Ο περί Δικηγόρων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δικηγόρων Νόμου, ώστε να προβλεφθούν οι αναγκαίες ρυθμίσεις που αφορούν την εμφάνιση των ασκούμενων δικηγόρων ενώπιον του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, να καθοριστεί το νεοϊδρυθέν Εφετείο ως το αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση έφεσης κατά της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και να προβλεφθεί η απαιτούμενη χρονική περίοδος άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος για εμφάνιση ενώπιον του Εφετείου με σκοπό την ακρόαση έφεσης.  

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Στάδιο Νομοθεσίας: Υπερψηφίστηκε
Τύπος Νομοθεσίας: Νομοσχέδιο
Θεματική Ενότητα: Δικαιοσύνη
Αρμόδιο Υπουργείο / Προτείνων Βουλευτής: Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως

Ημερολόγιο

27 Απριλίου, 2023

Κατάθεση και Πραπομπή στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

22 Ιουνίου, 2023

Τέθηκε προς ψήφιση στην Ολομέλεια και Υπερψηφίστηκε

Κοινή χρήση στα κοινωνικά μέσα