δημοσιονομικό συμβούλιο ότι η γνώμη του παραγνωρίζεται, ότι υπάρχει συστηματική έλλειψη πληροφόρησης, και ταυτόχρονα, αυτός ο σημαντικός, ανεξάρτητος θεσμός να εγείρει ανησυχίες και να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους για τη μελλοντική πορεία των δημοσίων οικονομικών», είπε. 

Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι η επίπτωση των κινήσεων της Κυβέρνησης που έγιναν τους πρώτους 2-3 μήνες, θα φανούν μελλοντικά. «Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε οτιδήποτε που θα μας επιστρέψει στα παλιά, όταν μέσα από αλόγιστες πολιτικές τα δημόσια οικονομικά της χώρας μας είχαν εκτροχιαστεί», ανέφερε. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Εξετάζεται η επέκταση επιδότησης ηλεκτρισμού 

Stockwatch: Μ. Περσιάνης: Μας αγνόησαν για συμπληρωματικό 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση απουσίας του Εφόρου Ασφαλίσεων ή κένωσης της θέσης και μέχρι την πλήρωση αυτής, να μπορεί να διοριστεί, εκτός από τον Βοηθό Έφορο Ασφαλίσεων, Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, προκειμένου να ασκεί αναπληρωματικά καθήκοντα του Εφόρου Ασφαλίσεων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επι των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σύντομα προς ψήφιση ενώπιον της Ολομέλειας.  

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επι των προνοιών του πιο πάνω νομοσχεδίου σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι να επεκταθεί η περίοδος της καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επι των προνοιών των πιο πάνω προτάσεων νόμου σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η συμπερίληψη των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στις πρόνοιες του άρθρου 9 του Νόμου περί Ειδικής Χορηγίας, οι οποίοι έχουν καταστεί ή/και καθίστανται δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας, εν όψει της εξόδου της χώρας από την ΕΕ και τη μη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους της χορηγίας,  

(β) να τερματισθεί η υποβολή αιτήσεων για παροχή της Ειδικής Χορηγίας για Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας, δεδομένου του σημαντικού διαστήματος που έχει δοθεί για την αξιοποίηση της χορηγίας από τους πολίτες,  

(γ) να ρυθμιστούν νομοθετικά παρεμφερή ζητήματα για την επανεξέταση και την υποβολή ελλιπών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή βρίσκονται υπό εξέταση πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και  

(δ) να τεθούν μεταβατικές διατάξεις για τη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 9 του βασικού Νόμου (Ν.91(1)/2006), ώστε να είναι σε εφαρμογή ρύθμιση της επιστροφής μέρους της ειδικής χορηγίας, σε περίπτωση τερματισμού της διαμονής πριν τη συμπλήρωση των δέκα ετών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επι τον προνοιών των πιο πάνω νομοσχεδίων και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή τους σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η διαγραφή της πρόνοιας για υποχρεωτική διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος κατά την ιατρική εξέταση υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των ισχύουσων διατάξεων για τις ιατρικές εξετάσεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προωθήσει τα πιο πάνω σχέδια νόμου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων που αφορούν στη μετονομασία του Γραφείου Προγραμματισμού και της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης για σκοπούς επικαιροποίησής τους, περίληψη αναφορών σε υφυπουργείο, διαγραφή ορισμένων κατηγοριών εναλλάξιμου προσωπικού που έπαψαν να υφίστανται και εκχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση διατάγματος στο οποίο να καθορίζονται τα τμήματα και υπηρεσίες που υπάγονται σε υπουργείο/υφυπουργείο.   

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως προωθήσει τα πιο πάνω σχέδια νόμου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Ανάγκη κατοχύρωσης συνταξιοδοτικών ωφελημάτων μερίδας αφυπηρετησάντων υπαλλήλων του δημόσιου  

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η ανάγκη κατοχύρωσης των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων μερίδας αφυπηρετησάντων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του περί Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου. 

Διευθετείται το εφάπαξ όσων αφυπηρέτησαν πριν ψηφιστεί το συνταξιοδοτικό 

Εντός των επόμενων δύο βδομάδων το Υπουργείο Οικονομικών θα πάρει προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο, πρόταση για κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων μερίδας αφυπηρετησάντων υπαλλήλων του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του νέου συνταξιοδοτικού νόμου, ενώ η καταβολή του εφάπαξ επιδόματος που δικαιούνται αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τον Σεπτέμβρη. 

Όπως είπε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, πρόκειται για 36 υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, ενώ αναμένονται στοιχεία για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Σχολιάζοντας τη δήλωση του Βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέα Καυκαλιά, ότι έχουν περάσει εφτά μήνες από τη δέσμευση του Υπουργείου για κάλυψη και αυτών των υπαλλήλων, ο κ. Παντελή ανέφερε ότι η νέα νομοθεσία δημιουργεί μεγάλο φόρτο εργασίας. Γι’ αυτό τις επόμενες δύο βδομάδες θα κατατεθεί προς έγκριση στο Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση. 

Απαντώντας σε ερώτηση του Προεδρεύοντα της Επιτροπής, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χρύση Παντελίδη, για το πότε αναμένεται να πάρουν τα λεφτά τους, ο κ. Παντελή σημείωσε ότι για τους 36 της δημόσιας υπηρεσίας που υπάρχουν στοιχεία η διαδικασία θα είναι γρήγορη και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν τον Σεπτέμβριο, ενώ για τους υπόλοιπους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όταν συλλεχθούν τα στοιχεία. 

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για μικρά ποσά και δεν θα χρειαστεί πρόνοια για συμπληρωματικό προϋπολογισμό. 

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση των Βουλευτών του ΕΛΑΜ Σωτήρη Ιωάννου και της ΔΗΠΑ Αλέκου Τρυφωνίδη, αν συμπεριλαμβάνονται και οι δύο ΣΥΠ που αφυπηρέτησαν στο 57ο έτος μετά από σχετικές διαβεβαιώσεις, ο ΓΔ του Υπουργείου Οικονομικών είπε ότι θα εξεταστεί το ζήτημα, κατά πόσο τους έχει ήδη καταβληθεί κάποιο εφάπαξ ποσό και θα ενημερώσουν σχετικά την Επιτροπή. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ME: 

Stockwatch: Ρυθμίσεις για όσους έμειναν εκτός νέου συνταξιοδοτικού 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων     

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.     

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών και το Υπουργείο Εσωτερικών. 

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τον Δήμο Αγίου Αθανασίου και την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA). 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Πόθεν έσχες, προϋπ. €351.3 εκ., προαγωγές δημοσίου, Ταμείο Αλληλεγγύης και επίδομα τέκνου

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, υπερψήφισε τις προτάσεις νόμου για το πόθεν έσχες, τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους €351.3 εκ., τη μείωση της βαρύτητας του κριτηρίου της ετήσιας υπηρεσιακής έκθεσης για προαγωγές στη δημόσια υπηρεσία, τις προτάσεις νόμου για ρυθμίσεις στο Ταμείο Αλληλεγγύης για τους κουρεμένους και την αύξηση του

Εσωτερικών

Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα ΥΠΕΣ για πολεοδομικές άδειες

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 11/07/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων στους ΕΟΑ Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η εκχώρηση πολεοδομικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εσωτερικών στους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης δυνάμει διατάγματος. Αντιδράσεις στη Βουλή από Προέδρους ΕΟΑ για διάταγμα