Ο περί Ποινικής Δικονομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου, ώστε να εισαχθούν στις διατάξεις αυτού οι αναγκαίοι ορισμοί με σκοπό την εναρμόνιση της βασικής νομοθεσίας με το νέο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε για τη μεταρρύθμιση στην ανώτατη βαθμίδα της απονομής της δικαιοσύνης, το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων, την ίδρυση Εφετείου, το οποίο θα επιλαμβάνεται των εφέσεων κατά αποφάσεων όλων των δικαστηρίων στη Δημοκρατία, πλην του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου. 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

27 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22 Ιουνίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα