Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμου, ώστε να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού και να επεκταθεί η περίοδος της καταβολής ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών προς το Τμήμα Φορολογίας. 

Με την παρούσα πρόταση νόμου παρέχεται η δυνατότητα για ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών που προνοούσε ο βασικός νόμος (Ν. 4(1)/2017) όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Η παράταση αυτή κρίθηκε αναγκαία, αφού λόγω των έκτακτων μέτρων που λήφθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επιβολή lockdown αρκετές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα λόγω της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία με ότι αυτό συνεπάγεται (π.χ. ενεργειακή κρίση, ακρίβεια, κλπ.), πολλά άτομα δεν είχαν την δυνατότητα και το χρονικό περιθώριο να αξιοποιήσουν τις πρόνοιες της νομοθεσίας καθώς επίσης και αρκετοί φορολογούμενοι που ήταν ενταγμένοι στα Ειδικά Σχέδια για στήριξη των επιχειρήσεών και των εργαζομένων που αντιμετώπιζαν σοβαρές επιπτώσεις λόγω της πανδημίας αδυνατούσαν να καταβάλουν τις δόσεις τους. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Απόσυρση
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Ηλίας Μυριάνθους

Ημερολόγιο

17 Νοεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

16 Μαΐου, 2024

Το σχέδιο νόμου αποσύρθηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα