Επιτροπή Οικονομικών: Αποφασισμένοι να προχωρήσουν με προτάσεις νόμου για εκποιήσεις Βουλευτές, αποδέσμευση πέραν των 1500 θέσεων στον δημόσιο τομέα

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 19/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 7) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 8) Νόμος του 2022 

Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2023 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι: 

(α) μαζί με την ειδοποίηση που αποστέλλεται από ενυπόθηκο δανειστή, σε περίπτωση υπερημερίας ή απαίτησης για πληρωμή ενυπόθηκου χρέους, να αποστέλλεται και τυποποιημένη πληροφόρηση στους δανειολήπτες, εγγυητές και παρόχους εξασφάλισης,  

(β) σε περίπτωση που ενυπόθηκος οφειλέτης επιλέξει να προχωρήσει στην ανταλλαγή ενυπόθηκου ακινήτου έναντι εξόφλησης χρέους προς ενυπόθηκο δανειστή και το ακίνητο συνιστά κύρια κατοικία ή επαγγελματική στέγη, ως αξία ανταλλαγής να ορίζεται η αγοραία αξία που προκύπτει από την υφιστάμενη διαδικασία εκτίμησης ακινήτου,  

(γ) να διασφαλιστεί το δικαίωμα του ενυπόθηκου οφειλέτη και άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων να προσφεύγουν σε αρμόδιο δικαστήριο για την αναστολή διαδικασιών εκποίησης ακινήτου, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες καθορίζονται και περιλαμβάνουν την αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου ποσού και την επίκληση ύπαρξης καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις δανείων ή υποθηκών και  

(δ) ως τιμή για κατασχεθέν ακίνητο να θεωρείται η αξία την οποία ο πιστωτής είχε αποδεχθεί κατά την αρχική συμφωνία σύναψης δανείου (πιστωτική διευκόλυνση) και να παρασχεθεί το δικαίωμα στον πιστωτή, εάν έχει λόγο να πιστεύει ότι η αξία του ακινήτου, σε περίπτωση διενέργειας νέας εκτίμησης στο πλαίσιο της διαδικασίας πώλησης με πλειστηριασμό, θα είναι υψηλότερη από την αρχική, να ζητά τη διενέργεια αυτής. 

Αποφασισμένοι να προχωρήσουν με προτάσεις νόμου για εκποιήσεις Βουλευτές 

Αποφασισμένοι να οδηγήσουν στην Ολομέλεια πριν από το κλείσιμο της Βουλής τον Ιούλιο, προτάσεις νόμου για το θέμα των εκποιήσεων ακινήτων, μεταξύ των οποίων και προτάσεις που προβλέπουν για τη δυνατότητα του δανειολήπτη να προσφεύγει στη δικαιοσύνη, δηλώνουν Βουλευτές. 

Στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής, συνεχίστηκε η συζήτηση για το θέμα των εκποιήσεων, με δεδομένο ότι αναμένεται ακόμα κυβερνητικό νομοσχέδιο για τη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας του δικαστηρίου για εξέταση χρηματοοικονομικών διαφορών δανειοληπτών. 

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου δήλωσε στην Επιτροπή ότι το υφιστάμενο πλαίσιο των εκποιήσεων δίνει υπερβολική ισχύ στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και το χαρακτήρισε «αδηφάγο», σημειώνοντας ότι η κατάσταση αυτή εκλογικεύει το αίτημα για παρέμβαση του νομοθέτη. Ωστόσο, σημείωσε ότι σε πρακτικό επίπεδο αυτή η αλλαγή δεν είναι ιδιαίτερα βοηθητική, αφού ακόμα κι αν δικαιωθεί στο δικαστήριο ο δανειολήπτης θα είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που θα διαγράφεται το ποσό και η απομείωση που θα γίνεται θα πρέπει να είναι άνω του 30% για να έχει όφελος ο δανειολήπτης.   

Πρόσθεσε ότι παρά το ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι στρεβλωτικό, θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν εξώδικες διευθετήσεις, που δεν θα έχουν μακροοικονομικές συνέπειες. Μεταξύ αυτών των συνεπειών, όπως είπε, είναι ο κίνδυνος να καταργηθεί η αξία της ενυπόθηκης εξασφάλισης και η τράπεζα να ζητά ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό της αξία του ακινήτου για να χορηγήσει ένα δάνειο, αλλά και οι κίνδυνοι για την πιστοληπτική δυνατότητα του κράτους και κατά συνέπεια στη δυνατότητά του να ασκεί κοινωνική πολιτική. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών Γιώργος Παντελή, απαντώντας σε παρατηρήσεις και ερωτήσεις βουλευτών δήλωσε ότι το Υπουργείο δεν δαιμονοποιεί το δικαίωμα προσφυής στη δικαιοσύνη. Πρόσθεσε ότι τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΜΕΔ) που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αφορούν στις πλείστες περιπτώσεις στρατηγικούς κακοπληρωτές για δάνεια που έχουν χορηγηθεί εδώ και 20 χρόνια. Το κράτος, ανέφερε ετοίμασε σειρά σχεδίων για ευάλωτες ομάδες ώστε να προστατευθούν, ενώ προωθείται το σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, με θετική προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ. 

Σημείωσε επίσης ότι δεν μπορούν να παρέχουν δίχτυ προστασίας στους στρατηγικούς κακοπληρωτές εις βάρος του κράτους και των συνεπών δανειοληπτών και των φορολογουμένων, ενώ σημείωσε ότι οι συζητήσεις αυτές, που διεξάγονται για το πλαίσιο των εκποιήσεων είναι ανησυχητικές για τους οίκους αξιολόγησης. 

Πρόσθεσε ότι εξετάζουν ενδεχόμενες αλλαγές για όσους εντάχθηκε στο Σχέδιο Εστία λόγω της αύξησης των επιτοκίων, που τους προκαλεί περαιτέρω επιβάρυνση, ωστόσο όπως είπε αυτό πρέπει να τύχει της έγκρισης της Αρχής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ανέφερε ακόμα ότι αυτή τη στιγμή τα ΜΕΔ, που βρίσκονται στην κυπριακή οικονομία είτε στις τράπεζες είτε στις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ανέρχονται στα 25 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 100% του ΑΕΠ. 

Εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου ο Κλεάνθης Ιωαννίδης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα παράπονα από οφειλέτες εναντίον τραπεζών ότι δεν προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις. Παράλληλα, απαντώντας σε παρατηρήσεις βουλευτών παραδέχτηκε ότι υπήρχαν στο παρελθόν κακές πρακτικές από μέρους των τραπεζών που δανειοδοτούσαν στη βάση της ύπαρξης εξασφάλισης και όχι της πρωτογενούς δυνατότητας αποπληρωμής, κάτι το οποίο έχει αλλάξει, σημειώνοντας ότι η πλειοψηφία των ΜΕΔ αυτή τη στιγμή αφορά εκείνη την περίοδο και όχι την πρόσφατη κρίση. 

Εκ μέρους του Συνδέσμου Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων η Ανθή Εξαδάχτυλου ανέφερε ότι σε περίπτωση που δανειολήπτης φέρει σε εταιρεία που διαχειρίζεται το δάνειό του τεκμήρια ότι κατηγοριοποιείται ως ευάλωτος, οι εταιρείες σταματούν την εκποίηση και προχωρούν σε διαπραγμάτευση μαζί του. Σημείωσε ότι οι εταιρείες προτιμούν τις συμβιβαστικές λύσεις, αφού έχουν μικρότερο κόστος και για τις ίδιες, αλλά και για τον δανειολήπτη. Πρόσθεσε ότι είναι πιο εύκολο να υπάρξει συμβιβαστική λύση σε εταιρεία εξαγοράς δανείου παρά σε τράπεζα, αφού δεν έχουν τα ίδια ρίσκα που έχουν οι τράπεζες. 

Τοποθετήσεις Βουλευτών  

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της Επιτροπής ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι το κόμμα είναι σε αναμονή της κυβερνητικής πρωτοβουλίας και εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στη νομοθετική και εκτελεστική εξουσία για το θέμα, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίχτυ προστασίας για όσους χρήζουν προστασίας. 

Εξέφρασε την άποψη ότι το σχέδιο Ενοίκιο Έναντι Δόσης, του οποίου επίκειται η έγκριση πολύ σύντομα τις επόμενες μέρες, σε συνδυασμό με την κυβερνητική πρωτοβουλία, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί και η οποία εκκρεμεί να γίνει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, συνθέτουν ένα καλό δίχτυ προστασίας. Επανέλαβε, επίσης, την άποψη του ΔΗΚΟ για ενδεχόμενο νέο σχέδιο ΕΣΤΙΑ, με καλύτερους όρους, που να μπορεί καλύψει περισσότερους πολίτες. 

«Δεν θα κουραστώ να επαναλαμβάνω ότι η υποχρέωση της πολιτείας σε αυτούς είναι που πρέπει να επικεντρωθεί, δηλαδή στους συμπολίτες μας που θέλουν αλλά δεν μπορούν και όχι σε οποιοδήποτε κακοπληρωτή, στρατηγικό ή μη, ή σε οποιοδήποτε άλλον προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κενά ή ασάφειες του συστήματος», κατέληξε. 

Σε δηλώσεις της η Βουλευτής του ΔΗΣΥ Σάβια Ορφανίδου, ανέφερε ότι αυτό που καταγράφηκε στην Επιτροπή είναι η σαφής διαφωνία της Κυβέρνησης με τα κόμματα της συμπολίτευσης και το ΑΚΕΛ. Πρόσθεσε ότι με τις προτάσεις των κομμάτων αυτών διαφωνεί επίσης η ΚΤΚ ως αρμόδια για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, ενώ ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος σημείωσε ότι η μακροχρόνια αναστολή των εκποιήσεων στα δικαστήρια θα είναι ζημιογόνα για τους δανειολήπτες. Πρόσθεσε ότι σε ένα τέτοιο κεφαλαιώδους σημασίας θέμα επιτέλους θα πρέπει να αποφασίσουν τι θέλουν και η σταθερότητα της οικονομίας δεν πρέπει να διακυβεύεται από τέτοιες ασυνεννοησίες, όπως τις χαρακτήρισε. 

Ανέφερε ακόμα ότι ο ΔΗΣΥ ως υπεύθυνη πολιτική δύναμη θα αναμένει τις προτάσεις της Κυβέρνησης, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα αντιμετωπίζουν τις βάσιμες ανησυχίες χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομία. 

Ο Βουλευτής του  ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες προτάσεις νόμου αποτελούν τις ελάχιστες διορθώσεις, που πρέπει να γίνουν για να αλλάξει το στρεβλωτικό και αδηφάγο σύστημα των εκποιήσεων, όπως χαρακτηρίστηκε και από τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο. Πρόσθεσε ότι η κοινωνία, οι δανειολήπτες, η Βουλή ανέμενα από την Κυβέρνηση να καταθέσει προτάσεις που να επιλύουν το πρόβλημα κάτι που δεν έγινε και αντίθετα, συνεχίζει η Κυβέρνηση όπως είπε να ροκανίζει τον χρόνο υπέρ των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και διαχείρισης δανείων. Είπε, επίσης, ότι είναι μονόδρομος οι προτάσεις νόμου να οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής για τελικές αποφάσεις. 

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών και η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΕΛΑΜ μαζί με άλλα κόμματα, δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε κάθε δανειολήπτη να εξετάσει αν του έχουν επιβληθεί καταχρηστικές ρήτρες, αλλά και το τελικό ποσό, το οποίο οφείλει στο τραπεζικό σύστημα ή στην εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων. Πρόθεση του ΕΛΑΜ, ανέφερε είναι να οδηγηθεί η πρόταση στην Ολομέλεια πριν κλείσει για τις θερινές διακοπές, παρέχοντας ένα πραγματικό δίκτυ προστασίας στους δανειολήπτες. 

Σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος ανέφερε ότι τα περισσότερα θέματα που τέθηκαν σήμερα ήταν προτάσεις που η ΕΔΕΚ κατέθεσε από το 2015 μέχρι το 2022 και τα κόμματα είτε τις καταψήφισαν, είτε ψήφισαν κατ’ επανάληψη αναβολή συζήτησης των συγκεκριμένων προτάσεων. Οι προτάσεις αυτές, πρόσθεσε, περιλαμβάνουν το ειδικό τμήμα στα επαρχιακά δικαστήρια για συζήτηση κατά προτεραιότητα των προσφυγών δανειοληπτών, η διαδικασία για αναδιάρθρωση των ΜΕΔ, ο καθορισμός της αντικειμενικής αξίας των ενυπόθηκων δανείων και προτάσεις για την προστασία των εγγυητών. Κάλεσε κάποια κόμματα να σταματήσουν τη δημαγωγία, να εγκύψουν στα προβλήματα και να περιορίσουν την όποια αυθαιρεσία από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Σε δηλώσεις του ο Βουλευτής Ηλίας Μυριάνθους της ΕΔΕΚ ανέφερε ότι είναι γεγονός πως δυστυχώς από το 2018 που μπήκε η νομοθεσία για παράκαμψη του δικαστηρίου στις εκποιήσεις, τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και των εταιρειών εξαγοράς δανείων δεν έχουν μειώσει σημαντικά τα ΜΕΔ. Ανέφερε ότι τα ΜΕΔ σήμερα είναι γύρω στα  25 δις ευρώ και από αυτά το 1,3 δις ευρώ αφορά ΜΕΔ για την πρώτη κατοικία, κάτι όπως είπε δεν θα οδηγήσει σε κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος αν περάσει η πρόταση νόμου, που προτείνει η ΕΔΕΚ για την προστασία της πρώτης κατοικίας για ξεκαθάρισμα του υπολοίπου μέσω δικαστηρίων. Δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει η ΕΔΕΚ με την πρόταση μέχρι τη ψήφισή της. 

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η επαναφορά του δικαιώματος του δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο πριν την εκποίηση, ουσιαστικά προσπαθεί να επαναφέρει την ισορροπία μεταξύ Τραπεζών, Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Εταιρειών Διαχείρισης από τη μια, και δανειοληπτών από την άλλη. 

Πρόσθεσε ότι ο ίδιος ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρθηκε την περασμένη εβδομάδα σε μεγάλο αριθμό εκποιήσεων και ότι σε ένα δείγμα, παρόλο που είναι μικρό, από τις υποθέσεις που εξετάζει το Γραφείο του, ένα ποσοστό 43% δεικνύει παράνομες χρεώσεις και καταχρηστικές ρήτρες. 

Είπε ακόμα ότι η αναμενόμενη κατάθεση του Κυβερνητικού Νομοσχεδίου για τη δημιουργία ειδικής δικαιοδοσίας στα Επαρχιακά Δικαστήρια για εκδίκαση υποθέσεων χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, επί της ουσίας τους βρίσκει σύμφωνους και ότι η πρόταση νόμου που συνυπογράφουν, δεν βρίσκεται σε αντίθεση με το Κυβερνητικό Νομοσχέδιο. 

Παράλληλα είπε ότι η ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο Νομοθεσιών, διασκεδάζει τις ανησυχίες, που εκφράστηκαν την περασμένη εβδομάδα, κυρίως από το Υπουργείο Οικονομικών, ότι θα οδηγηθεί ένας τεράστιος αριθμός υποθέσεων στα δικαστήρια. 

Ο Βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης εξέφρασε ικανοποίηση που έγινε αποδεκτό από όλους ότι υπάρχει στρέβλωση στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, χαρακτηρίζοντας τραγικό να μην δίνεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να μην υπάρχει πρόθεση από τους αρμόδιους να αλλάξουν το πλαίσιο. Πρόσθεσε ότι ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα προτείνει τις επόμενες μέρες κάποια βήματα για να μην προχωρήσει η κοινή πρόταση. Εξέφρασε τη βούληση να προχωρήσουμε με την πρόταση νόμου πριν από το κλείσιμο της Βουλής. 

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρόσφατη απόφαση της Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκή Ένωσης με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι το αναφαίρετο δικαίωμα της προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι υπεράνω της ανησυχίας για σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Ο εκπρόσωπος του Κινήματος ΕνΕργώ, Λευτέρης Γεωργίου, ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα, οι τράπεζες και η Εισαγγελία είναι αδίσταχτοι και λειτουργούν ως καρτέλ και κανένας δεν πήρε την ευθύνη για την κατάσταση με τα ΜΕΔ. Πρόσθεσε ότι 20,000 πολίτες κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να μείνουν στο δρόμο και διερωτήθηκε ποιος θα αναλάβει την ευθύνη τους. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Για 20 χιλ. κατοικίες το «ειδικό δικαστήριο» εκποιήσεων 

Stockwatch: Προκρίνουν νέο «Εστία» ΥΠΟΙΚ και Χρ. Επίτροπος 

Stockwatch: Λεμεσός: 163 άστεγες οικογένειες λόγω εκποιήσεων

Ο περί Ειδικής Χορηγίας (Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 9) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι: 

(α) η συμπερίληψη των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στις πρόνοιες του άρθρου 9 του Νόμου περί Ειδικής Χορηγίας, οι οποίοι έχουν καταστεί ή/και καθίστανται δικαιούχοι της ειδικής χορηγίας, εν όψει της εξόδου της χώρας από την ΕΕ και τη μη συμπερίληψή τους στους δικαιούχους της χορηγίας,  

(β) να τερματισθεί η υποβολή αιτήσεων για παροχή της Ειδικής Χορηγίας για Αγορά ή Ανέγερση Κατοικίας, δεδομένου του σημαντικού διαστήματος που έχει δοθεί για την αξιοποίηση της χορηγίας από τους πολίτες,

(γ) να ρυθμιστούν νομοθετικά παρεμφερή ζητήματα για την επανεξέταση και την υποβολή ελλιπών στοιχείων σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί ή βρίσκονται υπό εξέταση πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και  

(δ) να τεθούν μεταβατικές διατάξεις για τη συνέχιση εφαρμογής του άρθρου 9 του βασικού Νόμου (Ν.91(1)/2006), ώστε να είναι σε εφαρμογή ρύθμιση της επιστροφής μέρους της ειδικής χορηγίας, σε περίπτωση τερματισμού της διαμονής πριν τη συμπλήρωση των δέκα ετών, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα. 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επι τον προνοιών των πιο πάνω νομοσχεδίων και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή τους σε επόμενη συνεδρία.  

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, ώστε, σε περίπτωση απουσίας του Εφόρου Ασφαλίσεων ή κένωσης της θέσης και μέχρι την πλήρωση αυτής, να μπορεί να διοριστεί, εκτός από τον Βοηθό Έφορο Ασφαλίσεων, Ανώτερος Λειτουργός Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, προκειμένου να ασκεί αναπληρωματικά καθήκοντα του Εφόρου Ασφαλίσεων. 

Η Επιτροπή συνέχισε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή του σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, έτσι ώστε η απαλλαγή του 50% της αμοιβής από πρώτη εργοδότηση στη Δημοκρατία να παραχωρείται μέχρι την εξάντληση της περιόδου των 17 φορολογικών ετών και να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το άτομο αλλάζει εργοδότη. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο προς ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος.  

Ο περί Διαστήματος Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η δημιουργία εθνικής νομοθετικής ρύθμισης για την εξουσιοδότηση και εγγραφή των διαστημικών δραστηριοτήτων, στη βάση των σχετικών διεθνών Συμβάσεων, στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος. 

Η προτεινόμενη νομοθεσία αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα (Φορείς) που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν διαστημικές δραστηριότητες. Όλες οι διαστημικές δραστηριότητες υπόκεινται σε εξουσιοδότηση και μπορούν να διεξάγονται μόνο κατόπιν εγκρίσεως του Διευθυντή Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ), εκτός από τις διαστημικές δραστηριότητες που διεξάγονται από Κρατικές Υπηρεσίες για σκοπούς εθνικής ή δημόσιας ασφάλειας, άμυνας ή για δραστηριότητες του Κράτους.  

Οι διαστημικές δραστηριότητες θα διεξάγονται με τρόπο περιβαλλοντικά βιώσιμο, που προάγει την αειφόρο χρήση του διαστήματος. Ο ενδιαφερόμενος Φορέας θα πρέπει να αξιολογεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων στη Γη, στην ατμόσφαιρα και στο απώτερο διάστημα, και να παρουσιάζει ένα σχέδιο με μέτρα πρόληψης και μείωσης των άμεσων και έμμεσων δυσμενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης, ο Φορέας θα πρέπει να αναφέρει ρητώς οποιαδήποτε πυρηνικά υλικά και άλλες ραδιενεργές ουσίες χρησιμοποιούνται στις διαστημικές δραστηριότητές του και να αναφέρει κατά πόσο πρόκειται για διαστημικές δραστηριότητες υψηλού κινδύνου.  

Σε συνέχεια των πιο πάνω, ο Φορέας που επιθυμεί να ασκήσει διαστημική δραστηριότητα υποχρεούται να υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή του ΤΗΕ για χορήγηση εξουσιοδότησης διαστημικής δραστηριότητας. Ακολούθως, ο Διευθυντής του ΤΗΕ θα αξιολογεί την αίτησή του και θα αποφασίζει κατά πόσο πληροί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για να του χορηγήσει την εξουσιοδότηση.  

Η Επιτροπή συζήτησε τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή του σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμου, ώστε να επιτευχθεί εναρμόνιση με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/514 του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2021 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. 

Η Επιτροπή συζήτησε τις πρόνοιες του πιο πάνω νομοσχεδίου και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή του σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμοί του 2021  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η διαγραφή της πρόνοιας για υποχρεωτική διενέργεια ακτινογραφίας θώρακος κατά την ιατρική εξέταση υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, καθώς και ο εκσυγχρονισμός των ισχύουσων διατάξεων για τις ιατρικές εξετάσεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των δημοσίων υπαλλήλων. 

Η Επιτροπή συζήτησε τις πρόνοιες των πιο πάνω σχεδίων νόμου και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή τους σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022 και Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικοί) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω σχέδια νόμου σκοπός των οποίων είναι η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων που αφορούν στη μετονομασία του Γραφείου Προγραμματισμού και της Υπηρεσίας Δημόσιας Διοίκησης για σκοπούς επικαιροποίησής τους, περίληψη αναφορών σε υφυπουργείο, διαγραφή ορισμένων κατηγοριών εναλλάξιμου προσωπικού που έπαψαν να υφίστανται και εκχώρηση εξουσίας στον Υπουργό Οικονομικών για έκδοση διατάγματος στο οποίο να καθορίζονται τα τμήματα και υπηρεσίες που υπάγονται σε υπουργείο/υφυπουργείο.   

Η Επιτροπή συζήτησε τις πρόνοιες των πιο πάνω σχεδίων νόμου και αποφάσισε όπως συνεχίσει την εξέτασή τους σε επόμενη συνεδρία. 

Ο περί Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση των διατάξεων του βασικού νόμου, που αφορούν τη σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Οργάνου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, έτσι ώστε, αφενός, η λειτουργία του να συνάδει πλήρως με τις σχετικές Οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και, αφετέρου, να διευκολυνθεί η διαδικασία πλήρωσης θέσεων μελών στο Διοικητικό Όργανο του Οργανισμού. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο προς ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος. 

Ο περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που προορίζονται για Κατοικία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η εκ νέου εναρμόνιση με το Άρθρο 35 της Οδηγίας 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία.  

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως υποβάλει το πιο πάνω νομοσχέδιο προς ψήφιση στην Ολομέλεια του σώματος. 

Αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων     

Η Επιτροπή μελέτησε αριθμό αιτημάτων για αποδεσμεύσεις κονδυλίων και εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων.     

Οι αποδεσμεύσεις κονδυλίων αφορούν το Γραφείο Επιτρόπου Νομοθεσίας, το Αρχηγείο Αστυνομίας, το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών.  

Οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων αφορούν το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, την Αρχή Λιμένων Κύπρου, το Τμήμα Δημοσίων Έργων, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και Υπουργείο Υγείας. 

Αποδέσμευση πέραν των 1500 θέσεων στον δημόσιο τομέα 

Η Επιτροπή Οικονομικών προχώρησε σε ξεπάγωμα του συνόλου των θέσεων για τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα που είχε ενώπιόν της. 

Πρόκειται για 1536 θέσεις στον δημόσιο τομέα και 159 στο ευρύτερο δημόσιο. Από αυτές 126 θέσεις για την ΑΗΚ είχαν ήδη αποδεσμευτεί σε προηγούμενη συνεδρία. 

Ο Προεδρεύων της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε ότι οι θέσεις αυτές είναι προϊόν συμφωνίας της προηγούμενης διακυβέρνησης, είχαν μπει στον προϋπολογισμό του 2023 από την προηγούμενη κυβέρνηση, τον οποίο το ΔΗΚΟ υπερψήφισε. Πρόσθεσε ότι για το κόμμα ήταν θέση συνέπειας η υπερψήφιση αυτών των θέσεων και εξέφρασε ικανοποίηση που υπήρξε η απαιτούμενη πλειοψηφία. 

Παράλληλα σημείωσε ότι κατά καιρούς διαπιστώνεται προβληματική ή ελλειμματική στελέχωση τμημάτων και υπηρεσιών της δημόσιας υπηρεσίας και εξέφρασε τη θέση ότι με αυτές τις νέες θέσεις που έχουν αξιολογηθεί αυστηρά από το Υπουργείο Οικονομικών και έχουν κριθεί αναγκαίες θα αντιμετωπιστεί αυτή η προβληματική στελέχωση στη δημόσια υπηρεσία, ώστε να μειωθεί η εξυπηρέτηση με αγορά υπηρεσιών αλλά και να διασφαλιστεί η πιο μόνιμη και επαγγελματική στελέχωση της κρατικής μηχανής. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Ονούφριος Κουλλά ανέφερε ότι τα κόμματα της συγκυβέρνησης μαζί με το ΑΚΕΛ, ενέκριναν την αποδέσμευση σχεδόν 2000 νέων προσλήψεων στο Δημόσιο. 

Επανέλαβε ότι ο ΔΗΣΥ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ανάγκες και ήταν έτοιμος να αποδεσμεύσει ένα μικρότερο αριθμό θέσεων, απαιτώντας μια αυστηρότερη αξιολόγηση και ιεράρχηση, ωστόσο, όπως είπε η κυβέρνηση τήρησε μια απόλυτα άτεγκτη στάση. 

«Μας ανησυχεί ιδιαιτέρως το κόστος που θα επωμιστεί ο φορολογούμενος πολίτης, όπως αυτό διαπιστώθηκε και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Ήδη, η αύξηση του μισθολογίου και άλλων μόνιμων ανελαστικών δαπανών έχει επισημανθεί από τους οίκους αξιολόγησης. Αυτή η επιστροφή στις πρακτικές του παρελθόντος δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους», ανέφερε. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ έχει συμφωνήσει στην αποδέσμευση των θέσεων πρώτου διορισμού, οι οποίες συζητήθηκαν σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών. 

«Ζητούμενο για εμάς, ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί αποτελεσματικά και να ανταποκρίνεται στο ρόλο του, αλλά και στις ανάγκες της κοινωνίας», είπε. 

Πρόσθεσε ότι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι τα όποια κενά υπάρχουν για μόνιμες ανάγκες στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν θα πρέπει να καλύπτονται με τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών, επιλογή την οποία ακολουθούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, επιβαρύνοντας πέραν των άλλων όλων και τα δημόσια οικονομικά. 

Συναφείς δημοσιεύσεις στα ΜΕ: 

Stockwatch: Άνοιξαν τον δρόμο για πλήρωση 2000 θέσεων 

Stockwatch: Κοστίζει η καθυστέρηση του «Ενοικίου έναντι δόσης» 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Μείωση ορισμένων εξώδικων, αλλαγές στην ΤΑ, καταψήφιση glamping και επισκέψιμων αγροκτημάτων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, υπερψήφισε την μείωση ορισμένων εξώδικων από τις κάμερες τροχαίας, αλλαγές στη νομοθεσία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ καταψήφισε τα σχέδια νόμου για glamping και επισκέψιμα αγροκτήματα.   Αναλυτικά τα σχέδια νόμου που υπερψηφίστηκαν:  Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η

Εσωτερικών

Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 20/06/2024, συζήτησε το ακόλουθο θέμα: Πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών Η Επιτροπή συζήτησε το πιο πάνω θέμα μέσω του οποίου εξετάστηκε η επάρκεια σε προσωπικό, μέσα και εξοπλισμό για την πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών. Χαρτσιώτης: Ενισχύεται η ετοιμότητα πυρόσβεσης, από 2025 η απόκτηση ιδίων πτητικών μέσων