Ο περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ώστε τα φωτοβολταϊκά συστήματα που εγκαθίστανται επί του κελύφους υφιστάμενης οικοδομής να μη θεωρούνται, για τους σκοπούς του εν λόγω Νόμου, προσαρτήματα σε οικοδομή και για την εγκατάστασή τους, να μην απαιτείται η προηγούμενη έκδοση άδειας οικοδομής από την αρμόδια αρχή. 

Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε οικοδομές και να εξαλειφθεί τυχόν αχρείαστη γραφειοκρατία, με σκοπό την ενίσχυση της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Αναπομπή
Τύπος Νομοθεσίας: Πρόταση Νόμου
Θεματική Ενότητα: Ενέργεια, Οικοδομές, Φωτοβολταϊκά

Ημερολόγιο

March 30, 2023

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

June 1, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

June 20, 2023

Αναπέμφθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

June 29, 2023

Η αναπομπή καταψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα