Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022

Το παρόν νομοσχέδιο σκοπό έχει την τροποποίηση του Νόμου 129(1)/2011, ώστε:  

(α) Να τερματισθεί η υποβολή αιτήσεων για παροχή της Ειδικής Χορηγίας για Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας, δεδομένου του σημαντικού διαστήματος που έχει δοθεί για την αξιοποίηση της χορηγίας από τους πολίτες. 

(β) Να ρυθμιστούν νομοθετικά παρεμφερή ζητήματα για την επανεξέταση και την υποβολή ελλιπών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή βρίσκονται υπό εξέταση πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου.  

(γ) Να τεθούν μεταβατικές διατάξεις για τη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 9 του βασικού Νόμου (Ν.91(1)/2006), ώστε να είναι σε εφαρμογή ρύθμιση της επιστροφής μέρους της ειδικής χορηγίας, σε περίπτωση τερματισμού της διαμονής πριν τη συμπλήρωση των δέκα ετών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Ακίνητα, Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

22 Σεπτεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

6 Ιουλίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα