Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022

Το παρόν νομοσχέδιο σκοπό έχει τη συμπερίληψη των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στις πρόνοιες του άρθρου 9 του Νόμου, οι οποίοι έχουν καταστεί ή/και καθίστανται δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας, εν όψει της εξόδου της χώρας από την ΕΕ και τη μη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους της χορηγίας. 

Το άρθρο 9 του Ν.91(1)/2006 προνοεί την επιστροφή της ειδικής χορηγίας σε περίπτωση τερματισμού της διαμονής στην κατοικία για την οποία παραχωρήθηκε η χορηγία. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

6 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα