Επιτροπή Ενέργειας: Λύση για κατάργηση τέλους εταιρειών €350, ο τουρισμός ανακάμπτει από ρωσικές κυρώσεις

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 30/05/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2022 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η απάλειψη της υποχρέωσης καταβολής ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) από όλες τις εγγεγραμμένες εταιρείες,  

(β) η εξαίρεση των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ετησίως, από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),  

(γ) η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε οι εταιρείες μικρού μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους εκατόν ευρώ (€100), ενώ οι εταιρείες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους να καταβάλλουν ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350),  

(δ) η εξαίρεση από την υποχρέωση παράδοσης ετήσιας έκθεσης για καταχώριση στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350) των εταιρειών οι οποίες δεν ασκούν οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε συναλλαγή από την ημερομηνία σύστασής τους, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Φ.Π.Α. δυνάμει των διατάξεων του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, δεν είναι εγγεγραμμένες στο Φορολογικό Μητρώο δυνάμει των διατάξεων του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου και δεν διατηρούν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό και 

(ε) η εξαίρεση των καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την υποχρέωση καταβολής των τελών και δικαιωμάτων που καθορίζονται σε κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, καθώς και από την υποχρέωση καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (€350).  

Λύση για κατάργηση τέλους εταιρειών €350 επιδιώκει η Επιτροπή Ενέργειας 

Λύση στο θέμα της επιβολή τέλους €350 ευρώ στις εταιρείες επεξεργάζεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, με στόχο μέχρι το κλείσιμο της Βουλής για το καλοκαίρι να οδηγηθεί προς ψήφιση νομοθεσία που θα προνοεί είτε πλήρη κατάργηση, είτε κλιμακωτή κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους. 

Στη συνεδρία συζητήθηκαν πέντε προτάσεις νόμου που κατέθεσαν Βουλευτές, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε χρόνο ώστε να εντάξει την κατάργηση του τέλους στο πλαίσιο της γενικότερης φορολογικής μεταρρύθμισης που επεξεργάζεται. 

Μιλώντας μετά την συνεδρία της Επιτροπή, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη ανέφερε ότι το συγκεκριμένο τέλος που είναι απότοκο του μνημονίου και μπήκε προσωρινά θα έπρεπε κάποια στιγμή να είχε καταργηθεί, αφού αποτελεί ένα χαράτσι το οποίο δεν συμβάλει καθόλου στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και είναι εκτός λογικής. 

Σημείωσε ότι σίγουρα το τέλος αυτό αποφέρει έσοδα για το κράτος, περίπου 45 εκατ. ευρώ, ωστόσο εξέφρασε τη θέση ότι στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης αυτό το αδικαιολόγητο τέλος θα πρέπει να αρθεί και να ακολουθηθεί μια νέα φορολογική πολιτική που με ελάχιστη αύξηση να αναπληρώσει τα έσοδα αυτά του κράτους και να βγάζει ενδεχομένως την Κύπρο από μαύρες λίστες. 

Κάλεσε τη νέα κυβέρνηση να έρθει το συντομότερο δυνατό με πρόταση για να πει ποια είναι η θέση της και πώς μπορεί να αναπληρώσει αυτό το ποσό.  Πρόσθεσε ωστόσο ότι η Επιτροπή θα κινηθεί στη βάση χρονοδιαγράμματος και ευχήθηκε πριν από το κλείσιμο της Βουλής να μπορεί να ψηφίσει την κατάργηση των 350 ευρώ. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Κώστας Κώστα, έκανε λόγο για εμπαιγμό και κοροϊδία της Βουλής για 5 χρόνια από την προηγούμενη Κυβέρνηση από την οποία ανέμεναν να φέρει πρόταση για κατάργηση του συγκεκριμένου τέλους. 

Σημείωσε ότι στη σημερινή συνεδρία ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ επανέλαβε ότι το Υπουργείο διαφωνεί με την κατάργηση του τέλους και ενώ κλήθηκαν δεν έδωσαν τον παρών τους εκπρόσωποι του Υπουργείου Εμπορίου και του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών. Πρόσθεσε ότι ΠΟΒΕΚ, ΣΕΛΚ, ΚΕΒΕ και Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος συμφωνούν με την κατάργηση του τέλους ενώ η Νομική Υπηρεσία θα ετοιμάσει γνωμάτευση για τις προτάσεις νόμου. 

Είπε επίσης ότι η Επιτροπή θα συνεδριάσει ξανά για το θέμα σε 15 μέρες, ενώ το κόμμα ζήτησε να αποσταλεί γραπτώς η θέση του Υπουργού Οικονομικών για το θέμα. Παράλληλα είπε ότι το ΑΚΕΛ συμφωνεί με την κατάργηση της επιβολής του τέλους σε όλες τις μικρές εταιρείες και σε εταιρείες με περιορισμένο κύκλο εργασιών. Πρόσθεσε ότι το κόμμα προτείνει κλιμακωτή επιβολή του τέλους για τις υπόλοιπες εταιρείες, αφού θεωρεί ότι μια εταιρεία με σημαντικά ή μεγάλα κέρδη θα πρέπει να καταβάλλει ένα πολύ μικρό τέλος ετησίως, συνεισφέροντας στην στήριξη των δημοσίων οικονομικών. 

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε ότι το εν λόγω τέλος επιβλήθηκε μνημονιακά πριν από μια δεκαετία ως προσωρινό. Πρόσθεσε ότι σήμερα χρόνια μετά που κάποιες πολιτικές δυνάμεις λένε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, αυτό το χαράτσι παραμένει. 

«Πρόκειται για έναν νόμο ο οποίος δεν είναι στοχευμένος και ούτε τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Είναι νόμος άδικος, ο οποίο επιβαρύνει κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικότερα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους», πρόσθεσε. 

Ανέφερε ότι η πρόταση του ΕΛΑΜ είναι να αφαιρεθεί αυτό το ποσό από όλους, αφού δεν είναι καθόλου στοχευμένο και δεν υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας. Είπε επίσης ότι υπάρχει πρόθεση από πλευράς της Κυβέρνησης να καλύψει αυτά τα ζητήματα στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης, ωστόσο όπως είπε, μέχρι να γίνει αυτή η μεταρρύθμιση, επιθυμούν να καταργήσουν αυτό το αναχρονιστικό τέλος. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Μιχάλης Γιακουμή, ανέφερε ότι το κόμμα κατέθεσε δύο προτάσεις νόμου, οι οποίες αφορούν τόσο τις εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όσο και τις ανενεργές εταιρείες. 

Όσον αφορά τις μη κερδοσκοπικές εταιρείες, των οποίων ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις 30 χιλιάδες εισηγήθηκε όπως εξαιρούνται από την υποχρέωση ετήσιας οικονομικής έκθεσης στον Έφορο Εταιρειών και από την υποχρέωση έκτακτης καταβολής του ετήσιου τέλους ύψους 350 ευρώ. 

Σκοπός, της πρότασης, είπε, είναι η διευκόλυνση των εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έτσι ώστε να συνεχιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους και η φιλανθρωπική, πολιτιστική ή άλλη δραστηριότητά τους. 

Ανέφερε ακόμα ότι κατέθεσαν σχετική πρόταση και για τις ανενεργές εταιρείες, οι οποίες δεν προβαίνουν σε συναλλαγές και δεν είναι εγγεγραμμένες στα φορολογικά μητρώα. 

Ο Βουλευτής του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών Σταύρος Παπαδούρης σημείωσε ότι διαφορετικές ήταν οι οικονομικές συνθήκες όταν επιβλήθηκε το συγκεκριμένο τέλος, το οποίο δεν αποτελεί φορολογική πολιτική, αλλά ήταν ένα έκτακτο τέλος που κρίνουν όλα τα κόμματα ότι πρέπει να καταργηθεί. Εξέφρασε τη διαφωνία του με προτάσεις νόμου για κλιμακωτή εφαρμογή του τέλους, αναφέροντας ότι υποστηρίζει την πλήρη κατάργηση. 

Ξεκαθάρισε ότι η όποια κατάργηση που συζητείται τώρα θα αφορά τον προϋπολογισμό του 2024. Σημείωσε ότι από πλευρά Εφόρου Φορολογίας τέθηκε ότι αυτό το ποσό είναι αμελητέο όσον αφορά τα έσοδα του Τμήματος Φορογολίας, ωστόσο το αντίθετο ισχύει για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται σε πολύ δύσκολους καιρούς να πληρώσουν το τέλος. 

Σημείωσε ότι το ΥΠΟΙΚ ζήτησε πίστωση χρόνου για να το εντάξουν ως μέρος της γενικότερης φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά όπως είπε, το ΥΠΟΙΚ θα πρέπει να γνωρίζει ότι τις επόμενες 1-2 εβδομάδες αν δεν έρθουν να παρουσιάσουν αυτή τη μεταρρύθμιση θα προχωρήσουν με την πρόταση νόμου πριν κλείσει η Βουλή για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Επιφυλάξεις ΥΠΟΙΚ για κατάργηση εταιρικού τέλους €350 

Stockwatch: Προς κατάργηση το «χαράτσι» €350 σε εταιρείες 

Ο περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου, ώστε να προβλεφθεί ότι τα μέλη του προσωπικού της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) που θα επιλέξουν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) και θα καταστούν μέλη του προσωπικού του παραμένουν και συνεχίζουν με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις ως μέλη του Ταμείου Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων, του Ταμείου Ευημερίας Επιστημονικού Προσωπικού, του Ταμείου Βοηθείας Υπαλλήλων και του Ταμείου Βοηθείας Επιστημονικού Προσωπικού της ΑΗΚ στα οποία είναι μέλη κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του προτεινόμενου νόμου.  

Επιπροσθέτως, με την πρόταση νόμου σκοπείται η τροποποίηση του πιο πάνω Νόμου, ώστε η Ειδική Επιτροπή ΔΣΜΚ να εξετάσει και να αποφασίσει την παραχώρηση ειδικών κινήτρων σε ορισμένους υπαλλήλους της ΑΗΚ, προτού οι υπάλληλοι της ΑΗΚ κληθούν να επιλέξουν κατά πόσο επιθυμούν να συνεχίσουν την υπηρεσία τους στον ΔΣΜΚ, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν κίνητρο για τη συνέχιση της υπηρεσίας τους στον ΔΣΜΚ. 

Η Επιτροπή, αφού τοποθετήθηκε επί των προνοιών της πρότασης νόμου, αποφάσισε την υποβολή της στην Ολομέλεια του σώματος για ψήφισή της σε νόμο. 

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Επισκέψιμων Αγροκτημάτων Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας επισκέψιμων αγροκτημάτων. Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καθορίζεται το πλαίσιο αδειοδότησης και δημιουργίας μητρώου για την εγγραφή επισκέψιμων αγροκτημάτων, το οποίο θα τηρείται από το Υφυπουργείο Τουρισμού.   

Επίσης, εισάγονται πρόνοιες για την κατηγοριοποίηση των εν λόγω αγροκτημάτων σε θεματικές ενότητες πρόσθετα της κύριας αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής δραστηριότητας, την δυνατότητα ανάπτυξης σε αυτά υποδομών διαμονής και διανυκτέρευσης, υποδομών εστίασης και αναψυχής καθώς και υποδομών για παροχή εκπαίδευσης σε ενδιαφερομένους. 

Η πρόταση νόμου θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση στις 8 Ιουνίου 2023.  

Ο περί Χαρουπιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Χαρουπιών (Απόβαρο) Νόμου, ώστε να απαγορευθεί η συλλογή ή/και μεταφορά ή/και εμπορία άγουρων χαρουπιών. 

Η πρόταση νόμου θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση την 1η Ιουνίου 2023. 

Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής να μη θεωρούνται, για τους σκοπούς του εν λόγω Νόμου, προσαρτήματα σε οικοδομή και για την εγκατάστασή τους, να μην απαιτείται η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής από την αρμόδια αρχή.  

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικοδομές και να εξαλειφθεί τυχόν αχρείαστη γραφειοκρατία, με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών. 

Η πρόταση νόμου θα υποβληθεί στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση την 1η Ιουνίου 2023. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Επιπτώσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία 

Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκαν οι επιπτώσεις στις κυπριακές επιχειρήσεις από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και τρόποι αντιμετώπισής τους. 

Ο τουρισμός ανακάμπτει από τις ρωσικές κυρώσεις 

Ο τουρισμός στην Κύπρο φαίνεται να ανακάμπτει από τις επιπτώσεις των κυρώσεων κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής στην Ουκρανία καθώς μέχρι τώρα το 2023 κινείται αυξητικά, κατά 8% σε σχέση με την πολύ καλή τουριστική σεζόν του 2019. Ωστόσο, κάποιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας με την Κυβέρνηση να καλείται να τις στηρίξει ώστε να μην κλείσουν και να οδηγηθούν πολλοί εργαζόμενοι στην ανεργία. 

Αυτό καταγράφηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά τη συζήτηση του θέματος των επιπτώσεων στην κυπριακή οικονομία λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο ζήτημα του τουρισμού στην παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΔΗΣΥ Κυριάκος Χατζηγιάννη, στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, είπε πως η Κύπρος με βάση τις αποφάσεις της ΕΕ δύναται να βοηθήσει τις εκείνες επιχειρήσεις που πλήττονται θανάσιμα από τις ρωσικές κυρώσεις και συνεπώς δημιουργούν ανεργία. 

Είπε πως η Κυβέρνηση θα πρέπει να ετοιμάσει πλάνο στήριξης αυτών των επιχειρήσεων και όχι κατ΄ ανάγκη με οικονομικούς πόρους. «Απαιτήσαμε από την Κυβέρνηση να ανοίξει ένα διάλογο κυρίως με τον τουριστικό τομέα, και όχι μόνο, για το πώς επηρεάζονται και να δώσει ένα πλάνο στήριξης τους», είπε. 

Σημείωσε πως δεν είναι πολλές αυτές οι επιχειρήσεις, ωστόσο θα υπάρξει μεγάλο πρόβλημα αν αυτές οδηγηθούν σε στάση πληρωμών ή αν κλείσουν, καθώς οι πλείστες από τις επιχειρήσεις αυτές είναι στα πρόθυρα του κλεισίματος και συνεπώς θα δημιουργηθούν άνεργοι. 

Ο κ. Χατζηγιάννη είπε πως ανάλογο είναι το πρόβλημα και στον τομέα των υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι πλήττεται η κάθε επιχείρηση, το κάθε γραφείο χωριστά, υπάρχει πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να διαμορφώσουμε μια κατάσταση που η Κύπρος θα εξακολουθήσει να έχει ένα καλό όνομα, πρόσθεσε. 

Μιλώντας εντός Επιτροπής, ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής είπε πως οι επιπτώσεις στον τουρισμό διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις άμεσες με τη διακοπή της τουριστικής κίνησης από Ρωσία και Ουκρανία και τις δευτερογενείς με την αύξηση του κόστους των τουριστικών επιχειρήσεων και γενικότερα την άνοδο των τιμών. 

Όπως είπε στην Κύπρο έχουμε πληγεί από τις άμεσες και τις δευτερογενείς γιατί το ποσοστό της ρωσικής αγοράς και ουκρανικής αγοράς ήταν ιδιαίτερα ψηλό, προσθέτοντας ότι το 2019 το ποσοστό των τουριστών από τις δύο αυτές αγορές έφτασαν στις 876 χιλιάδες, που ήταν το 22% των αφίξεων. 

Είπε πως κάποιες επιχειρήσεις είχαν εστιάσει στη ρωσική και ουκρανική αγορά κατά 100%, και συνεπώς υπήρξε πρόβλημα από την εξάρτηση αυτή. 

Ανέφερε πως πέρσι ακολουθήθηκε μια πολιτική να μην υπάρξει πολιτική στήριξη στις επιχειρήσεις και θεωρήθηκε ευκαιρία να αλλάξει το τουριστικό μίγμα κάτι το οποίο ήταν σωστό. Πρόσθεσε πως όντως υπήρξε και υπάρχει πρόβλημα ακόμη και βιωσιμότητας και για αυτό υπάρχουν κάποια σχέδια για να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, όπως το σχέδιο της ψηφιακής αναβάθμισης και άλλα. 

Απαντώντας σε ερώτηση του Προέδρου της Επιτροπής είπε πως υπάρχει πολιτική βούληση για στήριξη της κάθε επιχείρησης, και πρόσθεσε πως θα κινηθεί το Υφυπουργείο και προς την ΕΕ καθώς το ένα σχέδιο που περιμένουν έγκριση από το αρμόδιο τμήμα αφορά ευρωπαϊκό κονδύλι. 

Ωστόσο, ο κ. Κουμής ανέφερε πως οι αφίξεις φέτος παρουσιάζουν αύξηση 38% σε σχέση με πέρσι και σημείωσε πως από πέρσι προτιμήθηκε να μην ακολουθηθεί εξειδικευμένη στήριξη γιατί καλύπτονταν η απώλεια της ρωσικής αγοράς. 

Είπε επίσης πως έγινε προσπάθεια να γίνει διασπορά του κινδύνου, και χαρακτήρισε υγιή την περσινή πολιτική που εφαρμόστηκε. Όπως είπε, ο τουρισμός φαίνεται να μένει έξω από μικροπολιτικές και πως οι αγορές για τις οποίες έγιναν επενδύσεις μεγαλώνουν σε σημαντικούς ρυθμούς. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία ο Υφυπουργός Τουρισμού είπε πως το Υφυπουργείο είναι σε άμεση και καθημερινή επικοινωνία με τις επιχειρήσεις και την αγορά, δεν εφησυχάζεται και συνεχίζει την προσπάθεια τόσο για την περαιτέρω βελτίωση της αεροπορικής σύνδεσης της Κύπρου, όσο και τη διείσδυση σε νέες αγορές. 

Την ίδια στιγμή, πρόσθεσε, παρέχουμε σχέδια επιδοτήσεων για να καταστούν οι τουριστικές επιχειρήσεις ακόμη πιο ανταγωνιστικές, όπως το σχέδιο ψηφιακής αναβάθμισης, το σχέδιο επιχορήγησης για βελτίωση των υποδομών προσβασιμότητας, ενώ περιμένουμε έγκριση για εξαγγελία σχεδίου που αφορά την βελτίωση των υποδομών για υπηρεσίες ευεξίας. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης είπε πως ακούσαμε σήμερα με ικανοποίηση από τον Υφυπουργό ότι για το 2023, μέχρι και σήμερα, παρατηρείται αύξηση του τουριστικού ρεύματος περίπου 8% σε σύγκριση με το 2019, κάτι που σημαίνει πως παρά το γεγονός ότι έχει πληγεί ο κλάδος του τουρισμού, υπάρχει αναπλήρωση του χαμένου τουριστικού προϊόντος από τη Ρωσία, από άλλες χώρες και για αυτή την επιτυχία πιστώνουμε αναλόγως και την παρούσα διακυβέρνηση αλλά και την προηγούμενη. 

Ο κ. Παντελίδης σημείωσε με ικανοποίηση όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από τη χώρα μας σε σχέση με την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις κυρώσεις, και πρόσθεσε ότι έχει μεσολαβήσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα που δίνει τη δυνατότητα ακόμη καλύτερης αξιολόγησης. Σημειώνουμε, συνέχισε, με ικανοποίηση το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών όλοι ανεξαιρέτως οι κλάδοι της οικονομίας ανακάμπτουν αλλά την ίδια ώρα αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν πληγεί και έχουμε καταθέσει την έκκληση προς την Κυβέρνηση ώστε να αρχίσει να εξετάζει και εξατομικευμένα τέτοιου είδους ζητήματα. 

Εκ μέρους του ΕΛΑΜ ο Γεάδης Γεάδη είπε πως στηρίζουν το αίτημα των επιχειρήσεων για στήριξη ευρωπαϊκή και κρατική. Την ίδια στιγμή, είπε, το κόμμα του στηρίζει το άνοιγμα σε νέες αγορές όπως είναι η Ελλάδα. 

Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα νέο τουριστικό δόγμα Κύπρου και Ελλάδας που θα περιλαμβάνει την ακτοπλοϊκή σύνδεση, η αφαίρεση των φόρων αεροδρομίων μεταξύ των δύο χωρών. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να αντληθούν τουρίστες από το εξωτερικό σε ένα νέο πακέτο Ανατολικής Μεσογείου που θα περιλαμβάνει την Ελλάδα και την Κύπρο μαζί. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Θεσμών

Διαφωνία στη Βουλή για πρόταση δημοσιοποίησης δωρητών Φορέα Κοινωνικής Στήριξης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2024, εξέτασε την ακόλουθη πρόταση νόμου: Ο περί του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024 Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης Νόμου, ώστε η επιτροπή διαχείρισης