Σχέδια νόμου για εκποιήσεις, μεταρρύθμιση ΤΑ, ενημέρωση Επ. Δεοντολογίας και παρενόχληση στη ΔΥ 

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 06/07/2023, υπερψήφισε μεταξύ άλλων, τα σχέδια νόμου που προνοούν: 

(α) μαζί με την ειδοποίηση που αποστέλλεται από ενυπόθηκο δανειστή, σε περίπτωση υπερημερίας ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, να αποστέλλεται και τυποποιημένη πληροφόρηση στους δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης,  

(β) σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει στην ανταλλαγή ενυπόθηκου ακινήτου έναντι εξόφλησης χρέους προς ενυπόθηκο δανειστή και το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής να ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία εκτίμησης ακινήτου,  

(γ) αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διέπει την ΤΑ από το 2024, ύστερα από τη διενέργεια των επερχόμενων εκλογών,  

(δ) η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και 

(ε) διευκρίνιση ότι μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, περιλαμβάνεται η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση λόγω φύλου. 

Επιπρόσθετα, απορρίφθηκε το αίτημα για άμεση ψήφιση (διαδικασία επείγοντος) του νομοσχεδίου που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά στη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας του δικαστηρίου για θέματα εκποιήσεων, ενώ η πρόταση νόμου κομμάτων που αφορά το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασίας εκποίησης ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ για εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, πήραν αναβολή μιας εβδομάδας για περαιτέρω συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών.  

Ακόμη, κατατέθηκε πακέτο νομοσχεδίων που αφορά το σχέδιο Ενοίκιο έναντι Δόσης και πρόταση νόμου που αφορά τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ενυπόθηκου οφειλέτη κύρια κατοικίας.  

Τέλος, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Tiny Kox, κάλεσε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, την Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών που αντίκειται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τόνισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα, στο πλαίσιο Γκουτέρες. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022  

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) μαζί με την ειδοποίηση που αποστέλλεται από ενυπόθηκο δανειστή, σε περίπτωση υπερημερίας ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, να αποστέλλεται και τυποποιημένη πληροφόρηση στους δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης και   

(β) σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει στην ανταλλαγή ενυπόθηκου ακινήτου έναντι εξόφλησης χρέους προς ενυπόθηκο δανειστή και το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής να ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία εκτίμησης ακινήτου.  

Δύο νόμους για τις εκποιήσεις ψήφισε η Βουλή, ενώ εκκρεμούν άλλες δύο προτάσεις 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο δύο από τις τέσσερεις προτάσεις κομμάτων που αφορούν τις εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων και οι οποίες είχαν επίσης συμπεριληφθεί στο πακέτο που απέστειλε το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή για αντιμετώπιση του θέματος. 

Συγκεκριμένα ψηφίστηκε η πρόταση ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ που προνοεί σε περίπτωση υπερημερίας ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, μαζί με την ειδοποίηση που αποστέλλεται από ενυπόθηκο δανειστή προς τους δανειολήπτες, τους εγγυητές και τους παρόχους εξασφάλισης να αποστέλλεται και τυποποιημένη πληροφόρηση αναφορικά με την πιστωτική διευκόλυνση, με την επιστολή Τύπου Θ.  

Η πρόταση νόμου εγκρίθηκε ομόφωνα και σε αυτήν προστέθηκαν τα σημεία τροπολογίας που κατέθεσε ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης. Αυτά αφορούν την προσθήκη στην επιστολή Θ’ της ημερομηνία τερματισμού ενός δανείου, αν υπάρχει απόφαση επιδιαιτησίας και στοιχεία επικαιροποίησης του δανείου. Τα θέματα αυτά εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία. 

Επίσης ψηφίστηκε πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ που προνοεί ότι σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει στην ανταλλαγή ενυπόθηκου ακινήτου έναντι εξόφλησης χρέους προς ενυπόθηκο δανειστή και το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής να ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία εκτίμησης ακινήτου, αντί η καταναγκαστική αξία. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε με 46 ψήφους υπέρ και 3 αποχές από την ΕΔΕΚ. 

Η πρόταση νόμου κομμάτων που αφορά το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασίας εκποίησης ακινήτου σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,  αλλά και η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ για εναρμόνιση με ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου, πήραν αναβολή μιας εβδομάδας για περαιτέρω συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών. 

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε ότι συμφωνεί με την πρόταση του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ που αφορά θέματα διαφάνειας και απορρέουν από υφιστάμενες δικαστικές αποφάσεις. Αναφερόμενος στην τροπολογία του είπε ότι κρίνουν ότι η επιστολή τύπου Θ΄ που θα αποστέλλεται θα πρέπει να εμπεριέχει επίσης κάποια σημαντικά στοιχεία που είναι το ιστορικό κάθε δανειολήπτη που μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο στο δικαστήριο, η ημερομηνία κατά την οποία τερματίστηκε ένα δάνειο, κατά πόσο έχει εκδοθεί απόφαση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, κατά πόσο έχει εκδοθεί απόφαση διαιτησίας και αν υπάρχει αλλαγή στις εξασφαλίσεις σε σχέση με την πρώτη ημέρα που δόθηκε το δάνειο μέσω τροποποιητικής συμφωνίας. 

Η Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, εξέφρασε τη συμφωνία της μόνο με την προσθήκη του κ. Παπαδούρη που αφορά την ημερομηνία τερματισμού του δανείου. Όσον αφορά την πρόταση νόμου που το ΔΗΚΟ κατέθεσε μαζί με τον ΔΗΣΥ, είπε ότι πρόκειται για ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, υποβοηθά και ενισχύει τις αναδιαρθρώσεις και τη διαφάνεια και αν γινόταν νωρίτερα θα είχε πολύ μεγαλύτερη επίπτωση. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος τάχθηκε υπέρ της πρότασης νόμου ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ αλλά και των τροπολογιών των Οικολόγων. Όσον αφορά την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ που αφορά την αξία του ακινήτου, ανέφερε ότι θα τηρήσουν αποχή, αφού θεωρεί ότι η πρόταση νόμου υπερκαλύπτεται από την πρόταση που κατέθεσε η ΕΔΕΚ και θα συζητηθεί σε μια εβδομάδα. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Λίνος Παπαγιάννης εξέφρασε τη στήριξη του κόμματος και στις δύο προτάσεις νόμου και στις τροπολογίες Παπαδούρη. Ανέφερε ωστόσο ότι αυτά ΤΑ μικρά βήματα δεν θα είναι και τόσο αποφασιστικά για το χάος που επικρατεί στις σχέσεις τραπεζών και δανειοληπτών και στις παράλογες αποφάσεις που υπάρχουν από τράπεζες αλλά και στην καταστρατήγηση συμβάσεων εκ μέρους τους. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι είναι κατάντια να χρειάζεται η Βουλή να νομοθετεί ώστε σε περίπτωση υπερημερίας να αποστέλλεται και τυποποιημένη πληροφόρηση για την πιστωτική διευκόλυνση.  Ανέφερε ότι νομοθετεί η Βουλή πλέον για τα αυτονόητα και είναι ντροπή για το κράτος, ενώ εξέφρασε την απορία «ποιοι τελικά μας κυβερνούν». 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς είπε ότι το κόμμα του τάσσεται υπέρ και των δύο προτάσεων, ενώ στηρίζουν τις τρεις από τις τροπολογίες Παπαδούρη, εκτός από αυτή που αφορά τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Αναφερόμενος στην πρόταση του ΑΚΕΛ είπε ότι προβλέπει σε περίπτωση μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας που συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματικής στέγης ως αντάλλαγμα να ορίζεται η αγοραία αξία και όχι η καταναγκαστική αξία πώλησης, που καθορίζεται μονομερώς από τις τράπεζες και είναι πολύ χαμηλότερη. Με αυτή την πρόταση νόμου, πρόσθεσε, διευκολύνονται σε σημαντικό βαθμό οι αναδιαρθρώσεις. 

Επέκρινε επίσης την Κυβέρνηση, που ενώ τώρα έκανε συμφωνία για αναστολή των εκποιήσεων με τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης, όταν η Βουλή επιχειρούσε να νομοθετήσει την αναστολή τους έλεγαν ότι ήταν εις βάρος των δανειοληπτών και ότι «θα καταστρέφαμε την οικονομία». «Ο ορισμός της μεθόδευσης και της σκοπιμότητας», σημείωσε. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης υπέδειξε στον κ. Τρυφωνίδη ότι μας κυβερνά το κόμμα του και «όσο περνά ο καιρός το αναλογιζόμαστε ακόμα περισσότερα». Ανέφερε παράλληλα ότι έχουν γίνει τεράστια βήματα για βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, όμως οι τραπεζικές πρακτικές και νομοθεσίες δεν είναι τέλειες. Έστειλε επίσης αυστηρό μήνυμα στους επόπτες να εποπτεύουν. Πρόσθεσε ότι ο ΔΗΣΥ επιχειρεί πάντα αλλαγές με μεγάλη προσοχή για τα τραπεζικά ζητήματα φροντίζοντας να έχει τη συναίνεση και συνεννόηση των αρμοδίων αρχών, κάτι που εξασφάλισαν. Εξέφρασε επίσης στήριξη προς την πρόταση ΑΚΕΛ που επίσης έχει τη σύμφωνη γνώμη των αρχών. Ανέφερε ότι θα στηρίξουν μόνο την πρώτη πρόταση Παπαδούρη για την ημερομηνία τερματισμού του δανείου. 

Νομοσχέδιο για ειδικό δικαστήριο και αίτημα για αναβολή συζήτησης 

Πριν από την έναρξη της συζήτησης η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου ενημέρωσε το σώμα ότι κατατέθηκε νομοσχέδιο από τον Υπουργό Οικονομικών με την έκκληση να κηρυχθεί επείγον και να ψηφιστεί την ίδια μέρα και αφορά τη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας του δικαστηρίου για θέματα εκποιήσεων. Ωστόσο ύστερα από συνεννόηση των κομμάτων το θέμα παραπέμφθηκε σε κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Οικονομικών και Νομικών. 

Με την έναρξη της συζήτησης στην Ολομέλεια, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι η συζήτηση για τις προτάσεις νόμου που αφορούν τις εκποιήσεις, θα πρέπει να αναβληθεί και οι προτάσεις νόμου να επιστρέψουν στην Επιτροπή Οικονομικών για περαιτέρω συζήτηση, μετά και την παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης από την Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του θέματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) και των εκποιήσεων. 

Αντίθετα, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιώργος Λουκαΐδης, εξέφρασε την άποψη ότι η συζήτηση για το θέμα έχει εξαντληθεί, εκτός και αν ο στόχος, όπως είπε, είναι να υπονομευθεί το περιεχόμενο ιδιαίτερα της πρότασης νόμου το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη. 

Διαφωνία με την αναβολή εξέφρασε και ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρίστος Χρίστου, ιδιαίτερα για την πρόταση που αφορά το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο από τους δανειολήπτες για να σταματήσουν εκποίηση. 

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης εξέφρασε την άποψη ότι η συζήτηση έχει τελειώσει. Ανέφερε ότι δέχονται αναβολή της συζήτησης μόνο σε περίπτωση που είναι για μια εβδομάδα, αλλιώς το θέμα θα καθυστερήσει και θα πάει μετά τον Οκτώβριο. 

Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος, αποδέχτηκε την πρόταση του ΔΗΚΟ για αναβολή, αναφέροντας ότι αυτό που έχει σημασία είναι να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για να διασφαλιστούν οι ευάλωτοι δανειολήπτες και να μην διαταραχθεί η οικονομική σταθερότητα και το τραπεζικό σύστημα.   

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ – Συνεργασία Αλέκος Τρυφωνίδης είπε ότι παρά το ότι κάποιες προτάσεις από την Κυβέρνηση για το θέμα άργησαν, σήμερα βρίσκονται ενώπιον του σώματος και ιδιαίτερα το νομοσχέδιο για ειδική δικαιοδοσία του δικαστηρίου. Σημείωσε επίσης την οικειοθελή αναστολή των εκποιήσεων από τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης και είπε ότι είναι φρόνιμο και πολιτικό ορθό όλα αυτά να συζητηθούν στη Βουλή για να υπάρξει αποτελεσματικό και αξιόπιστο σύστημα ώστε οι πολίτες να βρίσκουν το δίκαιό τους. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης είπε ότι αυτά που υπάρχουν ενώπιον της Βουλής έχουν συζητηθεί σε μεγάλη λεπτομέρεια στο παρελθόν και δεν δέχτηκε την αναβολή της συζήτησης για την πρόταση του ΔΗΣΥ, ενώ είπε ότι είναι έτοιμοι να ψηφίσουν για όλες τις προτάσεις. 

Ο περί Δήμων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 και Ο περί Κοινοτήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Ο περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου, ώστε να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν αφενός στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη δημάρχων, αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων και αφετέρου στην αντιμισθία των αντιδημάρχων, 

(β) η τροποποίηση του περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε αφενός να ρυθμιστούν θέματα τα οποία αφορούν στη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη κοινοταρχών και μελών κοινοτικών συμβουλίων και αφετέρου να αναθεωρηθεί η διάταξη αυτού η οποία καθορίζει την ημερομηνία έναρξης της ισχύος των διατάξεων που αφορούν στη σύσταση συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών και 

(γ) η τροποποίηση του περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να εισαχθούν σε αυτόν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, καθώς και αναφορικά με την άσκηση αρμοδιοτήτων όσον αφορά τη λειτουργία των αποχετευτικών συστημάτων και των αποβλήτων. 

Ψηφίστηκαν νομοσχέδια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τρία νομοσχέδια που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση με κυριότερο σκοπό την αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων του νομοθετικού πλαισίου το οποίο θα διέπει την ΤΑ από το 2024, ύστερα από τη διενέργεια των επερχόμενων εκλογών. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση ο Υπουργός Εσωτερικών δήλωσε μεταξύ άλλων ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποτελούν επιμέρους τροποποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την τοπική αυτοδιοίκηση, και δεν αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία και τις αρχές της πρόσφατης μεταρρύθμισης στον τομέα αυτό. 

Τα νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή με  απώτερο στόχο την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ή/και δυσλειτουργιών που ενδέχεται να παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το πρώτο ν/σ τροποποιεί τον περί Δήμων Νόμου, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης και να αναθεωρηθούν οι προβλεπόμενες σε αυτόν διατάξεις οι οποίες αφορούν στην αντιμισθία των αντιδημάρχων. 

Το δεύτερο τροποποιεί τον περί Κοινοτήτων Νόμου, ώστε να αναθεωρηθούν περαιτέρω ορισμένες διατάξεις του ενόψει της προωθούμενης μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Το τρίτο τροποποιεί τον περί Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης Νόμου, ώστε να εισαχθούν ρυθμίσεις αναφορικά με τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των προέδρων των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης και να αναθεωρηθούν περαιτέρω ορισμένες διατάξεις του, για να καταστεί πιο αποτελεσματική η εφαρμογή του όσον αφορά στη λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος και στη διαχείριση των αποβλήτων. 

Ειδικότερα με τα τρία ν/σ,  προβλέπονται, μεταξύ άλλων, μείωση του προβλεπόμενου αριθμού των δημοτικών συμβούλων στους δήμους που τελούν υπό τουρκική κατοχή, ύστερα από την υποβολή  αιτήματος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, εισαγωγή προνοιών αναφορικά με τον καθορισμό του αριθμού των δημοτικών συμβούλων ανά δημοτικό διαμέρισμα, καθορισμός της διαδικασίας εκλογής από το οικείο δημοτικό συμβούλιο των αντιδημάρχων στους δήμους Στροβόλου και Πάφου, οι οποίοι δεν αποτελούνται από δημοτικά διαμερίσματα, καθώς και στους κατεχόμενους δήμους και διασαφήνιση της διαδικασίας εκλογής των δημοτικών συμβούλων στους δήμους Στροβόλου και Πάφου και στους κατεχόμενους δήμους και αναθεώρηση της διάταξης η οποία αφορά στον καθορισμό ανώτατου ορίου θητειών για την εκλογή των δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, ώστε αυτή να τυγχάνει εφαρμογής για σκοπούς διενέργειας εκλογών τοπικής αυτοδιοίκησης από το έτος 2029 και εντεύθεν. 

Επίσης επιτυγχάνεται αναθεώρηση ορισμένων διατάξεων οι οποίες αφορούν στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ασυμβίβαστο όσον αφορά στην εκλογή των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εισάγονται ρυθμίσεις για σκοπούς διασαφήνισης της άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι από πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι κατοικούν στη Δημοκρατία και μειώνεται η προθεσμία υποβολής έκθεσης εκλογικών εξόδων από τους υποψηφίους για εκλογή στον οικείο Έφορο Εκλογής από τρεις μήνες, που ισχύει σήμερα, σε έναν μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του αποτελέσματος των εκλογών στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ύστερα από εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. 

Επίσης εισάγεται ειδική διάταξη, ώστε οι προβλεπόμενες διατάξεις που αφορούν στην παροχή κοινών υπηρεσιών από ορισμένες κοινότητες μέσω της σύστασης και λειτουργίας τοπικών συμπλεγμάτων παροχής υπηρεσιών να τεθούν σε εφαρμογή από την ημερομηνία έναρξης της θητείας των κοινοτικών συμβουλίων τα οποία θα εκλεγούν στις επερχόμενες εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Επίσης  αναθεωρούνται διατάξεις της υπό τροποποίηση βασικής νομοθεσίας, ώστε οι ισχύουσες ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν στο ανώτατο όριο θητειών, στην ύπαρξη ασυμβιβάστου όσον αφορά στην εκλογή των κοινοταρχών και των κοινοτικών συμβούλων και στην υποβολή έκθεσης εκλογικών εξόδων να συνάδουν με τις αντίστοιχες προτεινόμενες με το πρώτο νομοσχέδιο ρυθμίσεις. 

Εξάλλου επιτυγχάνεται αναθεώρηση των διατάξεων οι οποίες προβλέπουν τη σύνθεση των συμβουλίων των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, ώστε αφενός να αυξηθεί ο αριθμός των μελών τους κατά ένα μέλος και αφετέρου ο αντιπρόεδρος εκάστου συμβουλίου να εκλέγεται από τα μέλη του οικείου συμβουλίου αντί με ψηφοφορία από γενική συνέλευση, στην οποία θα εκπροσωπούνται οι οικείες κοινότητες. 

Εισάγονται επίσης  ρυθμίσεις κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Γεωργίας ώστε να περιέλθουν στη δικαιοδοσία των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης τα υφιστάμενα αποχετευτικά συστήματα σε οικισμούς με μονάδες ισοδύναμου πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων , οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως ευαίσθητες ζώνες με βάση τις διατάξεις του περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμου ή των Κανονισμών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού. 

Η Ολομέλεια απέρριψε όλες τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. 

Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά αναλογία των προνοιών που περιλήφθηκαν στη νομοθεσία για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. 

Η Επ. Δεοντολογίας και Προστασίας Αθλητισμού θα ενημερώνεται από ΓΕ για υποθέσεις 

Η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε σε νόμο πρόταση  με σκοπό την τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σχετικά με την πορεία των υποθέσεων που αφορούν ενδεχόμενη παραβίαση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας η οποία δυνατόν να συνιστά αδίκημα. 

Η πρόταση νόμου κατατέθηκε από τους Άριστο Δαμιανού, Ανδρέα Πασιουρτίδη και Γιώργο Κουκουμά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις. 

Η Επιτροπή, σε περίπτωση που κατά την άσκηση της εξουσίας της προς συλλογή πληροφοριών ή κατά τη διενέργεια ελέγχου ή από στοιχεία που έχει ενώπιόν της διαπιστώσει ενδεχόμενη παραβίαση διάταξης της βασικής νομοθεσίας η οποία δυνατόν να συνιστά αδίκημα, συντάσσει σχετικό πόρισμα ή έκθεση γεγονότων και τα υποβάλλει, μαζί με όλα τα στοιχεία που έχει στην κατοχή της, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.  

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η παροχή δυνατότητας στην Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να τυγχάνει ενημέρωσης από τον Γενικό Εισαγγελέα σχετικά με την πορεία των εν λόγω υποθέσεων, κατ’ αναλογία των διατάξεων που περιλήφθηκαν στη νομοθεσία για τη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς σύμφωνα με τις οποίες η εν λόγω Αρχή δύναται να ενημερώνεται από τον Γενικό Εισαγγελέα αναφορικά με την πορεία υποθέσεων σχετικά με πράξεις διαφθοράς. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης της πρότασης νόμου ενώπιον της Επιτροπής, οι εισηγητές υπογράμμισαν την αναγκαιότητα των προτεινόμενων ρυθμίσεων προς διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος, της διαφάνειας και της λογοδοσίας των θεσμών, κατ’ αναλογία προς τις εξουσίες που παραχωρήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς. 

Ο Ανδρέας Πασιουρτίδης μιλώντας στην Ολομέλεια είπε ότι η κατάθεση της πρότασης συνέπεσε και με την έκθεση της Κομισιόν για διερεύνηση θεμάτων διαφθοράς και μετά το  γνωστό πόρισμα Παπασταύρου. Πρέπει , είπε, με γνώμονα τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τη χρηστή διοίηση να δώσουμε στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να καθαρίσει το στάβλο του Αυγεία. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θεσμών Δημήτρης Δημητρίου είπε ότι δεν πρέπει κάποιες υποθέσεις να παραμένουν στο σκοτάδι και πρόσθεσε ότι η πρόταση του ΑΚΕΛ είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Είπε ότι πέραν των καταγγελιών Παπασταύρου, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις για τις οποίες καμία ενημέρωση δεν υπάρχει και αυτό τόνισε, δεν ευνοεί τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς. 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η διευκρίνιση ότι μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, περιλαμβάνεται η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση λόγω φύλου. 

Σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση με ν/σ αυτοτελή πειθαρχικά παραπτώματα ΔΥ 

Η Ολομέλεια ψήφισε νομοσχέδιο με το οποίο η σεξουαλική παρενόχληση ή παρενόχληση στοιχειοθετούνται ως αυτοτελή πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων. 

Η ετοιμασία και κατάθεση του νομοσχεδίου προέκυψε έπειτα από εισήγηση της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τροποποίηση των διατάξεων της βασικής νομοθεσίας που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα των δημόσιων υπαλλήλων, ώστε να περιληφθούν σε αυτά ως ξεχωριστά παραπτώματα η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση λόγω φύλου και να καθοριστεί διαφορετική διαδικασία διερεύνησης αυτών.  

Κατά τη συζήτηση και ύστερα από επιφυλάξεις και προβληματισμούς που διατυπώθηκαν τροποποιήθηκαν οι προτεινόμενες ρυθμίσεις, ώστε η σεξουαλική παρενόχληση ή η παρενόχληση να στοιχειοθετηθούν ως αυτοτελή πειθαρχικά παραπτώματα των δημόσιων υπαλλήλων, αντί να περιληφθούν διευκρινιστικά στη διάταξη που προβλέπονται τα πειθαρχικά παραπτώματα που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. 

Σε σύντομη παρέμβαση ο ‘Αριστος Δαμιανού του ΑΚΕΛ είπε ότι με το ν/σ αυτό δίνεται περαιτέρω ορατότητα σε ένα θέμα που αφορά την σεξουαλική παρενόχληση, επισήμανση με την οποία συμφώνησε η Πρόεδρος της Βουλής. 

Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι:  

(α) η συμπερίληψη των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στις πρόνοιες του άρθρου 9 του Νόμου περί Ειδικής Χορηγίας, οι οποίοι έχουν καταστεί ή/και καθίστανται δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας, εν όψει της εξόδου της χώρας από την ΕΕ και τη μη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους της χορηγίας,   

(β) να τερματισθεί η υποβολή αιτήσεων για παροχή της Ειδικής Χορηγίας για Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας, δεδομένου του σημαντικού διαστήματος που έχει δοθεί για την αξιοποίηση της χορηγίας από τους πολίτες,   

(γ) να ρυθμιστούν νομοθετικά παρεμφερή ζητήματα για την επανεξέταση και την υποβολή ελλιπών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή βρίσκονται υπό εξέταση πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και   

(δ) να τεθούν μεταβατικές διατάξεις για τη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 9 του βασικού Νόμου (Ν.91(1)/2006), ώστε να είναι σε εφαρμογή ρύθμιση της επιστροφής μέρους της ειδικής χορηγίας, σε περίπτωση τερματισμού της διαμονής πριν τη συμπλήρωση των δέκα ετών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Ψηφίστηκαν νόμοι για κριτήρια για χορηγίες ανέγερσης κατοικίας και επιστροφή ΦΠΑ 

Η Βουλή ομόφωνα ψήφισε νομοσχέδιο που τροποποιεί τον περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμο, ώστε να καθορίζεται ρητά ότι υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου ο οποίος έχει καταστεί ή και καθίσταται δικαιούχος της ειδικής χορηγίας για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας, υπόκειται στην προβλεπόμενη από τον βασικό νόμο υποχρέωση επιστροφής του μέρους της εν λόγω ειδικής χορηγίας που αναλογεί στη χρονική περίοδο για την οποία δεν έχει χρησιμοποιήσει την κατοικία για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, σε περίπτωση που αυτός παύσει να χρησιμοποιεί την κατοικία ως κύριο και μόνιμο χώρο διαμονής πριν από την πάροδο δέκα ετών. 

Ψηφίστηκε και δεύτερο ν/σ με στόχο την τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε να καταργηθεί το δικαίωμα παροχής ειδικής χορηγίας για αγορά ή ανέγερση κατοικίας λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει για την αξιοποίησή του από τους πολίτες και τη νομοθετική ρύθμιση της επιβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την αγορά και απόκτηση κατοικίας στον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο. 

Επίσης με το νόμο ρυθμίζονται παρεμφερή ζητήματα που αφορούν στην επανεξέταση και υποβολή ελλιπών στοιχείων σχετικά με αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή βρίσκονται υπό εξέταση και διασαφηνίζεται ότι οι διατάξεις του περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) Νόμου που αφορούν στην επιστροφή της ειδικής χορηγίας συνεχίζουν να ισχύουν για πρόσωπα που έχουν λάβει ειδική χορηγία, σε περίπτωση τερματισμού της διαμονής τους στην κατοικία πριν από τη συμπλήρωση δέκα ετών. 

Στο πλαίσιο της εξέτασης των προτεινόμενων νόμων οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσαν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες, καθότι, λόγω της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, οι υπήκοοι αυτού δεν θεωρούνται πλέον δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας και συνεπώς δεν υπόκεινται στην υποχρέωση επιστροφής της ειδικής χορηγίας, με αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος απώλειας δημόσιων εσόδων. 

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση απουσίας του Εφόρου Ασφαλίσεων ή κένωσης της θέσης και μέχρι την πλήρωση αυτής, να μπορεί να διοριστεί, εκτός από τον Βοηθό Έφορο Ασφαλίσεων, Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, προκειμένου να ασκεί αναπληρωματικά καθήκοντα του Εφόρου Ασφαλίσεων. 

Ο περί Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η συμπερίληψη στον κλάδο μηχανικής επιστήμης της ειδικότητας της «Μηχανικής Περιβάλλοντος» και αύξηση των μελών του Γενικού Συμβουλίου του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου από τριάντα σε τριάντα πέντε. 

Ο περί Εισόδου και Εισαγωγής Πολιτιστικών Αγαθών Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε, παρουσία εκπροσώπων των αρμόδιων υπηρεσιών και εμπλεκόμενων φορέων, τη συζήτηση επί της αρχής του πιο πάνω νομοσχεδίου, σκοπός του οποίου είναι η εφαρμογή στη Δημοκρατία των διατάξεων της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2019/880 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών» και ειδικότερα ο καθορισμός όρων και διαδικασιών εισαγωγής πολιτιστικών αγαθών στη Δημοκρατία από τρίτες χώρες για σκοπούς διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας και αποτροπής του παράνομου εμπορίου πολιτιστικών αγαθών. 

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια υπερψήφισε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αναβλήθηκαν: 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023  

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για τις πιο πάνω προτάσεις νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) να διασφαλιστεί το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών και   

(β) ως τιμή για κατασχεθέν ακίνητο να θεωρείται η αξία την οποία ο πιστωτής είχε αποδεχθεί κατά την αρχική συμφωνία σύναψης δανείου (πιστωτική διευκόλυνση) και να παρασχεθεί το δικαίωμα στον πιστωτή, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η αξία του ακινήτου, σε περίπτωση διενέργειας νέας εκτίμησης στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης με πλειστηριασμό, θα είναι υψηλότερη από την αρχική, να ζητά τη διενέργεια αυτής. 

Ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Η Ολομέλεια ανέβαλε τη ψήφιση για την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμου, ώστε η απόκτηση ιδιόκτητης οικίας από κάτοχο τουρκοκυπριακής οικίας να μην αποτελεί αιτία τερματισμού της κατοχής της εν λόγω τουρκοκυπριακής οικίας. 

Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που αποσύρθηκαν: 

Ο περί Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 

O Πρόεδρος της ΚΣΣΕ καλεί την Άγκυρα να εγκαταλείψει τη θέση για δύο κράτη 

Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Tiny Kox, κάλεσε την Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών που αντίκειται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τόνισε ότι οι συνομιλίες πρέπει να συνεχιστούν από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντάνα, στο πλαίσιο Γκουτέρες. 

Προσφωνώντας την Ολομέλεια ο κ. Kox αναφέρθηκε και στην πρωτοβουλία του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ενεργότερο ρόλο της ΕΕ και εξέφρασε την στήριξη της ΚΣΣΕ και την ετοιμότητά της να συνεργαστεί με τη Βουλή και την Κυβέρνηση προς την κατεύθυνση επίλυσης του Κυπριακού. 

Η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου τόνισε στη δική της ομιλία ότι προσδοκία είναι η έκθεση και το ψήφισμα του Εισηγητή Piero Fassino, που θα συζητηθούν προσεχώς στη Συνέλευση, θα είναι δίκαια και αντικειμενικά όσον αφορά στις συνεχείς προκλήσεις και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου και στην ανάγκη επιστροφής της πόλης στους νόμιμους κατοίκους της, σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ. 

Καλώ τις τουρκικές αρχές να μην πιέσουν άλλο για τη λεγόμενη λύση δύο κρατών, είπε ο Kox  

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ είπε ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι στην Ευρώπη δεν μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό με τον σωστό τρόπο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, συντηρώντας έτσι μια επικίνδυνα παγωμένη σύγκρουση σε ένα από τα κράτη μέλη μας, η οποία βλάπτει τα ζωτικά συμφέροντα όλων των Κυπρίων πολιτών. 

Το Κυπριακό, είπε, είναι ένα διεθνές, και ιδιαίτερα ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και εξέφρασε υποστήριξη στην έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας να δει εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα για να καταστήσει δυνατή μια βιώσιμη λύση, με βάση τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις διαπραγματευτικές διεργασίες που έχουν ήδη γίνει. «Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από την αρχή. Θα ήταν η ταπεινή μου συμβουλή να συνεχίσετε από τις προσπάθειες του Κραν Μοντάνα και από τις συγκλίσεις που έχουν καταγραφεί όλα αυτά τα χρόνια. Το λεγόμενο πλαίσιο Γκουτέρες είναι εκεί για να σας εξυπηρετήσει και θα πρέπει να επιβεβαιωθεί εκ νέου», ανέφερε. 

Ο κ. Kox χαιρέτισε τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ζητά επανάληψη των διαπραγματεύσεων και δηλώνει την προθυμία του να συμβάλει στην ενίσχυση των προσπαθειών από την πλευρά των Ηνωμένων Εθνών στον τομέα αυτό. 

«Καλώ τις τουρκικές αρχές να μην πιέσουν άλλο για τη λεγόμενη λύση δύο κρατών, η οποία αντίκειται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και δεν μπορεί να οδηγήσει σε καμία βιώσιμη λύση, και επομένως αντίκειται και στα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής κοινότητας της Κύπρου. Μια δικοινοτική και διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα στο νησί της Κύπρου μου φαίνεται η μόνη βιώσιμη λύση στο Κυπριακό”, τόνισε. 

Είπε ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το κυπριακό κοινοβούλιο και την κυπριακή κυβέρνηση για να βοηθήσει στην εξεύρεση βιώσιμων και αποτελεσματικών τρόπων επίλυσης του Κυπριακού και θα θέσουμε όλους τους μηχανισμούς, τους πόρους και την τεχνογνωσία στη διάθεσή σας για το σκοπό αυτό, όπως ανέφερε.  

Σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος της ΚΣΣΕ είπε ότι επικροτεί τις προσπάθειες για μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των γυναικών και της νεολαίας σε αυτή τη διαδικασία. 

Ο κ. Kox αναφέρθηκε με πολύ κολακευτικά λόγια στη συμβολή και το ρόλο των εκπροσώπων της Κύπρου στην ΚΣΣΕ τονίζοντας ότι η υψηλή εκτίμηση και ο σεβασμός προς τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας στη Συνέλευση φάνηκε και στους συχνούς διορισμούς τους ως θεματικών και γενικών εισηγητών. 

Αναφέρθηκε και στην πρόσφατη σύνοδο στο Ρέικιαβικ, όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι άλλοι ηγέτες των κρατών μελών έθεσαν έναν φιλόδοξο οδικό χάρτη για τη μελλοντική πορεία του ΣτΕ και δεσμεύτηκαν εκ νέου στις αξίες και τις αρχές του. 

Είπε επίσης ότι επείγουσα ήταν και η ανάγκη αντιμετώπισης πολύπλοκων προκλήσεων που προκύπτουν από τη ρωσική επιθετικότητα κατά της Ουκρανίας και η ανάγκη να ενισχύσουμε την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία για όσο διάστημα χρειαστεί. 

Δεν θα δεχθούμε ποτέ την απαράδεκτη αξίωση της τουρκικής πλευράς για λύση «δύο κρατών», είπε η ΠτΒ  

Στην δική της ομιλία η Πρόεδρος της Βουλης είπε ότι η Κύπρος, λόγω της δικής της τραυματικής εμπειρίας, είχε ένα πρόσθετο λόγο να σταθεί από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας και του λαού της  προασπιζόμενη το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, που βάναυσα καταπατήθηκαν και συνεχίζουν να καταπατούνται και επί του δικού της εδάφους. 

Πιστεύουμε, είπε, στην ειρήνη και εργαζόμαστε άοκνα προς την κατεύθυνση αυτή αλλά την ίδια στιγμή αναμένουμε από όλους όσοι επικαλούνται το ίδιο, να επιδείξουν ανάλογη αντίδραση και αποφασιστικότητα έναντι αυτών που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις. «Η λογική των δύο μέτρων και δύο σταθμών υπονομεύει τον στόχο της ειρήνης», τόνισε. 

Η κ. Δημητρίου είπε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά, υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών,  με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες.   

«Χρειάζεται να αξιοποιηθεί κάθε βήμα και ευκαιρία για να οδηγηθούμε πιο κοντά στον επιθυμητό στόχο,  που δεν είναι άλλος από την επανένωση της χώρας μας σε συνθήκες διαρκούς ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας και τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος, για τους νέους  και νέες μας και τις επόμενες γενιές. Δεν θα δεχθούμε ποτέ την απαράδεκτη αξίωση της τουρκικής πλευράς για λύση «δύο κρατών», η οποία εκφεύγει του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρη η διεθνής κοινότητα έχει ρητά απορρίψει», ανέφερε. 

Η κ. Δημητρίου είπε επίσης ότι η χώρα μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση των δυσανάλογων συγκριτικά με τον πληθυσμό της μεταναστευτικών ροών, κυρίως ως αποτέλεσμα της εργαλειοποίησης παράτυπων μεταναστών από την Τουρκία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον δημογραφικό χαρακτήρα, την ασφάλεια και τη σταθερότητας της χώρας μας. 

Σημείωσε ότι αναμένουμε από τους Ευρωπαίους εταίρους μας να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για μια συλλογική και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, στη βάση της αλληλεγγύης και της ίσης κατανομής ευθύνης.  

Σε άλλο σημείο της ομιλίας της είπε ότι δικαιολογημένα αισθανόμαστε απογοήτευση για την απόφαση της Επιτροπής Υπουργών του ΣτΕ για τερματισμό της επιτήρησης της απόφασης του Δικαστηρίου στην υπόθεση Τιτίνας Λοϊζίδου κατά Τουρκίας, ακριβώς γιατί οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις δεν παραγράφονται και γιατί η αρνητική αυτή εξέλιξη δημιουργεί επικίνδυνο προηγούμενο και για άλλα κράτη που υφίστανται ανάλογες παραβιάσεις. 

«Και είναι για αυτόν ακριβώς τον λόγο που η συνέχιση της επιτήρησης της απόφασης του ΕΔΔΑ στην 4η Διακρατική Προσφυγή της Κύπρου κατά της Τουρκίας είναι καίριας σημασίας», ανέφερε. 

Η κ. Δημητρίου είπε ότι η Βουλή των Aντιπροσώπων, με την ολιγάριθμη, αλλά δυναμική αντιπροσωπεία της, δηλώνει ενεργά και ουσιαστικά το παρών της στις σημαντικές αποφάσεις και δράσεις της Συνέλευσης και αμφίδρομα, επωφελείται πολλαπλά από την ιδιότητα της ως κράτος μέλος του Οργανισμού, ενσωματώνοντας και μετεξελίσσοντας το κεκτημένο του σε στοχευμένες πολιτικές και δράσεις.    

Εξέφρασε επίσης τις θερμές τις ευχαριστίες στα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπεία για το πολύ σημαντικό του έργο στην ΚΣΣΕ. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ