Επιτροπή Παιδείας: Εντός Ιουνίου στην Ολομέλεια οι κανονισμοί για τις εξετάσεις των μαθητών Μέσης

Κοινοποίησε αυτό το άρθρο

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 14/06/2023, εξέτασε τα ακόλουθα σχέδια νόμου: 

Οι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης (Τροποποιητικοί) (Αρ. 2) Κανονισμοί του 2023 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς οι οποίοι επιφέρουν τις εξής αλλαγές:  

(α) Καταργείται η ενιαία γραπτή αξιολόγηση στο τέλος κάθε τετραμήνου και εισάγεται η ενιαία τελική εξέταση μετά τη λήξη των μαθημάτων, στα τέλη Μαΐου.  

(β) Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο βαθμός του έτους θα είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων, ενώ για τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς μετά τη λήξη των μαθημάτων, ο βαθμός του έτους θα είναι το άθροισμα των βαθμών των δύο (2) τετραμήνων, σε ποσοστό 35% για κάθε τετράμηνο, και του βαθμού της ενιαίας τελικής γραπτής εξέτασης, σε ποσοστό 30%. 

(γ) Ο βαθμός κάθε τετραμήνου θα προκύπτει από τη συντρέχουσα και τη γραπτή αξιολόγηση. Θα αφορά στην επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή κατά τη διάρκεια του τετραμήνου, η οποία αξιολογείται στη βάση διαγωνισμάτων, γραπτών εργασιών – project και άλλων μορφών αξιολόγησης, τα οποία θα διενεργούνται στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, σύμφωνα με οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής, και δεν θα περιλαμβάνει τον βαθμό των γραπτών προαγωγικών εξετάσεων. Για τον σκοπό αυτόν, οι πρόνοιες των Κανονισμών 15Α και 15Β (τροποποιητικοί Αρ. 2 Κανονισμοί του 2020), που αφορούν στην υφιστάμενη διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή, θα παύσουν να ισχύουν.  

(δ) Ο αριθμός των εξεταζόμενων μαθημάτων στις τάξεις Α’ και Β’ Γυμνασίου μειώνεται από τέσσερα σε δύο μαθήματα, τα οποία θα είναι τα Νέα Ελληνικά και τα Μαθηματικά.  

(ε) Η τελική εξέταση για όλες τις τάξεις της Μέσης Εκπαίδευσης θα συνεχίσει να ετοιμάζεται κεντρικά, με ενίσχυση των υφιστάμενων διαδικασιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία τους. 

Εντός Ιουνίου στην Ολομέλεια οι κανονισμοί για τις εξετάσεις των μαθητών Μέσης 

Ολοκληρώθηκε η συζήτηση των κανονισμών για την αξιολόγηση των μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης, το οποίο αναμένεται να προωθηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση εντός Ιουνίου. Όπως ανέφερε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, στόχος είναι ένα μαθητοκεντρικό σύστημα αξιολόγησης, στο οποίο η ενιαία τελική εξέταση θα έχει ποσοστό 30%, ώστε να έχει νόημα η συνεχής ενδιάμεση διαμορφωτική αξιολόγηση. 

Στο πλαίσιο του μαθητοκεντρικού συστήματος, η κ. Μιχαηλίδου εξήγησε ότι οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου θα απαλλαγούν από την εξέταση των μαθημάτων Βιολογίας και Ιστορίας, προκειμένου να είναι πιο ομαλή η μετάβασή τους από το δημοτικό σχολείο στο γυμνάσιο. Η Υπουργός, απαντώντας και σε ανησυχίες Βουλευτών, υπογράμμισε ότι τα δύο αυτά μαθήματα θα συνεχίσουν να διδάσκονται κανονικά, χωρίς να αλλάξει ούτε γράμμα από τη διδασκαλία, όπως είπε χαρακτηριστικά. 

Εξηγώντας τη φιλοσοφία του νέου συστήματος αξιολόγησης, η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση αποδίδεται το υπόλοιπο 70% (35% + 35%), ενώ αυτή θα γίνεται με προφορικό και γραπτό τρόπο, καθώς και με άλλους, εναλλακτικούς τρόπους, όπως με projects που ο μαθητής θα καλείται να υποστηρίξει, να παρουσιάσει και να τεκμηριώσει, αναπτύσσοντας δεξιότητες που θα του είναι χρήσιμες αργότερα και στην αγορά εργασίας, όπως υπογράμμισε η Υπουργός. 

Απαντώντας σε ερωτήσεις, η Υπουργός συνέχισε λέγοντας ότι οι τακτικές επιθεωρήσεις, καθώς και η γραπτή ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς προς το Υπουργείο, θα διασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά σε όλα τα σχολεία και τάξεις θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες σε αυτή τη διαδικασία της ενδιάμεσης αξιολόγησης. 

Τη συνεδρίαση απασχόλησε ιδιαίτερα το θέμα του αδιάβλητου της τελικής εξέτασης, για το οποίο εξέφρασαν τις ανησυχίες τους οι Βουλευτές Γιώργος Κάρουλας, Χρίστος Χριστοφίδης, και Αλέκος Τρυφωνίδης. Η Υπουργός συμφώνησε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όμως ζήτησε να δοθεί η ευελιξία στο Υπουργείο να ρυθμίζει τις διαδικασίες αυτές μέσω εγκυκλίων, ώστε να μη δημιουργηθούν δυσκολίες στην εφαρμογή τους, λόγω των ιδιαιτεροτήτων κάθε σχολείου. 

Από τους Βουλευτές ζητήθηκε όπως το αδιάβλητο της διαδικασίας της τελικής εξέτασης που προτείνεται, να διασφαλίζεται με μέτρα αντίστοιχα με αυτά της διαδικασίας των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι γίνεται προσπάθεια στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής να μειωθούν τα μάτια που βλέπουν τα θέματα, μέχρι να φτάσουν στον μαθητή. 

Η Υπουργός επεσήμανε, εξάλλου, ότι παράλληλα με το θέμα της αξιολόγησης, το Υπουργείο χειρίζεται και το θέμα του εκσυγχρονισμού των αναλυτικών προγραμμάτων, ώστε να μην τίθεται θέμα εγκυρότητας και αξιοπιστίας της δουλειάς που γίνεται. Εξήγησε ότι η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε τρεις ή έξι μήνες, είπε όμως ότι ήδη εντατικοποιούνται οι προσπάθειες μέσα στην περίοδο του καλοκαιριού, προκειμένου η νέα σχολική χρονιά να αρχίσει με βελτιώσεις στα θέματα ύλης. 

Επιπρόσθετα, η Υπουργός ανέφερε ότι ο στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο είναι σε διάστημα δύο ετών να μπορεί η διδακτέα ύλη, κατόπιν επικαιροποίησής της, να περιλαμβάνεται εξολοκλήρου στην εξεταστέα ύλη. Μέχρι τότε, όμως, η εξεταστέα ύλη θα είναι ποσοστό της διδακτέας, το οποίο για την ερχόμενη χρονιά θα ανέρχεται περίπου στο 60% και θα ανακοινώνεται κοντά στο Πάσχα, σύμφωνα με την κ. Μιχαηλίδου. Η ίδια σημείωσε, δε, ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί, καθώς προχωρά ο σχεδιασμός του Υπουργείου για αναθεώρηση της ύλης. 

«Γίνεται τεράστια δουλειά, σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς για κάθε μάθημα, με στόχο πιο σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου. Πρότεινε, δε, το επόμενο διάστημα να γίνει και στην Επιτροπή Παιδείας παρουσίαση των σχεδιασμών του Υπουργείου στο θέμα αυτό. 

Σημείωσε, επίσης, ότι θα υπάρχει μηχανισμός ελέγχου, ώστε να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται οι αλλαγές που προωθούνται. «Έχουμε για πρώτη φορά ομάδες ελέγχου και εποπτείας, που θα μπορούν να αναλάβουν ευθύνες, αλλά και να μας δώσουν ανατροφοδότηση και αξιολόγηση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι ειδικοί που εργάζονται στο Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης θα συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή. 

Σε δηλώσεις της μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, η Υπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή της για τις βελτιώσεις που έγιναν στο κείμενο της νομοθεσίας, μετά και τη συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας. «Θεωρούμε ότι πάει στην Ολομέλεια με τη μεγαλύτερη δυνατή συμφωνία και συναίνεση, αφού είχε προηγηθεί σοβαρός διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου. 

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι, αν το νομοσχέδιο εγκριθεί, «από το Σεπτέμβριο θα μπορούμε να έχουμε ένα σύγχρονο, ευέλικτο, παιδαγωγικά σωστό σύστημα αξιολόγησης των μαθητών μας και από εκεί να αρχίσουμε να βελτιώνουμε και άλλα χρόνια προβλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αυτό που αφορά στην ύλη, στην ουσιώδη και προαπαιτούμενη για κάθε τάξη, στις μεθόδους διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και στην επιμόρφωσή τους». 

Απαντώντας σε ερώτηση για το κατά πόσο οι κανονισμοί θα χρειαστούν νέα τροποποίηση μετά την επικαιροποίηση της ύλης, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε ότι αυτοί θα έχουν διάρκεια τριετίας. «Έχουμε ήδη προνοήσει για τη συστηματική αξιολόγηση του θεσμού, ο οποίος θα επιτρέπει μικρές παρεμβάσεις και βελτιώσεις, ώστε να αποφευχθούν μεγάλες αλλαγές και αναταραχές στο εκπαιδευτικό σύστημα», πρόσθεσε. 

Δηλώσεις Βουλευτών 

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ανέφερε ότι «ένα πρόβλημα που απασχολούσε την κοινή γνώμη, τους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, φτάνει στο τέλος του». Εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή υπήρξε σύμπνοια από τους κομματικούς σχηματισμούς, καθώς και για το γεγονός ότι οι προτάσεις του ΔΗΚΟ έχουν γίνει όλες αποδεκτές από την Υπουργό. 

«Θεωρούμε ότι το νέο σύστημα δε θα πρέπει απλώς να περάσει και να εφαρμοστεί, αλλά να έχει σε βάθος χρόνου λειτουργικότητα και διαχρονικότητα και να είναι η βάση για να χτίζουμε και να διορθώνουμε τα επόμενα χρόνια», κατέληξε. 

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλας, σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ανέφερε ότι το κόμμα του «ανησυχεί έντονα για τη βαρύτητα της τελικής εξέτασης», προσθέτοντας ότι αυτή θα πρέπει να αυξηθεί τουλάχιστον στο 40%. Ανησυχίες εξέφρασε και «για την αδυναμία εξαγωγής αντικειμενικών δεδομένων για τον μαθητή/μαθήτρια, αλλά και για το εκπαιδευτικό σύστημα, εν τη απουσία αντικειμενικών πηγών κεντρικής μορφής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, για την πραγματική διάγνωση αδυναμιών στη βάση της φιλοσοφίας των τετραμήνων». 

Ακολούθως, εξέφρασε προβληματισμούς «για την ασάφεια ταύτισης διδακτέας και εξεταστέας ύλης και για το χρονικό πλαίσιο σαφούς καθορισμού της νομοθεσίας», καθώς επίσης και «για την ενδυνάμωση και νομοθετική κατοχύρωση του αδιάβλητου των εξετάσεων». Κατέληξε, δε, ότι «τα τέσσερα αυτά ζητήματα επηρεάζουν την αναγνώριση και αξιοπιστία του κυπριακού απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης σε χώρες της ΕΕ», σημειώνοντας ότι για το θέμα αυτό αναμένεται απάντηση από το Υπουργείο. 

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι οι παρατηρήσεις τους στο κείμενο ήταν μειωμένες, «γιατί στους κανονισμούς που έχει καταθέσει το ΥΠΑΝ, απεικονίζονται οι βασικές θέσεις και η φιλοσοφία που καταθέταμε όλα τα προηγούμενα χρόνια». 

«Η προηγούμενη Κυβέρνηση, με ένα πλήρως αποτυχημένο σύστημα αξιολόγησης, εξετασιοκεντρικό, που προωθούσε την παπαγαλία και το κυνήγι της ύλης, πήρε το εκπαιδευτικό σύστημα χρόνια πίσω», είπε, προσθέτοντας ότι, το νέο σύστημα δε θα επιλύσει όλα τα προβλήματα της Παιδείας, «αλλά θα είναι βήμα προς τα εμπρός, γιατί στηρίζεται σε σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και βασικές επιστημονικές συνιστώσες». 

Σημείωσε ότι κύρια παρατήρηση είναι η διασφάλιση του αδιάβλητου των τελικών εξετάσεων, λέγοντας ότι ζητήθηκε το Υπουργείο Παιδείας να διαδικασίες ανάλογες με αυτές των Παγκυπρίων. «Έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση και θα περιμένουμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα», είπε τέλος ο κ. Χριστοφίδης, ενώ χαιρέτισε ότι τίθενται σε εφαρμογή προτάσεις που έκανε το ΑΚΕΛ. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι το νέο σύστημα αξιολόγησης θα είναι ένα μαθητοκεντρικό σύστημα «που θα εδράζεται στη διαμορφωτική αξιολόγηση και στη συνεχή ανατροφοδότηση, τόσο των μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών». Σημείωσε ότι η από τους κανονισμούς διασφαλίζεται η διαφάνεια που πρέπει να υπάρχει, ενώ και το αδιάβλητο των τελικών εξετάσεων θα διασφαλίζεται με εγκυκλίους του Υπουργείου. 

«Όσον αφορά τις διάφορες μορφές εναλλακτικής αξιολόγησης, διασφαλίζουμε ότι θα λειτουργούν ομοιόμορφα όλα τα σχολεία, με την κεντρική καθοδήγηση και επιθεώρηση από το Υπουργείο Παιδείας», κατέληξε. 

Οι περί Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Σχολές και Τμήματα κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022 

Η Επιτροπή εξέτασε τους πιο πάνω κανονισμούς σκοπός των οποίων είναι η μετονομασία του «Τμήματος Δημόσιας Επικοινωνίας» σε «Τμήμα Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ», έτσι ώστε η νέα ονομασία να συνάδει καλύτερα με το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών που το Τμήμα αυτό προσφέρει και της έρευνας που διεξάγει. 

Η Επιτροπή τοποθετήθηκε επί των προνοιών των πιο πάνω κανονισμών και αποφάσισε την προώθησή τους στην Ολομέλεια του σώματος για λήψη τελικής απόφασης. 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή συζήτησε το ακόλουθο θέμα: 

Προγράμματα Υπουργείου Παιδείας τα οποία προσφέρονται με αγορά υπηρεσιών  

Η Επιτροπή ενημερώθηκε από την Υπουργό Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σε κλειστή συνεδρία της, για τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας τα οποία προσφέρονται με αγορά υπηρεσιών και τις προθέσεις της κυβέρνησης αναφορικά με το μέλλον τους. 

Nomoplatform-ΚΥΠΕ 

Δείτε Περισσότερα

Αποφάσεις Ολομέλειας

Αλλαγές Επαρχιακών Οργανισμών, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, κανονισμοί ΚΦΙΚΒ, διορισμοί δημοσίου και ποινικοποίηση ψευδών καταθέσεων

Η Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, υπερψήφισε αλλαγές για τους Επαρχιακούς Οργανισμούς Αυτοδιοίκησης, τις πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, τους κανονισμούς του ΚΦΙΚΒ, τις γραπτές εξετάσεις διορισμού στη δημόσια υπηρεσία για τις κλίμακες Α9 και Α11, καθώς και την ποινικοποίηση των ψευδών καταθέσεων στην Αρχή Διερεύνησης Παραπόνων κατά της Αστυνομίας.  Αναλυτικά τα σχέδια

Ελέγχου

Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημόσιων Δαπανών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας στις 16/05/2024, εξέτασε την ακόλουθη ειδική έκθεση: Ειδική Έκθεση 19.3.2024 (ΥΔΔΤ/01/2024)-Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Ξεκινά η σύνταξη νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό της ΝΥ, είπε ο Υπ. Δικαιοσύνης Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και ξεκινά η σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου για τον