Επιτροπή Νομικών: Φορητές κάμερες αστυνομικών, εκδίκαση ποινικών υποθέσεων και ψήφος θρησκευτικών ομάδων

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο μέσω του οποίου παρέχεται η δυνατότητα τοποθέτησης φορητών καμερών στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις των μελών της Αστυνομίας, στα ενδύματα μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν με πολιτική περιβολή και στα οχήματα της Αστυνομίας, με ή χωρίς διακριτικά, για χρήση σε συγκεκριμένες και μόνο περιπτώσεις και κάτω από προϋποθέσεις που καθορίζονται στο νομοσχέδιο. 

Συνέχεια στη συζήτηση για φορητές κάμερες σε αστυνομικές στολές  

Συνεχίστηκε στην Επιτροπή Νομικών η συζήτηση για την παροχή δυνατότητας στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου να τοποθετούν φορητές κάμερες στις αστυνομικές στολές και εξαρτύσεις τους, καθώς και στα οχήματα της Αστυνομίας Κύπρου. 

Της συνεδρίας προέδρευσε η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, Φωτεινή Τσιρίδου, η οποία μετά το τέλος της Επιτροπής δήλωσε ότι το θέμα της χρήσης καμερών στις στολές των αστυνομικών και στα οχήματα της αστυνομίας είναι πολύ σημαντικό που οπωσδήποτε θα πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ λεπτομερώς.  Επισήμανε ότι απαιτείται η ύπαρξη ενός σαφούς και αυστηρού πλαισίου αναφορικά με τη λειτουργία των καμερών, την αποθήκευση των δεδομένων τους, ενώ αναφέρθηκε και σε ζητήματα απορρήτου.   

Ανέφερε επίσης ότι χρειάζονται κατευθυντήριες γραμμές και ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα όπως είναι η διαφάνεια, ο έλεγχος της συμπεριφοράς των αστυνομικών, η προστασία των πολιτών, η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων και η αξιολόγηση γενικότερα των επιχειρήσεων. 

Η κ. Τσιρίδου εξήγησε ότι μέσω της κάμερας θα καθίσταται το δικαστήριο αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Έχει τεράστια σημασία, συνέχισε, και στην ποιότητα αλλά και στην ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει να βρεθούν οι απαιτούμενες ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε με την καταγραφή πολιτών από φορητές κάμερες να μην δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. 

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, δήλωσε από πλευράς του ότι τόσο το Υπουργείο Δικαιοσύνης όσο και η Νομική Υπηρεσία δεν ήταν έτοιμοι να προτείνουν το τελικό κείμενο αναφορικά με τις φορητές κάμερες σε στολές αστυνομικών και σε περιπολικά. 

«Τις κάμερες σε στολές αστυνομικών θα τις βάλουμε για να πατάξουμε το έγκλημα και να έχουμε ακόμη μια μαρτυρία για το δικαστήριο και αυτό θα έπρεπε να είναι το πρώτο κίνητρο για αυτό το νομοσχέδιο», είπε και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί στον καινούριο νόμο να υπάρχει προϋπόθεση ότι σε 30 μέρες θα καταστρέφεται το υλικό αφού πολλές φορές γίνονται καταγγελίες εις βάρος αστυνομικών μετά και την πάροδο έξι μηνών.

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση του νομοσχεδίου σε μεταγενέστερη συνεδρία της, ώστε να παρασχεθεί ο αναγκαίος χρόνος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας να μελετήσουν περαιτέρω τις πρόνοιές του, στη βάση των παρατηρήσεων που εκφράστηκαν από τη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.  

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, Κεφ. 155, ώστε να προβλέπεται ότι στο τέλος της δίκης ο κατήγορος ή ο δικηγόρος της κατηγορίας αγορεύει πρώτος και ο κατηγορούμενος ή ο δικηγόρος του αγορεύει πάντοτε τελευταίος σε απάντηση. 

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για την απάλειψη αναχρονιστικών και ενδεχομένως αντισυνταγματικών διατάξεων του εν λόγω νόμου, σύμφωνα με τις οποίες η κατηγορούσα αρχή έχει τον τελευταίο λόγο στις τελικές αγορεύσεις αφενός σε περίπτωση που ο κατηγορούμενος δεν καλεί μάρτυρες και αφετέρου σε περίπτωση που εμφανίζεται για την κατηγορία Νομικός Λειτουργός. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω διατάξεις παραβιάζουν το δικαίωμα της δίκαιης δίκης και της ισότητας των όπλων σε ποινικές διαδικασίες δίδοντας στην κατηγορούσα αρχή το δικαίωμα να έχει τον τελευταίο λόγο και την ευκαιρία να δώσει έμφαση στην καταδίκη του κατηγορούμενου. 

Η κ. Τσιρίδου σημείωσε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει το όλο πλαίσιο εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων και είναι σημαντικό ζήτημα με λεπτές ισορροπίες και για αυτό το λόγο γίνεται συζήτηση και διαβούλευση και μεταξύ του νομικού κόσμου και του Γενικού Εισαγγελέα έτσι ώστε να βρεθεί ένας τρόπος όπου να υπάρχουν οι αναγκαίες ασφαλιστικές δικλείδες και το δικαίωμα του κατηγορουμένου να μην καταπατηθεί. 

Η Επιτροπή, αφού άκουσε τις θέσεις των εμπλεκομένων φορέων, αποφάσισε όπως προχωρήσει σε ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της στην επόμενη συνεδρία της, με σκοπό τη διαμόρφωση τελικού κειμένου της υπό αναφορά πρότασης νόμου. 

Ο περί Θρησκευτικών Ομάδων (Εκπροσώπησις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022  

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Θρησκευηκώv Ομάδων (Εκπροσώπηση) Νόμου, ώστε οι αντιπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων, δηλαδή των Αρμένιων, των Λατίνων και των Μαρωνιτώv, να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που αφορούν την οικεία θρησκευτική ομάδα τους και τα οποία υπάγονταν στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης. 

Σημειώνεται ότι, οι εν λόγω θρησκευτικές ομάδες εκπροσωπούνταν με εκλεγμένους αντιπροσώπους τους στην Ελληνική Κοινοτική Συνέλευση και ήταν καθόλα ισότιμα μέλη της, έχοντας, μεταξύ άλλων, δικαίωμα ψήφου στα θέματα που υπάγονταν στις αρμοδιότητές της. 

Ωστόσο, με τη μεταβίβαση των νομοθετικών εξουσιών της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης στη Βουλή, οι εξουσίες των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων έχουν περιοριστεί στο δικαίωμα υποβολής απόψεων και/ή θέσεων σε θέματα που αφορούν την ομάδα τους και τα οποία υπάγονταν στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Κοινοτικής Συνέλευσης, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου επί αυτών.  

Συναφώς, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται η διεύρυνση των εξουσιών των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου επί των πιο πάνω θεμάτων κατά τη συζήτηση αυτών ενώπιον της ολομέλειας του σώματος. 

Η Επιτροπή αποφάσισε όπως συνεχίσει τη συζήτηση επί της αρχής της πιο πάνω πρότασης νόμου σε μεταγενέστερη συνεδρία της, ώστε να δοθεί περαιτέρω χρόνος στους εμπλεκόμενους φορείς να μελετήσουν περαιτέρω τις πρόνοιές της. 

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η διευκρίνιση ότι μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων των δημοσίων υπαλλήλων που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, περιλαμβάνεται η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση λόγω φύλου. 

Η κ. Τσιρίδου ανέφερε ότι πρόκειται για ακόμη μια πρωτοβουλία με στόχο να γίνει η Κύπρος ένα σύγχρονο κράτος δικαίου που προστατεύει τους πολίτες από φαινόμενα βίας και κακοποίησης. «Βρήκαμε τον τρόπο και οδεύει προς την Ολομέλεια της Βουλής», κατέληξε. 

Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε την κατ’ άρθρον συζήτηση του πιο πάνω νομοσχεδίου, αποφάσισε όπως τοποθετηθεί επί των προνοιών του στην επόμενη συνεδρία της. 

Ο περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί της Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων Νόμου, ώστε η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει ενημέρωση αναφορικά με την πορεία υποθέσεων από τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κατά αναλογία των προνοιών που περιλήφθηκαν στη νομοθεσία για τη Σύσταση και Λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς. 

Η  Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει την εν λόγω πρόταση νόμου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Ο περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε το πιο πάνω νομοσχέδιο σκοπός του οποίου είναι η τροποποίηση του περί της Ευρωπαϊκής Εντολής Έρευνας σε Ποινικές Υποθέσεις Νόμου, ώστε να ενσωματωθεί στην εσωτερική έννομη τάξη η τροποποίηση που επέφερε η «Οδηγία (ΕΕ) 2022/228 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2022 για την τροποποίηση της οδηγίας 2014/41 (ΕΕ), όσον αφορά την ευθυγράμμισή της με τους κανόνες της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». 

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει το εν λόγω νομοσχέδιο στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2023  

Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Αποτελεσματικών Θεραπειών για Παραβίαση του Δικαιώματος σε Διάγνωση Αστικών Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων σε Εύλογο Χρόνο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Εκλογής Μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Ο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Σχολής Δικαστών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023  

Η Επιτροπή εξέτασε τα πιο πάνω νομοσχέδια σκοπός των οποίων είναι η εναρμόνιση των πιο πάνω νομοθεσιών με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

Σημειώνεται ότι το τρίτο νομοσχέδιο αποσύρθηκε από την εκτελεστική εξουσία έπειτα από επιστολή ημερομηνίας 07/06/2023 καθότι οι πρόνοιές του έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή στο πλαίσιο άλλης τροποποίησης τη βασικής νομοθεσίας η οποία έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.  

Συναφώς, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τα εν λόγω νομοσχέδια στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης.  

Οι περί Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας – Θέση Βοηθού Λειτουργού Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (Σχέδια Υπηρεσίας) Κανονισμοί του 2023 

Οι περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Σχέδια Υπηρεσίας Θέσεων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει τα πιο πάνω σχέδια νόμου στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Οικονομικών

Προαγωγές δημοσίου με δύο τρόπους, προβληματισμοί για αποσπάσεις και έγκριση 35 οχημάτων αξιωματούχων

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου:  Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024  Η Επιτροπή εξέτασε την πιο πάνω πρόταση νόμου σκοπός της οποίας είναι η τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Κακοποίηση μαθητών, αναστολή δικαστικών εξόδων για Astrasol και ψήφισμα για καθαρό περιβάλλον

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 22/04/2024, συζήτησε θέματα που αφορούν το δικαίωμα των παιδιών στη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και το ανθρώπινο δικαίωμα διαβίωσης σε υγιές περιβάλλον. Οι μαθητές έσπασαν τη σιωπή τους για κακοποίηση, παρούσα η ίδια σε εξομολόγηση μαθήτριας, είπε η ΥΠΑΝ