Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 10) Νόμος του 2022

Σκοπός του πιο πάνω νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, ώστε πρόσωπο που διέμενε στο εξωτερικό πριν από την έναρξη της πρώτης εργοδότησής του στη Δημοκρατία να τυγχάνει της προβλεπόμενης στη βασική νομοθεσία φοροαπαλλαγής, ύψους 50% της αμοιβής, μέχρι την εξάντληση της περιόδου δεκαεπτά φορολογικών ετών και αυτή να μην τερματίζεται σε περίπτωση που το πρόσωπο αλλάζει εργοδότη, νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό ήταν μη κάτοικος της Δημοκρατίας για τουλάχιστον δεκαπέντε χρόνια πριν από την πρώτη εργοδότησή του αντί δέκα που προβλέπεται στην ισχύουσα ρύθμιση.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Φορολογία
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Οικονομικών

Ημερολόγιο

2 Δεκεμβρίου, 2022

Κατάθεση και Παραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

1 Ιουνίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

15 Ιουνίου, 2023

Η ψήφιση του σχεδίου νόμου αναβλήθηκε

22 Ιουνίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα